Reacţie. Negocierile colective, cruciale pentru realizarea drepturilor salariaţilor

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 05.12.2017

   

oleg-budza

 

Reprezentanţii sindicatelor promovează, în prezent, un set de măsuri legate de perfecţionarea mecanismelor juridice de apărare a drepturilor şi intereselor sa­lariaţilor, ca reacţie la numeroasele modificări operate recent la Codul muncii. 

 

În urma modifcării recente a legislaţiei muncii, sindicatele vor cere şi mai insistent, şi mai cate­goric să fie încheiate contracte colective de muncă la toate în­treprinderile din sectorul real, dar şi din sfera bugetară, a declarat, pentru „Vocea poporului”, Oleg Budza, preşedintele CNSM. În procesul de negocieri, sindicaliştii vor face uz de practici răspândite în ţări precum Belgia, Grecia sau Suedia.

În continuare, în baza contrac­telor şi a convenţiilor colective de muncă, a garanţiilor stipulate în aceste documente, vor fi înche­iate şi contractele individuale de muncă între salariaţi şi angajatori. Or, conform legii, drepturile acor­date lucrătorilor trebuie să fie cel puţin la nivelul celor negociate şi incluse în contractele şi convenţi­ile colective de muncă.

Pentru a da un mai mare im­puls activităţii de negociere şi în­ceiere a contractelor colective de muncă, sindicatele din ţara noas­tră vor pune în aplicare şi unele metode de stimulare, precum şi de penalizare a liderilor sindicali, în corespundere cu experienţa existentă în Suedia, bunăoară.

În contextul actual, misiunea principală a membrilor comite­telor sindicale rămâne a fi 

nego­cierea şi încheierea contractelor colective de muncă. Ei trebuie să colecteze cifre şi informaţii, să meargă la negocieri cu argumen­te puternice, pentru a putea pro­mova şi apăra drepturile membri­lor.

 

Consultarea sindicatelor

 

În acelaşi timp, sindicatele sunt cele care au obligaţia de a iniţia negocierea contractelor colective de  muncă, şi nu patronul. Pentru a purcede la negocieri consisten­te şi echitabile, sindicaliştii trebu­ie să posede cunoştinţe temeini­ce în materie juridică, economică şi financiară. În caz contrar, va fi necesar ca liderii sindicali să fie înlocuiţi cu alţii care au o pregăti­re mai bună.

O altă provocare ţine de con­sultarea sindicatelor la concedi­erea salariaţilor membri, după care angajatorul va fi în drept să ia orice decizie doreşte în raport cu lucrătorii. Pentru a-şi apăra membrii, sindicatul trebuie să-şi poată argumenta bine poziţia şi, de aceea, CNSM elaborează în prezent un set de recomandări legate de aceasta.

Mai mult, sindicatele vor fi pregătite ca, în caz de concedi­ere nejustificată a salariaţilor, să apere interesele acestora prin in­termediul inspecţiei muncii şi al instanţelor de judecată, până la repunerea lor în drepturi, inclusiv restabilirea în funcție.

 

Litigiile de muncă

 

În prezent, sindicatele ple­dează şi pentru introducerea în Codul muncii a unui capitol nou, legat de litigiile de muncă. După exemplul Letoniei, noul capitol ar putea să prevadă înființarea unor comisii pentru soluţionarea litigii­lor de muncă din care să facă par­te reprezentanţii Sindicatelor, ai Patronilor şi ai Inspecţiei Muncii.

În Letonia, crearea acestui me­canism a dus la scăderea con­siderabilă – cu 60-70 la sută – a numărului de adresări în instanţă legate de litigiile de muncă. Tot­odată, o bună parte din aceste litigii sunt rezolvate în baza deci­ziilor luate de comisia de speci­alitate, care sunt obligatorii şi au un termen de executare de 28 de zile.

În condiţiile în care salaria­ţii din ţara noastră sunt nevoiţi să umble cu anii prin instanţele de judecată pentru a-şi dobân­di salariile sau plăţile concediale neplătite, implementarea noului mecanism va permite ca litigiile de muncă să fie soluţionate mult mai rapid.

Totodată, un mecanism simpli­ficat de soluţionare a litigiilor de muncă va contribui şi la elimina­rea corupţiei, a concluzionat Oleg Budza.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.