24 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Raport. Cum sunt respectate drepturile omului în țara noastră

Loading
Fără categorie Raport. Cum sunt respectate drepturile omului în țara noastră
Raport. Cum sunt respectate drepturile omului în țara noastră

drepturile-omului

 

În Republica Moldova, drepturile omului continuă să fie încălcate. Oamenii nu au acces liber la justiție, asistență și protecție socială. Noutatea este că numărul de plângeri în acest sens este în creștere față de anul trecut. Aceasta arată Raportul cu privire la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în 2016, făcut public recent de către Avocatul Poporului.

 

În 2016, Oficiul Avocatului Poporului a înregistrat în jur de 300 de petiții, un număr mai mare decât cu un an mai devreme. Problemele invocate de petițio-nari s-au referit și la neexecutarea hotărârilor judecătorești, la ter­giversarea examinării cauzelor în instanțele judecătorești, la încăl­carea prezumției nevinovăției.

 

Fără acces la serviciile medicale de calitate

 

Șirul problemelor sesizate de către Avocatul Poporului este şi accesul la serviciile medicale de urgenţă, în special, în localităţile rurale. Peste 60 la sută din popu­laţie susţin că nu au acces la ser­viciile medicale de calitate.

Svetlana Rusu, șefă de direcție la Oficiul Avocatului Poporului, a spus că unor categorii de per­soane, mai ales celor cu venituri modeste, li se încalcă frecvent dreptul la ocrotirea sănătății. Per­soanele se plâng de atitudinea nerespectuoasă a personalului medical față de pacienți, se invo­că neacordarea asistenței medi­cale la timp, insuficiența persona­lului competent sau lipsa acută a acestora în mediul rural.

Deținuții se plâng de condiții proaste de detenție. În raport se menționează că doar 

trei din cele 17 instituții penitenciare au fost renovate şi corespund standarde­lor minime de detenție. De ase­menea, se înregistrează o supra­populare cu peste 40%  a spațiilor de detenție.

„Cel mai des se adresează de­ţinuţii. Aceștia se plâng de con-dițiile inumane de detenție și cer implicarea autorităților pentru a îmbunătăți aceste condiții”, a spus Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai.

„Penitenciarul nr. 13 este o problemă destul de dificilă. Din câte cunoaştem, este un proiect care prevede construcția unui nou penitenciar în comuna Bu­buieci. În anul curent, urmează să se purceadă la zidirea lui”, a răspuns în replică Diana Pocitari-Poparcea, consultant în Direcția analiză, monitorizare și evaluarea politicilor din cadrul Ministerului Justiției.

Rămân nerespectate și drep­turile persoanelor cu dizabilități – nu au acces în clădiri publice, întâmpină bariere în realizarea dreptului la vot și la muncă etc.

„În anul 2016, au fost înre­gistrate mai multe cereri și la capitolul respectarea dreptului la protecție socială. Problemele abordate sunt practic aceleași. Oamenii sunt nemulțumiţi în continuare de nivelul scăzut al ve-

niturilor, al prestațiilor sociale care nu acoperă nici minimul de existență, de sistemul de pensio­nare, de modalitatea de acordare a ajutorului social sau a ajutorului pentru perioada rece a anului și a altor prestații sociale”, a mai spus Mihail Cotorobai.

Alături de alte drepturi, este încălcat și cel de muncă al sala­riatului. Potrivit șefului  Departa­mentului juridic al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Ion Preguza, cu părere de rău, nu prea sunt progrese la acest capitol.

„În acest sens, susținem apre­cierea făcută de către Avocatul Poporului. Printre exemplele de încălcare a drepturilor de mun­că ale salariaților numărăm cel al principiului libertății muncii, dreptul ca salariatul să-și aleagă munca pe propriul plac. Au oare o asemenea posibilitate cetățenii noștri? Evident că nu. Condițiile de angajare, de asemenea, sunt încălcate. Un drept fundamental se referă și la interzicerea mun­cii forțate”, a spus, pentru ziarul „Vocea poporului”, Ion Preguza.

 

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com