26 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Protestele sindicaliştilor din țară au generat reformarea politicilor salariale

Loading
Fără categorie Protestele sindicaliştilor din țară au generat reformarea politicilor salariale
Protestele sindicaliştilor din țară au generat reformarea politicilor salariale

protest

 

La solicitarea sindicatelor, Gu­vernul a instituit un grup de lucru pentru soluţionarea revendicări­lor legate de majorarea salariului minim al angajaţilor din sistemul bugetar şi a stabilit acţiuni concre­te, precum şi termene de realizare a acestora. Prevederile respective se conţin într-o dispoziţie semnată, la începutul acestei săptămâni, de premierul Pavel Filip şi adusă ulte­rior la cunoştinţa sindicaliştilor.

 

Conform documentului, grupul de lu­cru în cauză va elabora, până la 15 aprilie 2017, un concept de reformare a sistemu­lui de salarizare a personalului din secto­rul bugetar. Membrii acestui grup se vor convoca de câte ori va fi nevoie în com­ponenţă deplină, pe subgrupuri sectoria­le sau tematice, iar după caz, vor coopta şi alte autorităţi, persoane sau experţi în domeniu.

Potrivit aceleiaşi decizii, Ministerul Finanţelor va elabora, până la 1 februa­rie 2017, un formular şi o instrucţiune de completare a acestuia pentru colectarea datelor primare din instituţiile finanţa­te de la bugetul de stat şi de la bugetele unităţilor teritorial-administrative. Infor­maţiile respective vor fi generalizate până la 20 martie 2017 şi vor fi puse la dispo­ziţia grupului de lucru pentru elaborarea conceptului de reformare a sistemului de salarizare din sectorul bugetar, lucru care ar urma să se întâmple până la 1 aprilie 2017.

Totodată, autorităţile publice centrale şi locale vor asigura, până la 20 martie, colectarea şi generalizarea datelor privind salarizarea personalului din entităţile fi­nanţate de la bugetul de stat şi de la buge­tele unităţilor teritorial-administrative.

La rândul lor, Ministerul Economiei, cel al Finanţelor, dar şi al Muncii, Protec­ţiei Sociale şi Familiei, precum şi Biroul Naţional de Statistică şi Inspectoratul Fis­cal vor 

asigura, până la 1 aprilie 2017, re­vizuirea şi unificarea raportării privind sa­larizarea la noile clasificatoare naţionale. De asemenea, această raportare va fi adap­tată la necesităţile de dezvoltare a politicii salariale şi va fi armo­nizată cu practicile în materie ale Organiza­ţiei Internaţionale a Muncii.

Concomitent, Mi­nisterul Muncii, Pro­tecţiei Sociale şi Fami­liei şi cel al Finanţelor vor elabora, până la 1 iulie 2017, un nou proiect de lege privind salarizarea angajaţilor din sectorul buge­tar. Proiectul în cauză urmează a fi supus, până pe 1 octombrie curent, consultării publice şi a fi pregătit pentru aprobare.

Scopul acestor acţiuni este elaborarea unei noi politici salariale în sectorul bu­getar. În corespundere cu aceeaşi dispo­ziţie, factorii guvernamentali promit că aceasta va fi unitară, echilibrată, bazată pe performanţe şi meritocraţie. Reprezen­tanţii Guvernului admit că, în prezent, în acest sistem sunt atestate unele disfuncţii şi, totodată, se resimte lipsa unei baze de date autentice naţionale pentru analiza şi fundamentarea politicii salariale.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com