26 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Protecţie a sănătăţii umane şi a mediului împotriva emisiilor de mercur

Loading
Fără categorie Protecţie a sănătăţii umane şi a mediului împotriva emisiilor de mercur
Protecţie a sănătăţii umane şi a mediului împotriva emisiilor de mercur
Foto: green-report.ro

Foto: green-report.ro

 

Ţara noastră şi-a asumat anga­jamentul de a proteja sănătatea umană și mediul împotriva emi­siilor de mercur și ale compușilor acestuia. În acest scop, Parlamen­tul a ratificat, recent, Convenţia de la Minamata cu privire la mercur, iar decretul privind promulgarea legii pentru ratificarea acestui tra­tat internaţional a fost publicat, de curând, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

În legătură cu aceasta, potrivit autorităţilor statului, de la 1 ianu­arie 2021, pe teritoriul ţării noastre va fi interzis importul și exportul de produse cu adaos de mercur.

Reprezentanţii Confederației Naționale a Sindicatelor din Mol­dova au participat, începând din 2015, la un proiect privind imple­mentarea Convenţiei de la Mina­mata cu privire la mercur.

 

Produse periculoase

 

Conform statisticilor, deși ţara noastră nu produce mercur, anual, pe piața internă sunt plasate un șir de produse ce au în componenţa lor acest element chimic. Printre ele se numără: barometrele, higro­metrele, manometrele, termome­trele etc., care, dacă nu sunt trata-te cum se cuvine, prezintă un risc sporit.

În calitate de autoritate națională responsabilă de evaluarea și cuantificarea surselor de poluare cu mercur, de elaborarea cadrului legislativ și instituțional, precum și de creare a infrastructurii necesa­re în acest scop, a fost desemnat Ministerul Mediului.

În Republica Moldova nu există, în prezent, o 

întreprindere de pro­fil care să colecteze mercurul. Din acest considerent a fost planificată crearea unui centru de gestionare a deșeurilor periculoase. Misiunea acestui centru ţine şi de reducerea impactului negativ al deşeurilor respective asupra mediului și a sănătății umane.

 

Puţină informare

 

Moldovenii sunt informaţi insu­ficient despre impactul pe care îl are substanța naturală neradioac­tivă, deşi este cea mai toxică de pe planeta noastră. Chiar și un singur atom de mercur ajuns în organism poate fi extrem de dăunător. Pă­trunderea mercurului în organism este posibilă pe trei căi: prin in­halarea vaporilor, prin alimente şi chiar prin contactul cu pielea.

Mercurul este un element chi­mic natural care se găsește în cantități mici în aer, apă, sol și în corpurile tuturor viețuitoarelor. Mercurul elementar și compușii săi sunt toxici pentru sistemul nervos, cel reproductiv, endocrin și cardi­ovascular.

Atât mercurul, cât și compușii săi, nu pot fi distruși și persistă în mediu pentru o perioadă îndelun­gată de timp. Emiterea repetată a mercurului din corpurile de apă și din sol prelungește semnificativ persistența lui în natură.

 

Istoria problematicii

 

În 1956, în orașul Minamata, de pe litoralul Japoniei, oamenii de știință au identificat o concentrație sporită a poluării cu metilmercur. Aceasta era cauzată de activitatea unei uzine chimice, care a dever­sat, în perioada 1932-1968, în Gol­ful Minamata o mare cantitate de ape industriale poluate, încărcate cu compuși de mercur. Aceştia au contaminat peștii, ca apoi efectul să se resimtă, începând cu 1956, şi asupra oamenilor şi să se soldeze cu mii de decese.

În 1956, a fost identificat primul om cu simptomele afecțiunii, care a fost numită ulterior boala Mina­mata. La oameni, simptomele otră­virii cu mercur constau în: mișcări necontrolate ale membrelor, dimi­nuarea funcțiilor motorii, vorbire îngreunată, tulburarea vederii și a auzului, care sunt urmate de comă și apoi de deces. Acest accident a fost considerat una din cele mai grave catastrofe ecologice cauzate de activitatea umană.

Dată fiind dimensiunea și im-portanța problemei, negocieri­le care au fost lansate în scopul elaborării unui instrument juridic privind mercurul au durat cinci ani. Perioada negocierilor s-a fi­nalizat cu organizarea, în perioada 10-11 octombrie 2013, a Confe-rinței Plenipotențiare din Kuma­moto, Japonia, la care au participat peste o mie de reprezentanți din 140 de țări.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com