29 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Protecţia drepturilor salariaţilor din învăţământul profesional tehnic

Loading
Fără categorie Protecţia drepturilor salariaţilor din învăţământul profesional tehnic
Protecţia drepturilor salariaţilor din învăţământul profesional tehnic

agroinsind

 

Un şir de recomandări axate pe protecţia drepturilor şi a intereselor profesorilor şi maiştrilor din învăţământul profesional tehnic în con­textul reformei iniţiate în acest sistem au fost elabora­te, recent, de reprezentanţii Federaţiei „Agroindsind” şi urmează a fi remise mai multor structuri sindicale.  

 

Recomandările în cauză au fost identificate în cadrul unui seminar organizat cu scopul de a stabili noile cerinţe care sunt puse în faţa cadrelor didactice în contextul reformei desfăşurate în învăţământul profesional tehnic. În context, au fost dezbătute şi problemele cu care se confrun­tă salariaţii, precum şi funcţiile care le revin sindicatului pentru a proteja drepturile şi interesele acestora.

„Problema constă în faptul că cerinţele de modernizare a în­văţământului profesional tehnic pun în faţa profesorilor şi a ma­iştrilor o sarcină nouă. Este vor­ba despre schimbări radicale în activitatea angajaţilor din acest domeniu, care au nevoie de pre­gătire specială pentru a promova reforma”, a precizat Leonard Pa­lii, vicepreşedinte al Federaţiei „Agroindsind”.

Noile cerinţe generează pro­bleme de competenţă, de moti­vaţie şi de alt ordin, care trebuie să fie înaintate conducătorilor de instituţii din sistemul de învăţă­mânt. La rândul lor, sindicatelor le revine rolul de a interveni în acest proces, în măsura în care cerinţele acestora vor fi neglijate de conducerea instituţiilor de în­văţământ.

„Funcţia noastră a fost de a 

crea un mediu de discuţii în care participanţii să identifice proble­mele, să se gândească împreună asupra celor mai bune soluţii şi, cel mai important, care ar trebui să fie sarcinile şi acţiunile sindi­catelor pentru a proteja drepturi­le şi interesele salariaţilor-mem­bri”, a adăugat Leonard Palii.

În cadrul seminarului, parti­cipanţii au fost familiarizaţi cu reperele ce ţin de modernizarea sistemului de învăţământ pro­fesional tehnic din ţara noastră de către reprezentanţii Minis­terului Educaţiei şi cei ai Pro­iectului Uniunii Europene de asistență tehnică pentru reforma învățământului profesional teh­nic.

În timpul apropiat, recoman­dările identificate de participan­ţii la acest seminar cu referire la cerinţele faţă de profesori şi ma­iştri ale acestei reforme, proble­mele cu care se confruntă aceş­tia, precum şi sarcinile care revin sindicatelor în acest proces vor fi definitivate şi remise structurilor sindicale. La seminar au parti­cipat lideri sindicali din cadrul instituţiilor de învăţământ agro­industrial, al Federaţiei „Agro­indsind”, precum şi reprezen­tanţi de la mai multe ministere.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com