20 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Program de formare privind negocierea condițiilor de muncă

Loading
Fără categorie Program de formare privind negocierea condițiilor de muncă
Program de formare privind negocierea condițiilor de muncă

sanatatea

 

Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova a organizat, recent, o acțiune de formare a competenţelor de negociere privind condițiile de muncă. La acesta au participat 30 de preşedinţi ai comitetelor sindi­cale ale organizaţiilor primare din ramură, recent aleşi. Evenimentul se înscrie în cea de a doua sesiune din cadrul Proiectului „Parteneria­tul social în sfera muncii”.

 

Aurel Popovici, preşedintele Federaţiei Sindicale „Sănătatea”, a remarcat că „scopul programului a fost formarea competenţelor de negociere privind condițiile de muncă prin dezvoltarea abilităţilor profesionale. Este necesar ca liderii sindicali nou-aleşi din ramura sănătăţii să beneficieze de instruire şi experienţă practică, pentru a face faţă tu­turor problemelor cu care se confruntă”, a precizat Aurel Popovici.

 

Agenda seminarului

 

Mihail Dutca, consilier principal al Fede­raţiei Sindicale „Sănătatea”, a menţionat că în cadrul programului urmat de liderii nou-aleşi din ramura ocrotirii sănătăţii s-au pus în discuţie subiecte privind pregătirea pentru negocierea contractului colectiv de muncă, constituirea echipei de negociatori, calităţi­le unui negociator şi al echipei în ansamb-lu ş.a. Programul conţine patru sesiuni a câte trei zile de instruire.

Totodată, Elena Carchilan, şefa Inspec­toratului Muncii al Sindicatelor, a abordat temele: managementul activităţii în dome­niul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM); organizarea şi desfăşurarea activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă; politicile statutului şi cele sindicale în do­meniul SSM; responsabilităţile personalului implicat în activităţile securităţii şi sănătăţii în muncă.

Larisa Cozmalî, şefa Serviciului salarizare şi normare personal din cadrul Ministeru­lui Sănătăţii, a specificat: „Ne-am propus să elucidăm care ar fi sistemele de remunerare în ramura sănătăţii, negocierea salariului, stilurile de negociere şi modul de rezolvare a conflictelor de muncă”.

La rândul ei, Victoria Gonța, conferențiar universitar ULIM, s-a referit la aspectele psi­hologice ale comportamentului privind ne­gocierile din domeniul muncii, mijloacele de comunicare non-verbală, limbajul corporal, portretul temperamental în comunicare ş. a.

 

Schimb util de experienţă

 

Valeriu Bejenari, lider sindical la Centrul de Sănătate Publică din Briceni, a ţinut să menţioneze că instruirea privind negocierea din domeniul muncii este foarte importan­tă pentru liderii sindicali nou-aleşi, care au menirea de a transmite mai departe ce au învăţat.

La rândul ei, Diana Voltman, lider sindi­cal la Centrul de Sănătate Publică din Un­gheni, a adăugat: „sperăm că participanții la reuniune vor promova cunoștințele acu­mulate în rândul membrilor de sindicat în organizațiile din care fac parte. Orice infor­maţie dusă în teritoriu este binevenită”.

În același context, Mihail Dvornic, lider sindical la Centrul de Sănătate Publică din Făleşti, a relevat că „participarea la eveni­ment a fost benefică pentru sporirea cunoş­tinţelor în domeniul muncii. Lucrurile se pot schimba în bine dacă ai în spate un sindicat puternic şi eşti bine informat”.

Federația Sindicală „Sănătatea” din Mol­dova este membru cu drepturi depline al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) şi întruneşte peste 47 de mii de membri de sindicat, salariaţi din do­meniul ocrotirii sănătăţii.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com