19 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Prognoze triste: şomaj înalt, preţuri mari, salarii mici

Loading
Fără categorie Prognoze triste: şomaj înalt, preţuri mari, salarii mici
Prognoze triste: şomaj înalt, preţuri mari, salarii mici
somaj

Foto: vocea.md

După ce reprezentanţii unor instituţii internaţionale, experţi locali şi chiar ai Ministerului Economiei au declarat că anul acesta ţara noastră intră în criză economică, iată că şi savanţii de la Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) vin cu un scenariu trist. Cu ocazia lansării publicaţiei „Tendinţe în economia Moldovei”, eveniment la care au participat repre­zentanţi ai Guvernului, UE, mediului de afaceri, sindicatelor, oameni de ştiinţă, Alexandru Stratan, directorul INCE, a spus că Republica Moldo­va a intrat într-o fază de incertitudine şi instabilitate politico-economică, provocată atât de factori interni, cât şi externi. În asemenea condiţii, a precizat dumnealui, este greu de a anticipa o creştere economică.

 

Scenarii descurajatoare

 

Potrivit scenariului pesimist al INCE, anul acesta, economia Republicii Moldova se va contracta cu 2%. În schimb, preţurile vor creşte cu 8,5%, adică aproape de două ori mai mult faţă de 2014.

În timp ce mărimea reală a salariilor va scădea cu 5,5 la sută. Fluxul transferurilor băneşti de la moldovenii care lucrează pes­te hotare se va îngusta cu mai bine de 10%. Numărul locurilor de muncă se va micşora cu peste 30 de mii de unităţi. Drept urmare, rata şomajului va creşte de la 3,6%, în 2014, până la 4,6%.

În acelaşi timp, savanţii INCE au în vede­re şi un scenariu optimist, inspirat de buna funcţionare în primele luni ale anului a in­dustriei, transporturilor, comerţului şi sem­nele unui an agricol propice. Dar nici din această perspectivă nu ne putem aştepta la cine ştie ce rezultate îmbucurătoare. Creşte­rea economică ar putea să fie la nivelul zero. Se anticipează o reducere a numărului de lo­curi de muncă cu peste 26 de mii de unităţi. Rata şomajului va fi mai mare faţă de anul trecut. Remitenţele vor scădea cu aproape 7%. Salariile ar putea creşte cu doar 1%, în timp ce mărfurile şi serviciile s-ar scumpi cu aproape 6 la sută.

 

Salariile mici ar putea afecta economia

 

Sergiu Iurcu, şef adjunct al Departamen­tului protecţie social-economică al Confede­raţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), care a fost prezent la lansarea pu­blicaţiei „Tendinţe în economia Moldovei”, a declarat că sindicatele se arată îngrijorate de prognozele INCE privind tendinţele eco­nomice, îndeosebi în ceea ce ţine de evoluţia salariilor. Potrivit scenariului pesimist, sala­riul real în ţară noastră ar urma să se micşo­reze cu 5,5%, iar cel optimist prevede o creş­tere neînsemnată, de doar 1%. Nu sunt de acord cu unii experţi, specialişti din minis­tere, a remarcat Sergiu Iurcu, care spun că majorarea salariilor trebuie să fie temperată. Chipurile, acestea ar creşte mai repede decât productivitatea muncii. Nu zic ba, parează dumnealui, dar să nu uităm că salariile în ţara noastră sunt foarte mici. Orice corelaţie dintre nivelul remunerării şi productivitatea muncii poate fi pertinentă doar în contextul unei salarizări decente. În afară de această, a mai adăugat şeful adjunct al Departamentu­lui protecţie social-economică de la CNSM, majorarea salariilor conduce la extinderea consumului, adică sporeşte cererea, un fac­tor primordial pentru creşterea economică.

 

Sindicatele au cerut un salariu minim mai mare

 

Aşa că, oricum ai da, este nevoie de o ma­jorare constantă a salariilor în ţara noastră, insistă Sergiu Iurcu. Înţelegem că veniturile din bugetul de stat la momentul de faţă nu permit adausuri substanţiale la salariile an­gajaţilor din domeniul public. Însă în secto­rul privat există posibilităţi reale de a spori veniturile angajaţilor. În primul rând, obligă legea, care stabileşte modalitatea de calcula­re, iar sindicatele perseverează în fiecare an pentru respectarea acestei prevederi legale. Astfel, după două luni de negocieri guvern–patronate–sindicate, de la 1 mai curent, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real urmează să fie mărit de la 1650 la 1900 de lei. Din păcate, a menţionat şeful adjunct al Departamentului protecţie social-economică CNSM, Guvernul şi patronatele nu au acceptat propunerea sindicatelor de a majora cuantumul minim garantat al sala­ riului în sectorul real până la 1950 de lei.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com