Procedura de înregistrare a organizaţiilor sindicale. Adaosul la salariu pentru munca de noapte

vocea.md
Vocea Poporului, 02.03.2018

   

viata-libera.ro

viata-libera.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde Ion PREGUZA, expert în Departamentul juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Procedura de înregistrare a organizaţiilor sindicale

 

guestion

Suntem angajați la o întreprindere privată. Din mai multe considerente, ne-am asociat în sindicat. Dorim să aflăm dacă trebuie sau nu să înregistrăm organizația noastră și cum se face aceasta?

 

Un grup de activiști sindicali, Chișinău

 

Înregistrarea sindicatului este necesară doar pentru obținerea calității de persoană juridică. Organizaţia sindicală primară, consti­tuită după intrarea în vigoare a Legii nr.188 din 22.07.2016 (prin care a fost modificată, completată Legea sindicatelor nr. 1129 din 7 iulie 2000), adică, începând cu 16 decembrie 2016, obţine statut de per­soană juridică din momentul înregistrării la Ministerul Justiţiei. Până la intrarea în vigoare a Legii nr.188 din 22.07.2016, organizațiile sindicale primare dobândeau drepturi și obligații de persoană  ju­ridică potrivit statutelor centrelor sindicale național–ramurale sau național–interramurale înregistrate conform legislației. Pentru în­registrarea organizației sindicale primare la Ministerul Justiţiei se prezintă, în termen de o lună de la data aprobării statutului, urmă­toarele documente:

a) cererea semnată de conducătorul organului sindical;

b) statutul în două exemplare semnate de către fondatorii sin­dicatului;

c) hotărârea adunării privind întemeierea sindicatului.

Ministerul Justiţiei este obligat să adopte, în termen de o lună de la data prezentării acestor documente, decizia de înregistrare a sindicatului şi de a elibera certificatul de înregistrare de stat sau de a refuza înregistrarea, argumentând decizia dată.

Modificările şi completările în statutul sindicatului se înregistrea­ză conform aceleiaşi proceduri şi în aceleaşi termene ca şi statutul.

 

Adaosul la salariu pentru munca de noapte

 

guestion

Dacă lucrez în schimb de noapte, ce adaosuri pot avea la sa­lariu?

 

Vasile Mămăligă, Chișinău

 

Potrivit art. 159 din Codul muncii, pentru munca prestată în program de noapte este calculat un adaos în mărime de cel puţin 0,5 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului.