21 februarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Problemele industriei ușoare sunt la fel de grele ca și ale întregii societăți

Loading
Fără categorie Problemele industriei ușoare sunt la fel de grele ca și ale întregii societăți
Problemele industriei ușoare sunt la fel de grele ca și ale întregii societăți
rusnac-industria-usoara

Foto: Veronica Baltag

 

Se zice că toamna se numără bobocii. E o vorbă veche din popor. Dar poa­te spune cineva în țara asta că nu are probleme? Nu cred.

 

Activiștii din Federația Sindicală a Lucră­torilor din Industria Uşoară (FSLIU) s-au întrunit deunăzi într-o ședință a Consiliului Federației pentru a număra bobocii. Adică pentru a face un bilanț al activității în ramură în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă, desfășurată în ultima perioadă, pre­cum și pentru a discuta despre situația soci­al-economică în țară și în ramură și despre acțiunile sindicatelor pentru apărarea drep­turilor și a intereselor membrilor de sindi­cat.

În raportul prezentat Consiliului FSLIU, Alexei Popov, inspector al muncii din ca­drul federației, a remarcat că fiecare din cele nouă accidente la întreprinderile din ra­mură a fost analizat amănunțit în comisiile de la întreprinderi, au fost scoase la iveală circumstanțele, cauzele, persoanele respon­sabile și au fost luate măsurile necesare pen­tru a se evita în viitor astfel de incidente.

„Drept urmare, în nouă luni ale anului cu­rent, la întreprinderile din ramură s-a redus numărul de accidente față de anul trecut. S-a înregistrat doar câte un caz la „Floare-Car­pet”, „Filatura-Ungheni” și „Zorile”. Este adevărat că accidentul în care a fost implicat electricianul Tudor Munteanu este caracteri­zat drept unul grav, dar nu trebuie să ascun­dem acest fapt”, a relevat Popov.

Nadejda Rusnac, președinta FSLIU, a relevat, în discursul său, că principala pro­blemă în țară rămâne

nivelul de trai scăzut al populației. Astfel, salariul minim pe eco­nomie, de 1000 de lei, este incomparabil cu termenul „decent” și este cu mult mai mic decât cel din țările din regiune, precum ar fi Ucraina (50 de euro), Bulgaria (215 euro) sau România (276 de euro).

La ora actuală, potrivit liderului FSLIU, principala sarcină a sindicatelor este: majo­rarea salariului minim până la nivelul mini­mului de subzistență și stabilirea unui nou mecanism de stabilire a salariului minim, care trebuie să constituie 50-60% din sala­riul mediu pe țară, în conformitate cu Carta Socială Europeană revizuită.

Cu toate acestea, potrivit experților, pentru a se asigura un nivel de trai normal, câștigul lunar al unei familii cu doi copii ar trebui să fie în jur de 37 de mii de lei pe lună. Pe când, potrivit statisticii oficiale, salariul mediu în iulie a constituit 5274 de lei.

Președinta FSLIU a punctat principalele probleme cu care se confruntă ramura, dar și societatea, și care îngrijorează: extinderea corupției în eșaloanele superioare ale pute­rii; după furtul miliardului, sectorul bancar s-a transformat dintr-un „pilon” într-o sursă de instabilitate;  creșterea prețurilor și a ta­rifelor, prăbușirea monedei naționale; lipsa instabilității politice și climatul investițional precar, din care cauză nu numai că nu se fac noi investiții, dar pleacă și unii investitori mai vechi etc.

În cadrul ședinței, au mai luat cuvântul Victor Isacenco, specialist în securitatea și sănătatea în muncă la SA „Floare Carpet”, Vladimir Danici, liderul organizației sindi­cale de la aceeași întreprindere, Ala Sîncu, președinta comitetului sindical la SA „Ionel”, Ghenadi Lazarev, specialist SSM la „Steaua REDS”.

Membrii Consiliului FSLIU au adoptat o hotărâre prin care au aprobat activita­tea desfășurată și au trasat obiective pentru organizațiile primare ale federației.

 

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com