30 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Probleme înaintate de sindicate pentru discuţii în cadrul dialogului social

Loading
Fără categorie Probleme înaintate de sindicate pentru discuţii în cadrul dialogului social
Probleme înaintate de sindicate pentru discuţii în cadrul dialogului social

dialog-social

 

Chestiuni cum sunt comba­terea muncii nedeclarate sau majorarea salariului mi­nim pe ţară sunt înaintate de sindicate pentru a fi in­cluse în planul de activitate pentru primul semestru din 2017 al Comisiei naţionale pentru consultări şi negoci­eri colective.

 

Propunerile Confederaţiei Na­ţionale a Sindicatelor din Moldova la Planul de activitate al Comisiei tripartite pentru prima jumătate a anului viitor au fost aprobate în cadrul celei mai recente şedinţe a Comitetului Confederal al CNSM.

Astfel, drept cap de listă ser­veşte solicitarea sindicaliştilor de a fi organizate dezbateri cu privi­re la intensificarea acţiunilor de combatere a fenomenului muncii „la negru” şi al achitării salariilor „în plic”. Oleg Budza, preşedintele CNSM, a remarcat în context că sindicatele îşi pun mari speran­ţe că, în această privinţă, carul va fi urnit foarte curând din loc. Or, actualul premier a dispus recent crearea unui grup de lucru în acest scop şi din acesta vor face parte şi reprezentanţi ai sindicatelor.

Lista respectivă este continuată de o altă chestiune de mare actu­alitate pentru sindicate şi anume cu privire la situaţia din domeniul dialogului social şi propunerile de modificare şi completare a cadru­lui legal în materie.

Nu mai puţin importantă din punctul de vedere al reprezentan­ţilor lucrătorilor este şi problema majorării salariului minim pe ţară, dar şi a cuantumului minim garan­tat al salariului din sectorul real al economiei.

În opinia sindicaliştilor, prin intermediul consultărilor şi nego­cierilor colective este necesar să fie 

abordat şi un subiect legat de mo­dificarea Convenţiei colective nr. 1 de nivel naţional în partea ce ţine de cuantumul sporului la salariu pentru munca prestată în condiţii nefavorabile.

În aceeaşi listă se regăseşte şi mult disputata problemă legată de dreptul inspectorilor de muncă de a efectua controale inopinate în lipsa oricăror documente justifica­tive, drept care este limitat în ţara noastră, contrar practicilor inter­naţionale.

Alte chestiuni se mai referă la Cadrul bugetar pe termen mediu pentru anii 2018-2020, constitui­rea fondului de garantare a crean­ţelor salariale în cazul insolvenţei întreprinderilor şi la evaluarea fac­torilor de risc la locurile de mun­că.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com