7 decembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Probleme ale vârstnicilor, generate de natalitatea scăzută

Loading
Fără categorie Probleme ale vârstnicilor, generate de natalitatea scăzută
Probleme ale vârstnicilor, generate de natalitatea scăzută

 

 

problemele-virstnicilor

Foto: vocea.md

Experţii Centrului de Cercetări Demografice al Academiei de Ştiinţe din Moldova prognozează că, în 2035, numărul nou-născuţilor ar putea fi de numai 19 mii, faţă de circa 37 de mii în prezent, dacă rata fertilităţii va rămâne la nivelul actual. Academi­cianul Gheorghe Paladi a remarcat, la o recentă şe­dinţă a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dez­voltare, că, în ultimii ani, numărul de naşteri este în scădere.

 

Ameliorarea situaţiei privind sănătatea repro­ductivă are loc cu difi­cultăţi, ceea ce agravează problemele societăţii şi are consecinţe negative asupra comportamentului demografic al întregii po­pulaţii. De aceea, păstra­rea fiecărei sarcini dorite trebuie să fie obiectivul principal al politicii soci­ale şi al medicinei repro­ductive, a apreciat acade­micianul.

Vicepreşedintele Confe­deraţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova, Petru Chiriac, a opinat că Guver­nul trebuie să iniţieze un program de ameliorare a sănătăţii reproductive prin campanii de profilaxie, cu investigaţii medicale etc.

 

g_cnsm

Sindicatele, împreună cu întreaga societate, sunt alertate de problemele legate de viitorul naţiunii

 

„Sindicatele vor cere Guvernului să-şi onoreze pe deplin angajamentele asumate prin diferite pro­grame de protecţie social-economică a tinerilor şi să favorizeze atragerea aces­tora în câmpul muncii. În caz contrar, nu vom mai şti câtă populaţie va avea ţara noastră peste 20-25 de ani”, a subliniat Petru Chiriac.

Pe de altă parte, Olga Gagauz, şefă a Centrului de cercetări demografice al AŞM, a relevat că în ţara noastră bătrâneţea este percepută ca o vulnerabi­litate şi excluziune socială, accentuată odată cu înain­tarea în vârstă. Totodată, persoanele în etate se con­fruntă cu posibilităţi limi­tate de satisfacere a nece­sităţilor vitale, acces redus la serviciile de sănătate, dificultăţi la procurarea medicamentelor, servicii sociale subdezvoltate etc.

Vicepremierul Tatiana Potâng, preşedinta co­misiei sus-menţionate, a chemat în context la res­ponsabilizare şi identifi­carea unor soluţii, care să fie transpuse în programe şi politici publice de dimi­nuare a acestor tendinţe negative.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com