17 septembrie 2019
Chisinau
Cititorii ne scriu

Problema protecţiei mediului, primordială pentru oameni şi sindicate

Loading
Cititorii ne scriu Problema protecţiei mediului, primordială pentru oameni şi sindicate

protectia-mediului

 

„Natura este farmecul vieţii mele. Simt totuşi o tristeţe în su­flet din cauza încălcărilor ce au loc în ceea ce priveşte protecţia mediului. Indiferenţa de care dau dovadă oamenii se soldea­ză cu un impact negativ asupra naturii. Cred că oamenii şi-au uitat drepturile şi îndatoririle în calitate de locuitori ai acestui Pământ. Vreau să vin în faţa tu­turor cititorilor ziarului „Vocea poporului” cu un apel, care sper să se transforme într-o atitudi­ne sau responsabilitate. Salvaţi omenirea! Salvaţi natura!

 

Sofia Nucă,

educatoare la Grădiniţa „Floricica”

satul Andruşul de Sus, raionul Cahul”

 

Autoarea scrisorii a pus pe hârtie şi un şir de gânduri exprimate în formă artistică despre frumuseţea naturii şi importanţa ei pentru omenire, precum şi îndemnuri către cititori să iubească şi să ocrotească natura.

 

Poziţia sindicatelor

 

Nicolae Suruceanu, secretar confederal al Confederaţiei Naţionale a Sin­dicatelor din Moldova, a precizat pen­tru „Vocea poporului” că problema legată de protecţia mediului este pri­mordială pentru sindicatele din ţara noastră şi din întreaga lume. Ea are implicaţii asupra tuturor sferelor de ac­tivitate umană şi este abordată nu atât prin prisma schimbărilor climatice, cât prin cea a producerii la scară industria­lă care le generează.

Omenirea a ajuns într-un punct cri­tic în care resursele naturale existente pe glob sunt valorificate de populaţie la capacitatea lor maximă, ceea ce ridică deja probleme de ordin existenţial. În consecinţă, un acord interstatal a fost semnat nu demult, în scopul stopării factorilor de poluare a mediului şi a schimbărilor climatice în lume.

Astfel, statele lumii şi-au asumat angajamente clare privind emisiile de bioxid de carbon şi au instituit şi unele norme în această privinţă.

În ceea ce ne priveşte pe noi, ţara noastră tinde să se asocieze la Uniunea Europeană şi, de aceea, la un moment dat, autorităţile statului, dar şi cetăţenii, vor trebui să se supună anumitor reguli comunitare. Una dintre acestea ar fi, de exemplu, obligativitatea de a curma practica arderii frunzelor toamna, cu monitorizarea de rigoare din cosmos şi aplicarea de sancţiuni drastice în cazul depistării unor astfel de cazuri.

Reprezentanţii sindicatelor sunt conştienţi de faptul că soluţionarea acestei probleme trebuie să înceapă de la ocrotirea sănătăţii oamenilor la locul de muncă, protecţia lucrătorilor şi cali­tatea locurilor de muncă. Astfel, în pre­zent, în ţara noastră sunt implementate politicile europene privind securitatea şi sănătatea în muncă, ce impun nu doar depistarea factorilor de risc, ci şi efectuarea unor măsuri de profilaxie, inclusiv eliminarea noxelor.

Poziţia comună a sindicatelor din lume este ca locurile de muncă să fie „verzi”, să fie excluşi factorii ce pot dăuna sănătăţii oamenilor şi care pot avea un impact negativ şi asupra comu­nităţilor în întregime. De aceea, odată cu aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, sunt întocmite şi standarde ce ţin de poluarea apelor, ae­rului şi a solului.

Politici în acest sens sunt elaborate deja în ţara noastră şi reprezentanţii sindicatelor susţin eforturile depuse de Guvern în această privinţă. Şi în con­tractele colective de muncă sunt stipu­late măsuri orientate spre crearea con­diţiilor necesare pentru ca activităţile de la locurile de muncă să nu provoace daune sănătăţii şi nici mediului încon­jurător.

Este ştiut pentru toată lumea că de­cizia unor corporaţii transnaţionale de a-şi strămuta activitatea în ţări cum este şi Republica Moldova are la bază factori precum sunt forţa de muncă ieftină şi reglementările mai permisive privind protecţia mediului înconjură­tor.

Nu este exclus însă că, atunci când standardele respective din ţara noastră vor fi ajustate la cele europene, unele corporaţii transnaţionale să-şi mute activitatea în alte ţări. Un astfel de fe­nomen a fost atestat în cazul Români­ei, după ce aceasta a devenit membră a Uniunii Europene.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com