26 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Problema demografică se acutizează: întrebarea hamletiană nu mai este o metaforă

Loading
Fără categorie Problema demografică se acutizează: întrebarea hamletiană nu mai este o metaforă
Problema demografică se acutizează: întrebarea hamletiană nu mai este o metaforă
problema-demografica

Foto: irishtimes.com

 

Datele Biroului Național de Statistică (BNS) arată că populația țării este în scădere. Astfel, potrivit BNS, pe 1 ianuarie 2016, în Republica Moldo­va erau trei milioane 553 de mii 56 de persoane,  în scădere cu două mii față de anul trecut. Neoficial, peste 1 milion de cetățeni au părăsit țara.

 

La fel ca și multe alte țări din regiunea Europei de Est și Asiei Centrale, Republica Moldova se confruntă cu o serie de schim­bări semnificative în ceea ce privește dina­mica populației. Nivelul înalt de migrație a populației, mortalitatea sporită, rata ferti-lității scăzută sunt cele mai importante pro­vocări demografice.

Republica Moldova va revizui Programul național strategic în domeniul securității demografice 2011-2025, pentru a răspunde eficient la provocările demografice cu care se confruntă: rata fertilității scăzută, mor­talitatea sporită, nivelul înalt de migrație al populației. Acest angajament a fost asumat de către reprezentanții Guvernului ca urmare a recomandărilor Consiliului Internațional de Asistență în domeniul Populației și Dez­voltării – Republica Moldova, UNFPA, care și-a ținut lucrările zilele trecute la Chișinău.

Astfel, conform estimărilor experților internaționali și naționali, Republica Mol­dova, fiind una dintre cele mai tinere țări din Europa (25% din populație sunt tineri cu vârsta de 16-30 de ani), are un nivel acce­lerat de îmbătrânire a populației. Proporția persoanelor în vârstă de peste 60 de ani va crește până la 23,4% în 2035, comparativ cu 16,2% in 2015. În același timp, rata fertilității scăzută, mortalitatea sporită, nivelul înalt de migrație al populației Republicii Mol­dova vor contribui la reducerea estimativă a numărului populației cu 1% anual. O altă provocare importantă pentru Moldova este calitatea datelor statistice naționale.

La eveniment au participat reprezentanți ai Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova, ai Oficiului Regional al UNFPA pentru Europa de Est și Asia Centrală (Istan­bul), Băncii Mondiale, experți internaționali (New York, Londra, Budapesta și Praga), reprezentanți ai mediului academic și so-cietății civile de la Chișinău, dar și ai sindi­catelor.

Potrivit lui Petru Chiriac, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), pe lângă problemele ce țin de dezvoltarea social-economică și alte chestiuni importante din țară, o problemă esențială pe care o consideră sindicatele este și cea 

demografică.

„Politica demografică în Republica Mol­dova lasă foarte mult de dorit, deoarece viitorul aparține anume populației, în spe­cial, celei tinere. Prin intermediul cercetă­rilor care au fost efectuate de către savanți, experți, vrem să spunem că la acest capitol avem foarte mari rezerve și multe de făcut. Dacă analizăm ultimele date anunțate de Academia de Științe, de alți experți, ne con­vingem de faptul că țara îmbătrânește. Pro­centul de îmbătrânire este mult mai mare față de alte țări. Avem un procent destul de înaintat și acest lucru denotă faptul că, pen­tru viitor,  dacă la trei milioane de oameni astăzi avem în jur de un milion 200 de mii de  persoane apte de muncă, dintre care în jur de 780 de mii sunt în permanentă activi­tate, peste câțiva ani, putem să ne așteptăm că vom avea un milion de pensionari și în jur de 500 de mii angajați”, a menționat, pentru ziarul „Vocea poporului”, Petru Chiriac.

 

Se impun măsuri de redresare a situației

 

Potrivit vicepreședintelui CNSM, acest fapt ar trebuie să ne preocupe foarte mult și în primul rând trebuie să deranjeze ad-ministrația publică centrală, cea locală, „de­oarece aceste probleme trebuie rezolvate în comun cu societatea, cu factorii de decizie, și este de dorit ca în primul rând să se lucreze cu tineretul”.

„Din partea Ministerului Muncii, Pro-tecției Sociale și Familiei, a Ministerului Finanțelor, să se facă tot ce este posibil ca, în virtutea situației pe care o avem astăzi în economie, trebuie să fie deschise noi locuri de muncă, în deosebi pentru tineri. Trebu­ie să găsim susținere materială în așa fel, ca aceștia să înțeleagă că țara are nevoie de ei. Să implementăm niște măsuri care să vină în sprijinul tinerilor, ca ei să poată benefi­cia de credite preferențiale, să le fie oferite locuri și condiții de trai etc. Aceste înlesniri să se răsfrângă asupra tuturor specialiștilor din toate domeniile, inclusiv a celor care merg să profeseze la sat”, ne-a mai spus Pe­tru Chiriac.

Totodată, potrivit acestuia, un lucru apar­te le revine tinerelor mame, cele care trebuie să se ocupe de educația copiilor. „Să creas­că acești copii, să-i instruiască, să-i educe și aici statul are un aport direct, de asemenea, pentru că indemnizația de astăzi pentru creșterea și îngrijirea copiilor este departe de realitate. Toate aceste probleme enu­merate mai sus ar trebui să se regăsească atunci când se aprobă politica bugetar-fis­cală, să fie prevăzute în bugetul de stat, în cel al asigurărilor sociale și în Fondul asigu­rărilor obligatorii de asistență medicală”, a specificat Petru Chiriac.

Domnia sa nu exclude că Republica Mol­dova poate intra în colaps demografic dacă nu se vor impune niște măsuri în acest sens. „Nu este exclus acest lucru, deoarece tabloul pentru viitor este destul de sumbru și toți cei de la conducere trebuie să fie conștienți de faptul că politica demografică este politica țării, a viitorului națiunii noastre”, a conchis Petru Chiriac.

 

Experiența internațională este necesară

 

Prezentă la eveniment, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș, a reiterat importanța cunoașterii experienței internaționale privind ajustarea politicelor demografice. Potrivit ministrului, aceasta va contribui la consolidarea capacității Gu­vernului să identifice măsuri pentru promo­varea bunăstării demografice, ce necesită investiții în capitalul uman.

Astfel, ministerul își propune să prevină îmbătrânirea demografică prin reforma­rea sistemului de pensii și îmbunătățirea sistemelor de asistență medicală preventi­vă. În domeniul prevenirii migrației, vor fi promovate scheme de migrație circulară, politici de asigurare a protecției sociale și promovarea reintegrării celor reîntorși în țară. Cât privește politicile familiale, vor fi extinse serviciile de educație preșcolară și se va îmbunătăți accesul la servicii de reprodu­cere de înaltă calitate.

Aceeași părere este împărtășită și de că­tre Boris Gâlcă, consilierului vicepremie­rului Gheorghe Brega, expert în populație și dezvoltare. „Noi discutăm în Republica Moldova de  mai mult timp despre anumi­te tendinţe demografice, despre o anumită criză demografică globală, care este tot mai vizibilă. Probabil, discutăm mult, dar ac­ţiuni avem mai puţine. Ceea ce încearcă să facă acum Guvernul este să creeze un mediu de aplicare a unor politici familiale eficien­te. Toate aceste lucruri să aducă la aceea ca familia singură să decidă  să aibă nu numai primul şi al doilea copil, dar şi al treilea şi al patrulea”, ne-a spus Boris Gâlcă.

„Realitățile sunt destul de dure în Re­publica Moldova”, concluzionează și vice-președinta Parlamentului, Liliana Paliho­vici. „Toate instituțiile statului ar trebui foarte clar nu doar să declare că se apucă de rezolvat problema demografică din Repu­blica Moldova, dar chiar să întreprindă pași concreți. Acest subiect nu poate fi soluționat decât prin acțiuni foarte concrete de redre­sare a situației economice și de sporire a securității sociale. Aceasta ar diminua mult fluxul migrațional al cetățenilor din Repu­blica Moldova, care are și el un rol foarte mare asupra schimbării acestor tendințe în ultimii 20 de ani”, a spus Liliana Palihovici.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com