17 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Prioritățile sindicale pe plan internațional pentru 2016, identificate la Bruxelles

Loading
Fără categorie Prioritățile sindicale pe plan internațional pentru 2016, identificate la Bruxelles
Prioritățile sindicale pe plan internațional pentru 2016, identificate la Bruxelles
cnsm-bruxeles

Foto: sindicate.md

 

La 21 martie 2016, în cadrul Comitetului European Econo­mic și Social, la Bruxelles, a avut loc cea de-a zecea ședință a Comitetului Executiv al Consiliului Regional Pan-Eu­ropean, la care au participat circa 100 de reprezentanți sindicali ai țărilor europene. Republica Moldova a fost re­prezentată de Nicolae Suru­ceanu, secretar confederal al CNSM, și Tatiana Marian, președinta Comitetului de Tineret (YC PERC).

 

În debutul ședinței, Irakli Petri­ashvili, președintele PERC, a îna­intat dezideratul unității sindica­telor naționale pentru fortificarea mișcării sindicale internaționale. Pentru anul de referință, comu­nitatea sindicală internațională a aprobat două priorități majore: migrația și reglementarea com­paniilor multinaționale și a celor transnaționale.

Membrii PERC au avut o poziție comună față de ingerințele în exercitarea drepturilor omului și membrilor de sindicat, convenind că sindicatele naționale trebuie să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru apărarea drep­turilor angajaților și soluționarea problemelor privind migrația, refugiații, calitatea educației, dis­criminarea de șanse și de gen, dar și inechitatea socială. Luca Vi­santini, secretar general PERC, a evidențiat câteva asemenea inge-rințe în Belarus, Spania, Marea Britanie și în alte țări.

 

Problemelesindicatelor la nivel global

 

Comunitatea PERC s-a pronun-țat și asupra revizuirii Politicii eu­ropene de vecinătate, evidențiind câteva dezavantaje esențiale ale acesteia, și anume: lipsa preocu­părilor sociale și a dialogului so­cial.

Tatiana Marian, președintele Comitetului de Tineret (YC PERC), a prezentat 

activitățile realizate de Comitet în perioada 2015-2016. Ea a trecut în revistă reușitele și provocările cu care s-au confrun­tat tinerii în această perioadă și a pledat pentru o activitate con­jugată și valoare adăugată pentru aceștia.

„În cadrul reuniunii, s-a subli­niat că astăzi mișcarea sindicală din multe țări ale Europei se con­fruntă cu o serie de probleme, care trebuie abordate cu toată seriozi­tatea. În unele țări, se poate vor­bi chiar despre faptul că viitorul mișcării sindicale, la nivel național și interramural, se află în pericol”, a subliniat Nicolae Suruceanu.

Referindu-se la problemele dis­cutate la Bruxelles, secretarul con­federal al CNSM le-a accentuat pe următoarele: reducerea continuă a numărului de membri de sindicat; disproporția reprezentării sindi­catelor în diferite ramuri, acestea practic lipsind în businessul mic și mijlociu, în sfera serviciilor; fragmentarea și „deformalizarea” relațiilor de muncă, ce se carac­terizează prin răspândirea con­tractelor de angajare pe termen limitat; creșterea numărului de angajați fără contract („economia informală”); integrarea slabă în mișcarea sindicală a angajaților ti­neri, a femeilor și reprezentanților minorităților naționale; fragmen­tarea mișcării sindicale, dublarea sindicatelor de ramură, adesea concurența neloială între acestea etc.

În cadrul evenimentului au fost aprobate planul de activitate pentru 2016-2017, regulamentul de votare al Asambleei Generale ITUC-PERC, rapoartele de activi­tate anuală și financiară ale Comi­tetului Executiv, Asambleei Gene­rale și Comitetului de Femei.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com