18 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Prima promoţie de absolvenţi ai Şcolii Sindicale şi-a ridicat diplomele

Loading
Fără categorie Prima promoţie de absolvenţi ai Şcolii Sindicale şi-a ridicat diplomele
Prima promoţie de absolvenţi ai Şcolii Sindicale şi-a ridicat diplomele
scoala sindicala

Foto: vocea.md

Proiectul-pilot şcoala Sindicală a finalizat cu succes. Cei 18 absolvenţi ai primei promoţii ai şcolii au prezentat idei de proiecte şi s-au arătat interesaţi de activitatea sindicală şi pe viitor. Ceremonia de înmânare a diplomelor a avut loc la Institutul Muncii. Evenimentul a fost deschis cu un cuvânt de salut din partea organizatorilor. Proiectul Şcoala Sindi­cală din Moldova s-a desfăşurat sub genericul „Democraţia are nevoie de democraţi”.

 

Proiectul întitulat Şcoala Sin­dicală din Moldova s-a desfăşurat graţie parteneriatului moldo-aus­triac în domeniul educaţiei sin­dicale. Prima promoţie a întrunit 18 activişti din mai multe ramuri: construcţii, medicină, comunicaţii, comerţ şi silvicultură. Inițial, în ca­drul proiectului s-au înscris 24 de persoane.

 

Participanţii despre proiect: informaţie utilă şi idei de noi proiecte

 

Participanții se adunau la şedin­ţele serale de la Institutul Muncii după orele de serviciu în fieca­re marţi şi joi, între orele 17.30 şi 20.30. Cu toţii aveau acelaşi scop – să socializeze, să studieze, să-şi dezvolte capacităţile profesionale şi să-şi aprofundeze cunoştinţele în diferite domenii, fiind ghidaţi de formatori din cadrul CNSM şi ex­perţi internaţionali.

 

studenti

Foto: vocea.md

 

Pas cu pas, participanţii au ob-ținut toate cunoştinţele necesare unui sindicalist veritabil. Aceștia afirmă că tot ce au învăţat pe par­cursul anului de studii le va fi de folos în activitatea lor de zi cu zi. Ei au învăţat ce este sindicatul şi care este rolul acestuia, care sunt avanta­jele aderării la sindicat, necesitatea şi principiile generale de recrutare de noi membri de sindicat.

Una din participante este Ta­mara Novac, contabil-șef la IMP „Chișinăuproiect”, Federația Sindi­catelor din Construcții și Industria materialelor de Construcții „Sindi­cons”. Pentru ea, Școala Sindicală a însemnat foarte mult. “Nu regret nimic. Chiar dacă era obositor, am avut parte de o echipă bună, mi-am făcut prieteni buni. Altfel nici că se putea că ne întâlneam zi de zi. Mi-au plăcut foarte mult testele psihologice pe care le-am realizat pe parcursul seminarelor. La şcoală am învăţat să fim uniți, să colabo­răm în grup, să ne mobilizăm, să ne focusăm pe o problemă și să găsim soluții. Aici am învățat că fiecare critică trebuie primită ca pe un ca­dou”.

 

Participanţi de toate vârstele şi profesiile

 

Cel mai în vârstă participant este Vasile Pojoga, Sindicatul „Sind LUCAS”. La cei 60 de ani ai săi, domnul Pojoga, ca și ceilalți a aflat multe lucruri noi pe care le va im­plementa cât de curând. “Am luat cunoștință cu programa, erau teme importante. M-am gândit că meri­tă învățate. Formatorii sunt foarte dotați. O noutate pentru mine a fost relaxarea dinainte de lecție. Avem multe de învățat de la ei. Aş mai merge și la alte cursuri, dacă voi găsi că temele sunt interesante. Mi-am făcut prieteni buni”, a decla­rat acesta.

 

Vasile Pojoga

Foto: vocea.md

 

„Tare mi-a plăcut experiența, deși a fost obositor, pentru că am un copil mic acasă. Am aflat lucruri noi, am făcut cunoștință cu oameni deștepți. Desigur că au fost și mo­mente plicticoase, de exemplu, lecțiile de teorie. Școala Sindicală mi-a oferit șansa de a deveni mai performantă, să transmit mesajul corect din punct de vedere legal, să adopt un comportament adecvat, să găsesc soluții. Pentru mine a fost un test cu rezultate bune”, a mărtu­risit Irina Agachi, specialist prin­cipal S.A. Moldtelecom, Federația Sindicatelor din Comunicații.

Un alt participant a fost Anato­lie Guzun, șef de laborator, Cen­trul Național Frecvențe Radio. “Am acumulat multe cunoștințe noi, de la drept civil la ecologie. Formatorii din Austria au venit cu noi tehnici de învățare, s-a pus mare accent pe implicare. Când am aplicat la școală, am fost motivat de temati­cile lecțiilor și desigur de colectivul unit”, a precizat Anatolie.

 

Proiectele finale – marea provocare

 

Rezultatul final al şcolii a fost prezentarea celor cinci proiecte de grup şi trei proiecte individuale. Tematicile proiectelor fiind actuale pentru situaţia social-economică din RM. Una din temele prezenta­te a fost discriminarea femeilor la angajarea în câmpul muncii, pro­blemele cu care se confruntă feme­ile însărcinate, implicarea activă a tinerilor în modernizarea mișcării sindicale, formarea sindicală și re­crutarea noilor membri de sindicat.

 

participanti

Foto: vocea.md

 

Obiectivele generale ale proiec­tului sunt dezvoltarea competenţelor funcţionale, sociale şi profesi­onale ale activului sindical, conso­lidarea capacităţii de autodetermi­nare şi, în final, formarea unei noi generaţii de activişti sindicali.

Ala Petrea, managerul de pro­iect, a declarat că Școala Sindicală reprezintă o provocare atât pentru ea, cât și pentru CNSM. „Frecven­tarea şcolii în afara orelor de lucru şi în weekend-uri a fost iniţial o temere firească pentru sindicaliş­tii din Moldova. Dar am reuşit să formăm un grup de astfel de acti­vişti care au înţeles că au nevoie de studii anume în cadrul Şcolii Sin­dicale. Pentru mine a fost o expe­rienţă bogată în managementul de proiect, am învăţat multe lucruri de care este nevoie în astfel de activi­tate. Am profitat de o şansă unică de a avea acces la formarea sindica­lă împreună cu participanţii Şcolii Sindicale din Moldova”.

 

Din septembrie, şcoala Sindicală îşi continuă activitatea

 

La festivitatea de absolvire a şco­lii a participat conducerea Confe­deraţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și a Institu­tului Muncii, președinți ai centre­lor sindicale național-ramurale, reprezentanți ai Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, ai Federaţiei Sindicatelor din Austria (OGB), Biroului de Coordonare pentru Cooperare Tehnică a Austriei și ai Ambasadei Austriei la Chişinău.

 

institutul muncii

Foto: vocea.md

 

„În ultimii ani, CNSM a alo­cat surse financiare importante pentru activitățile educaționale. Şcoala Sindicală din Moldova se înscrie în planurile strategice ale confederației și s-a dovedit a fi un proiect de succes. Sper că acele cunoștințe care au fost acumulate de participanți vor fi materializate prin activități care vor contribui la dezvoltarea mișcării sindicale din țară”, a declarat Mihail Hîncu, vi­cepreşedinte al CNSM.

“Prin intermediul acestui pro­iect urmărim să formăm o nouă generație de lideri de sindicat care trebuie să fie personalități bine pre­gătite pentru a face față provocări­lor timpului”, a menționat Vsevo­lod Barbăneagră, director general al Institutului Muncii.

 

 

g_cnsm

Proiectul-pilot derulează în baza modelului austriac al activităţii sindicale

 

Sepp Wall-Strasser, coordonator de proiect, dar și directorul execu­tiv al OGB, a ținut să menționeze că inițiativa proiectului constituie o apropiere de valorile europene și de consolidare a societății civile. Totodată, acesta s-a referit la con­tinuarea proiectului. În septembrie 2013, va demara admiterea pentru cei care vor face obiectul celei de-a doua promoţii.

Şcoala Sindicală din Moldova are menirea de a deveni un nou model de educaţie continuă pentru sindicaliştii din Moldova. Aceasta a fost implementată în Moldova în baza modelului austriac. Îmi ex­prim convingerea că acest proiect va contribui la implementarea în Moldova a unor modele şi abordări moderne de soluţionare a proble­melor social-economice cu care se confruntă salariaţii, membri de sindicat și la modernizarea sindi­catelor”, a precizat Sepp Wall-Stras­ser, coordonator de proiect Școala Sindicală, director executiv Uniu­nea Sindicatelor din Austria.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com