Prietenia moldo-polonă are rădăcini seculare, care merită a fi perpetuată

Natalia Hadârcă
Vocea Poporului, 12.06.2018

   

cnsm-ambasada-poloniei

 

„Polonia este un mare prieten al Republicii Moldova”. Afirmația îi aparține Ambasadorului Extraordi­nar și Plenipotențiar al Poloniei în Republica Moldova, Excelența Sa, Bartlomiej Zdaniuk, în timpul unei întrevederi cu conducerea Confe-derației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Deja a devenit o tradiție ca ambasadorii acreditați la Chișinău să aibă întrevederi cu liderii sindicali, ca să afle opinia sindicatelor, pentru a-și face o viziune corectă despre starea de lucruri de la noi.

 

Excelența Sa Bartlomiej Zdaniuk, nu­mit în funcția de ambasador în octombrie 2017, este la curent cu situația din țara noastră până în cele mai mici amănunte. Dovadă e faptul că tema tezei de doctor habilitat i-a fost „Aspectele de consolidare a statului Moldova”.

Oleg Budza, președintele CNSM, le-a vorbit oaspeților despre obiectivele stra­tegice ale sindicatelor, despre condițiile de trai și de muncă ale salariaților, posibili-tățile acestora de a-și croi un viitor acasă, aspirațiile europene ale CNSM, munca la negru, eficiența negocierilor la nivel tripar­tit etc.

„Noi luptăm prin toate pârghiile cu fe­nomenul economiei informale, care este de circa 40%”, a menționat liderul sindical.

Un subiect aparte a constituit rolul In­spectoratului Muncii al sindicatelor în cre­area condițiilor bune de lucru, cum pot fi prevenite accidentele de muncă.

„Vă imaginați, Inspectoratul Muncii tre­buie să anunțe patronii cu 

30 de zile înain­te de a efectua un control la întreprindere. Noi am fost categoric împotriva  morato­riului la controale inopinate. Acum depu­nem tot efortul pentru a scoate această interdicție. La Geneva va fi examinat cazul „Sindicatele din Republica Moldova vs. Guvernul”. Comitetul de resort a discutat deja normele pe articole și a demonstrat că Convențiile OIM 81 și 129 sunt mai pre­sus decât legile naționale și trebuie să fie respectate. O să vedem care va fi reacția oficialilor”, a adăugat Oleg Budza.

E.S. Bartlomiej Zdaniuk a ascultat cu mare atenție opiniile sindicaliștilor pe di­verse teme și a vorbit, la rândul său, despre susținerea de care se bucură statul nostru din partea Poloniei.

„În nordul Republicii Moldova există o întreprindere în domeniul zahărului, care aparține statului polonez. S-au creat sute de locuri de muncă și zeci de agricultori din nord au posibilitatea de a câștiga bani. Suntem prezenți și prin foarte multe pro­iecte de dezvoltare. Din păcate, cel mai mare proiect care ar fi putut să fie o tram­bulină uriașă pentru economia Republicii Moldova nu este implementat. Motivele nu țin de partea polonă. Suntem pentru dezghețarea acestui proiect”, a menționat Excelența Sa.

Apoi, s-a referit la un eveniment care a avut loc, recent, la Ungheni, „Orășelul european”.

„Cortul nostru a fost cel mai mare. Aco­lo nu au fost polonezi, ci oameni din Repu­blica Moldova, dar care au reușit, cu bani din Polonia, să-și îmbunătățească micile afaceri. E vorba de afaceri precum coace­rea pâini, confecționarea mobilei, apicul­tură, cultivarea căpșunilor, a cireșelor. Aici este un potențial mare. Venim cu multe proiecte, le implementăm astfel ca oame­nii din Republica Moldova să aibă un trai mai bun”, a afirmat ambasadorul.

Un alt capitol interesant discutat în ca­drul întrevederii l-a constituit emigranții moldoveni în Polonia.

„E greu să spunem numărul acestora, fiindcă o parte din aceste persoane au și cetățenia României. Cifra care este vehicu­lată e de câteva mii de persoane. Ca stat partener, pentru noi este foarte interesantă perspectiva dvs., astfel încât condițiile de trai să fie mai bune”, a conchis ambasado­rul Poloniei în Republica Moldova, Bart­lomiej Zdaniuk.

Cele două părți au lăsat o portiță des­chisă pentru negocieri între sindicatele din Republica Moldova și cele din Polonia. Fi­indcă prietenia dintre moldoveni și polo­nezi are rădăcini istorice seculare.

Întâlnirile ambasadorilor acreditați la Chișinău cu liderii CNSM au devenit mai vi­zibile de la începutul anului 2018 și acestea vor continua, cu siguranță. Fiindcă contac­tele dintre diplomați și cei care apără inte­resele oamenilor muncii sunt în beneficiul ambelor state partenere.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.