Prevenirea conflictelor sociale de muncă, artă studiată minuțios de sindicaliști din mai multe state

Natalia Hadârcă
Vocea Poporului, 10.04.2018

   

sindicate.md

sindicate.md

 

La inițiativa Federației Naționale a Sindicatelor din Rusia, cu participarea OIM, la Universita­tea de Studii Umanistice a Sin­dicatelor din Sankt Petersburg, a avut loc, pe 30 martie, cea de-a patra Conferință Practică Științifică Internațională cu ge­nericul „Conflictele sociale de muncă din Rusia și din lume”.

 

Scopul conferinței l-a constituit identificarea mecanismelor opti­me de reglementare și prevenire a conflictelor sociale în sfera muncii prin intermediul parteneriatului social.

În cadrul sesiunilor de lucru ale Conferinței au fost discutate ast­fel de chestiuni, precum actualele tendințe din Rusia și din străinătate în dezvoltarea sistemului de parte­neriat social, folosirea potențialului acestuia pentru reglementarea și prevenirea conflictelor de muncă, teoria și practica de investigare a conflictelor respective, activitatea sindicatelor pentru prevenirea și reglementarea litigiilor.

În fața participanților la Conferință au 

vorbit, între altele, M. H. Andre, directorul Biroului pentru activitatea angajaților de la OIM, O.V. Kulaeva, directorul Biroului pentru țările Europei de Est și ale Asiei Centrale (Moscova) al OIM, K. Tapiola, consilier spe-cial al directorului general al OIM, Stephan Benedikt, director al Aca­demiei Globale de Organising a Confederației Internaționale a Sin­dicatelor.

Pe platformele de discuții au participat specialiști de frunte și savanți de la Academia de Științe a Rusiei, de la instituții de învățământ și centre de cercetare a conflictelor de muncă, conducătorii unor sin­dicate de ramură și teritoriale din Rusia, precum și ai centrelor sindi­cale din Armenia, Azerbaidjan, Be­larus, Franța, Kazahstan, Kirghizia, Letonia, Lituania, Republica Mol­dova, Tadjikistan, Uzbekistan.

„Conflictele sunt parte compo­nentă a vieții sociale. Încă nu am ajuns la situația în care toți sala-riații să fie satisfăcuți de condițiile de muncă, de salarii și asigura­rea socială să fie la nivelul dorit. Nemulțumirile îi și determină pe angajați să protesteze, doar că acolo unde nu sunt sindicate se protestează haotic, situația putând fi scăpată de sub control. Iar unde acestea sunt, se poartă mai întâi negocieri, fiindcă cel mai bine e ca problemele să fie rezolvate pe cale amiabilă, punându-se accent pe tratative, negocieri”, a declarat Oleg Budza, președintele CNSM, care a participat la conferința de la Sankt Petersburg.

Liderul sindical din Republica

 

Moldova a abordat problema ne-cesității tribunalelor muncii. „Din păcate, doar țările cu posibilități financiare mari pot implementa tribunalele muncii. Moldova nu dispune de aceste surse. Noi o să aven totuși o întâlnire cu ministrul Justiției și vom vorbi despre instan-țele specializate, deoarece e mare nevoie să avem o structură care soluționează conflictele de muncă, astfel ca oamenii să nu fie nevoiți să umbli ani de zile prin instanțe”, a menționat Oleg Budza.

Vorbitorii de la conferință au povestit despre experiențele din țările lor în negocieri, organizarea și desfășurarea grevelor și capaci­tatea de a evita declanșarea hao­sului.

În Franța, de exemplu, salariații se tem să nu-și piardă locurile de muncă și refuză să iasă la proteste. Acolo, sindicalismul are acoperire la nivel de 10-15%, dar organizațiile sunt puternice și au un cuvânt greu de spus, astfel încât acestea sunt susținute și de salariații care nu sunt membri de sindicat. În Guatemala, însă, situația e mult mai gravă. Acolo, persoana care inițiază discuții despre contractul de muncă, negocieri, chiar își poa­te pierde viața.

Participanții la Conferință au luat cunoștință de activitatea Cen­trului de monitorizare și analiză a conflictelor sociale și de muncă de la Universitatea de Studii Umanis­tice a Sindicatelor din Sankt Pe­tersburg.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.