31 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Preocupările femeilor din mediul rural, comunicate conducerii „Agroindsind”

Loading
Fără categorie Preocupările femeilor din mediul rural, comunicate conducerii „Agroindsind”
Preocupările femeilor din mediul rural, comunicate conducerii „Agroindsind”
agroinsind

Foto: arhivă personală

 

Consiliul de femei din cadrul „Agro­indsind” a făcut recent un bilanț al problematicii discutate de structu­rile raionale ale acestei federaţii în cadrul unor dezbateri organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Femeilor din Mediul Rural. Şirul de probleme re­liefate în acest context urmează a fi adus la cunoştinţa conducerii Fede­raţiei „Agroindsind” pentru a fi luat în consideraţie în procesul de plani­ficare a activităţilor.

 

Cei cincisprezece ani de eforturi depuse pe plan internaţional în cadrul Obiective­lor de Dezvoltare ale Mileniului au produs doar îmbunătăţiri marginale în situaţia fe­meilor din mediul rural, a menţionat Cori­na Bulat, secretara Consiliului de Femei al „Agroindsind”, în cadrul unei mese rotunde desfăşurate recent la Institutul Muncii din Chişinău.

De vreme ce 76 la sută din populaţia cea mai săracă trăieşte în zonele rurale, asigu­rarea unui acces mai mare pentru femei la resursele de producţie agricolă contribuie la reducerea foametei şi a sărăciei în lume. Totodată, aceasta le atribuie femeilor din mediul rural un rol important pentru succe­sul noii agende de dezvoltare durabilă până în 2030.

Deşi de-a lungul mai multor decenii au fost înregistrate progrese semnificative în promovarea egalităţii de gen, inegalităţile de pe aceste principii rămân adânc înrădă­cinate în fiecare societate.

Astfel, femeile nu au locuri de muncă de­cente şi se confruntă cu diferenţe salariale între genuri. Acestora le este de prea multe ori refuzat accesul la educaţia de bază şi la asistenţa medicală. Femeile din mai multe ţări suferă din cauza violenţei şi a discrimi­nării. Ele sunt slab reprezentate în procesele de luare a deciziilor politice şi economice, a remarcat Corina Bulat.

Cele mai stringente probleme ridicate de sindicaliste în cadrul dezbaterilor ţin de 

deficienţele sistemului de pensii, care deza­vantajează lucrătoarele din mediul rural, de aspectele acestuia legate de vârsta de pensi­onare, precum şi de stagiul de cotizare.

 

Indemnizaţiile de îngrijire a copiilor se cer a fi majorate

 

În acelaşi timp, a fost atinsă şi problema grădiniţelor de copii, ale căror sedii sunt re­novate doar pe alocuri, dar şi a lipsei aces­tora acolo unde sunt copii mai mulţi sau a existenţei lor în zone mai puţin necesare. De asemenea, unele dintre femei s-au plâns de programele şcolare prea încărcate, în timp ce altele – de antrenarea insuficientă a elevi­lor în activităţi instructiv-educative.

În opinia participantelor la aceeaşi masă rotundă, o problemă de actualitate sunt şi indemnizaţiile la naşterea copiilor şi cele de îngrijire a lor până la vârsta de trei ani, care nu au mai fost majorate de mult timp, în po­fida creşterii accentuate a preţurilor.

Reprezentantele femeilor din mediul ru­ral şi-au mai exprimat îngrijorarea şi faţă de o posibilă înrăutăţire a situaţiei lor în urma unor recente modificări la Legea sindicate­lor şi la Codul muncii.

Participantele au constatat că eforturile lor în creştere pentru a-şi îmbunătăţi nivelul de viaţă sunt zădărnicite de mai multe ten­dinţe atestate pe parcursul mai multor ani în ţara noastră. Este vorba, în primul rând, despre majorarea permanentă a tarifelor la energia electrică şi gazele naturale.

De parcă nu ar fi de ajuns, şi preţul moto­rinei este majorat exact în momentul în care încep lucrările agricole sezoniere, ce presu­pun un consum mai mare de carburanţi.

Nu mai puţin împovărătoare pentru fe­meile din mediul rural sunt şi preţurile pen­tru medicamente. Creşterea acestora nu ţine cont nici de nevoile unor categorii mai vul­nerabile de persoane, cum sunt gravidele. Mai mult, pe măsură ce preparatele medica­mentoase se scumpesc, femeile constată cu stupoare că eficienţa acestora în tratarea di­feritelor maladii este invers proporţională.

În cadrul aceloraşi dezbateri, membrele Consiliului de femei din cadrul „Agroind­sind” au aprobat un proces-verbal, iar con­ţinutul lui urmează a fi adus la cunoştinţa conducerii federaţiei în cauză.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com