17 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Practici sindicale de rezolvare a celor mai stringente probleme cu care se confruntă țara

Loading
Fără categorie Practici sindicale de rezolvare a celor mai stringente probleme cu care se confruntă țara
Practici sindicale de rezolvare a celor mai stringente probleme cu care se confruntă țara

sandu-causeni

 

Deşi reuşesc să poarte un dialog social tripartit eficient, sindicatele nu ar trebui să renunţe nici la prac­tica acţiunilor de stradă, pentru a rămâne o forţă capabilă să obţină rezolvarea celor mai stringente pro­bleme ale lucrătorilor şi ale ţării în general. În caz contrar, autorităţile centrale ale statului vor continua să tergiverseze la nesfârşit soluţiona­rea unor chestiuni, cum sunt povara fiscală insuportabilă sau munca „la negru” şi salariile „în plic”, este de părere Nicolae Sandu, preşedintele Consiliului interramural al sindica­telor din raionul Căuşeni.

 

„Consiliul interramural este util pentru abordarea problemelor sindicale la nivel de raion. El este în prezent singura structură capabilă să dialogheze eficient cu reprezen­tanţii Consiliului raional”, a apreciat Nicolae Sandu, în cadrul unei discuţii cu reprezen­tanţii ziarului „Vocea poporului”.

Cu toate acestea, sunt şi suficiente pro­bleme. În particular, este vorba despre fap­tul că în timp ce misiunea sindicaliştilor este de a avea în teritoriu salariaţi abilitaţi cu toate drepturile prevăzute de lege, există încă multe dificultăţi în această privinţă, a specificat preşedintele Consiliului interra­mural.

 

Dialogul – ceva la modă

 

„Într-o anumită măsură, dialogul social a devenit pentru noi ceva la modă. Nu am ob­servat nici la nivel de ţară, nici de raion, ca acesta să contribuie în mod decisiv la solu­ţionarea celor mai arzătoare probleme. Mai mult chiar, acest dialog ne-a cam jucat festa. Guvernarea ne ia cu măguleala şi nu rezolvă problemele existente, ci doar tergiversează lucrurile”, a remarcat Nicolae Sandu.

În acelaşi timp, un şir de probleme ma­jore care există la nivel de ţară afectează în modul cel mai direct activitatea organizaţi­ilor sindicale raionale. Or, acestea nu prea au spaţiu de manevră atunci când vine vor­ba despre necesitatea de a micşora povara fiscală.

De asemenea, reprezentanţii sindicatelor subliniază cu orice ocazie că 

luptă cu feno­menul muncii „la negru”, dar această ches­tiune este mai degrabă de competenţa altor structuri. Pe de altă parte, atât timp cât po­vara fiscală asupra agenţilor economici este insuportabilă, carul nu se va urni din loc, a constatat vorbitorul.

 

 

Mulţi lucrători

vin la sindicate

să se plângă abia

când ies la pensie

 

Cele mai dureroase pentru reprezentanţii sindicatelor sunt aspectele legate de munca „la negru”. Problemele se agravează cel mai mult în momentul în care lucrătorii ating vârsta de pensionare, iar când văd la ce con­diţii de trai sunt sortiţi, ei se adresează sin­dicaliştilor.

„Cât timp lucrează şi primesc bani, pe alocuri, fără a achita impozite, oamenii îi pun în buzunar fără să le pese, iar atunci când le este stabilită pensia de vârstă, vin să se plângă sindicatelor”, a subliniat Nicolae Sandu.

Totodată, liderii sindicali reuşesc să nego­cieze şi să încheie contracte colective bune, dar, din cauza crizei din economie, de multe ori este aproape imposibil ca prevederile lor să fie realizate.

Cu toate acestea, în prezent, este greu de purtat negocieri cu angajatorii. Una dintre principalele cauze constă în faptul că oame­nii încă nu sunt pregătiţi să ceară ceea ce li se cuvine. În acelaşi timp, sunt atâţia şomeri şi, ca să obţină un loc de muncă, oamenii sunt dispuşi să închidă ochii la toate.

 

Conlucrare sindicală activă

 

În pofida condiţiilor existente, reprezen­tanţii sindicatelor din raionul Căuşeni con­stată că obţin multe rezultate pozitive. Este vorba în primul rând despre faptul că sindi­catele de ramură se completează reciproc în activitatea lor.

Astfel, acestea se invită între ele la acti­vităţile şi conferinţele pe care le desfăşoară, dialoghează, se consultă şi la telefon, iar în măsura posibilităţilor, reuşesc să promove­ze activitatea sindicală.

Potrivit lui Nicolae Sandu, deşi Planul de acţiuni elaborat în fiecare an de membrii Consiliului interramural prevede întruniri la fiecare trei luni, ele au loc mult mai des. Din cele 11 sindicate de ramură din acest ra­ion, cinci participă mai activ la aceste şedin­ţe. În cadrul lor sunt puse în discuţie unele acţiuni comune, cum sunt spartachiadele, negocierea contractelor şi a convenţiilor co­lective etc.

 

Organizarea de acţiuni stradale

 

Nicolae Sandu a mai constatat că, la Cău­şeni, nu au fost cazuri în care Consiliul raio­nal sau membrii Comisiei teritoriale pentru consultări şi negocieri colective să nu accep­te să participe la negocieri cu sindicatele. În cadrul lor, în fiecare an, este examinat pro­iectul bugetului raional.

Una dintre problemele abordate în con­text de mai multe ori de către sindicalişti se referă la faptul că în sistemul bugetar nu erau alocate mijloace financiare pentru aspectele legate de securitate şi sănătate în muncă. La insistenţa sindicaliştilor, cele două procente prevăzute în acest scop au fost alocate deja al doilea an consecutiv, a precizat preşedin­tele Consiliului interramural.

„Rezolvăm doar unele probleme, iar mul­te dintre ele nu sunt în puterea noastră. Noi aproape am pierdut strada, principalul fac­tor prin care sindicatele pot fi puternice în continuare. Dacă în acest an nu vor mai fi organizate manifestaţii sindicale, riscăm să risipim această forţă”, a concluzionat Nico­lae Sandu.

La întâlnire au mai participat Angela Chi­cu, redactor-şef al ziarului „Vocea poporu­lui”, precum şi un şir de lideri sindicali din raionul Căuşeni. Mai multe subiecte despre activitatea organizaţiilor sindicale din raio­nul Căuşeni urmăriţi şi în alte numere ale publicației.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com