20 august 2019
Chisinau
Social

Practici europene de stabilire a salariilor în ramura construcţiilor

Loading
Social Practici europene de stabilire a salariilor în ramura construcţiilor
Practici europene de stabilire a salariilor în ramura construcţiilor
Vocea poporului

Practicile europene de struc­turare a capitolului legat de salarizare din convenţia co­lectivă sunt asimilate de par­tenerii de dialog social tripar­tit din ramura construcţiilor şi a materialelor de construcţie, cu suport din partea exper­ţilor Organizaţiei Internaţio­nale a Muncii. În consecinţă, în ramura construcţiilor din ţara noastră ar putea fi stabi­lite mai multe cuantumuri ale salariilor minime şi nu doar unul, ca până acum.

Victor Talmaci, preşedintele Federaţiei „Sindicons”, a precizat că, în corespundere cu standar­dele europene, ar urma să existe nu un salariu minim pe ramură, ci mai multe cuantumuri pentru pri­ma categorie de calificare, dife­renţiate pe sectoare. Acestea pot ţine de contrucţii, materiale de construcţie, prestatori de servicii, proiectare, fabricarea sticlei etc.

Astfel, în urma discuţiilor pur­tate de partenerii sociali din con­strucţii – Federaţia „Sindicons”, Ministerul Economiei şi Infras­tructurii şi Federaţia „Condrumat”, aceştia au convenit să negocieze şi să prevadă în convenţia colecti­vă de ramură mai multe forme de salarizare în baza reţelei tarifare şi a celei netarifare.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com