23 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Povara datoriilor nu trebuie să fie pusă pe umerii cetățenilor

Loading
Fără categorie Povara datoriilor nu trebuie să fie pusă pe umerii cetățenilor
Povara datoriilor nu trebuie să fie pusă pe umerii cetățenilor
guvern-cnsm

Foto: gov.md

 

Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și membri ai Comitetului Confederal al CNSM au avut joi, 6 octombrie, o  întrevedere cu premierul Pavel Filip, în cadrul căreia au pus în discuție probleme de importanță majoră pentru sindicaliști.

 

Printre subiectele abordate au fost cele ce vizează atragerea investiţiilor, crearea noilor locuri de muncă şi creşterea ratei de ocupare.

„Plecările masive din țară au provocat mari probleme pe piața muncii, care se confruntă cu o lipsă acută de personal ca­lificat. Tot mai mulţi tineri sunt dezamăgiţi de oportunităţile din ţară şi aleg să emigreze peste hotare. Din cei 50 de mii de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior, doar 40% s-au angajat în câmpul muncii în anul 2016. Iată de ce, pentru noi, este foarte im­portantă atragerea investițiilor, crearea lo­curilor de muncă și a salariilor decente”, a menționat Oleg Budza, președintele CNSM.

Liderul sindical a precizat că, fără in-vestiții masive, creditare bancară și dobânzi accesibile, țara nu are nici o șansă de dez­voltare. „Noi înțelegem că Guvernul a fost nevoit să-și asume răspunderea pentru cele șapte legi necesare pentru încheierea unui Memorandum cu FMI şi reluarea finanţării externe din partea UE şi a Băncii Mondia­le. Însă condiția noastră este ca povara da­toriilor să nu fie pusă pe umerii populației. Ține de iscusința guvernării de a întreprin­de măsurile necesare pentru a nu prejudicia cetățenii”, a punctat Budza.

Sindicaliștii au vorbit și despre necesita­tea lichidării restanţelor la plata salariilor, care sunt în creștere, constituind în prezent 180 de milioane lei. În special, ei s-au referit la datoriile de 160 de milioane lei de la SA „Calea Ferată din Moldova”.

Totodată, în cadrul întâlnirii au fost discutate chestiunile ce țin de promovarea proiectului Hotărârii de Guvern ce vizează stabilirea în tranșe a salariului minim în ra­port de până la 50-60% din salariul mediu pe economie; majorarea scutirilor personale până la nivelul minimului de existenţă (scu­tirile personale nu au fost indexate în ultimii doi ani, în timp ce inflaţia a depăşit 19% în această perioadă); majorarea indemnizaţi­ei unice la naşterea copilului în mărime de 6000 de lei pentru primul copil şi 6500 de lei pentru fiecare copil următor; urgentarea procesului de elaborare a proiectului de lege ce vizează reforma sistemului de pensiona­re; continuarea acţiunilor de contracarare a muncii informale şi a achitării salariilor „în plic” și perfecţionarea sistemului de juris­dicţie a muncii.

Alte probleme, asupra cărora au atras atenția sindicaliștii, se referă la neimpozita­rea indemnizaţiei de eliberare din serviciu; menţinerea ca deducere a alocaţiilor făcute de angajatori sub formă de donaţii şi spon­sorizări organizaţiilor sindicale; menţinerea Inspectoratului de Stat al Muncii, ca institu­ţie de control, inclusiv în partea ce vizează securitatea şi sănătatea în muncă şi îndepli­nirea recomandărilor Organizaţiei Interna­ţionale a Muncii la acest capitol; retragerea proiectului de Lege cu privire la exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazi­onal desfășurate de zilieri, până la atingerea unui consens, dar și a proiectului de lege ce vizează anularea carnetelor de muncă.

Nu în ultimul rând, reprezentanții sala-riaților au solicitat revizuirea majorării tari­felor la energia termică şi neadmiterea creş­terii altor tarife şi preţuri, argumentând că solicitarea de majorare a tarifului la energia termică cu 27% din partea Termoelectrica a fost una exagerată, în situația în care prețul gazului natural a crescut cu 16%. De aseme­nea, urmează ca Guvernul să întreprindă măsurile necesare pentru a nu admite majo­rări în lanţ la alte servicii şi produse.

În urma discuțiilor, părţile au convenit că toate aceste probleme vor fi dezbătute în ca­drul Comisiei tripartite, pentru a identifica soluțiile optime.

 

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSM

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com