21 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Platforma Societății Civile va pune umărul la integrarea țării în UE

Loading
Fără categorie Platforma Societății Civile va pune umărul la integrarea țării în UE
Platforma Societății Civile va pune umărul la integrarea țării în UE
suruceanu

Foto: vocea.md

O delegație a Comitetului Economic și Social European s-a aflat recent în vizită la Chișinău, unde a avut întrevederi separate cu reprezentanți ai diverselor structuri din țară: Sindicate, Patronat, ONG-uri. Din par­tea CNSM, au participat la întrevedere Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, Nicolae Suruceanu, secretar confederal al CNSM, și Ana Moldova­nu, șefa Departamentului protecție social-economică de la CNSM.

 

L-am rugat pe Nicolae Suruceanu să ne dezvăluie, succint, despre ce au discutat în timpul întâlnirii cu oaspeții europeni.

„Am discutat despre instituirea unei Platforme a Societății Civile, așa cum este prevăzut în articolul 442 din Acordul de Asociere RM-UE. Aceasta este un forum al reprezentanţilor societăţii civile din UE, inclusiv membrii Comitetului Economic și Social, și al reprezentanţilor societăţii civile din Republica Moldova. Platforma se reu­neşte la intervalele pe care și le stabileşte. Părțile vor fi consultate și li se vor înregis­tra ideile privind implementarea Acordului. Platforma Societăţii Civile își stabileşte re­gulamentul de procedură și este prezidată, pe rând, de un reprezentant al Comitetului Economic și Social, respectiv de reprezen­tanţi ai societăţii civile din Republica Mol­dova, în conformitate cu prevederile stabili­te în regulamentul de procedură”, a relevat secretarul confederal al CNSM.

 

g_cnsm

Capacitățile sindicatelor sunt impresionante: avem experți, juriști, specialiști care pot face față oricăror situații

 

Domnia sa a adăugat că, la capitolul ca­dru instituțional, din partea Moldovei mai există Comitetul Parlamentar de Asociere, din care fac parte delegați din Parlamen­tul RM și din Parlamentul UE. Mai este și Comitetul de Asociere interdepartamen­tal, dintre ministere, care o să se ocupe de implementarea prevederilor Acordului de Asociere. Bineînțeles, conform Acordului de Asociere, există Consiliul de Asociere este format din membri ai Consiliului Uni­unii Europene și membri ai Comisiei Euro­pene, pe de o parte, și membri ai Guvernu­lui Republicii Moldova, pe de altă parte.

Din partea societății civile se instituie Platforma Societății Civile, care va monito­riza implementarea Acordului și va fi con­sultată de aceste trei instituții politice de implementare a acordului. Societatea civilă va veni cu propuneri la realizarea acestei platforme și va accepta sau va consulta pro­punerile noastre.

Platforma Societății Civile se compu­ne din trei mari grupuri – patronatele, sindicatele și ONG-uri din diverse dome­nii. „Am convenit ca această platformă să fie constituită din câte trei reprezentanți de la fiecare. Modelul prin care este for­mat Comitetul Economic și Social Euro­pean anume așa e – din trei grupuri egale. Noi am acceptat. Urmează ca ei să ne transmită un model de regulament de or­ganizare și funcționare a acestei platforme: care sunt atribuțiile, cum își vor organiza activitățile etc. Președintele va fi ales prin rotație. Reprezentanții UE au venit să por­nească mecanismul de cooperare. Sperăm că până în luna mai vom adopta regula­mentul, vom avea o întrunire în Moldo­va, apoi alta la Bruxelles. Oaspeții noștri s-au convins de capacitățile sindicatelor. Noi reprezentăm 400.000 de sindicaliști. Avem specialiști, experți, juriști, adică avem capacități de a face față”, a subliniat Nicolae Suruceanu.

Rolul sindicatelor va fi unul deosebit, a adăugat în context secretarul confederal al CNSM. „În primul rând, noi vom participa la elaborarea, transpunerea directivelor UE în legislația națională, ceea ce ține de ocuparea forței de muncă, protecția so­cială, egalitatea de șanse. Vom fi activi și vom monitoriza în ce măsură se transpun directivele UE și cum vor fi afectate dreptu­rile salariaților, care vor fi consecințele, ce măsuri va fi necesar de întreprins ca să nu afecteze în mod negativ salariații. În ultimii ani, UE promovează așa-numita „flexsecu­ritate”, format din două cuvinte: flexibil și securitate. Flexibilitatea vizează angajato­rul, iar securitatea – pe angajat.

Vizita delegației Comitetul Economic și Social European a fost una de bun augur. Ei au venit să facă cunoștință cu noi și să cape­te acceptul că vrem să participăm la această Platformă a Societății Civile. L-au obținut. Ne așteaptă foarte multe lucruri noi și utile, care ne vor apropia tot mai mult și irever­sibil de UE, a conchis Nicolae Suruceanu, secretar confederal al CNSM.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com