27 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Plan de acţiuni comun semnat de CNSM şi ANOFM

Loading
Fără categorie Plan de acţiuni comun semnat de CNSM şi ANOFM
Plan de acţiuni comun semnat de CNSM şi ANOFM

anofm-cnsm

 

Confederaţia Naţională a Sin­dicatelor din Moldova (CNSM) şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) au semnat, recent, Planul de acţiuni pentru anul 2017. Totodată, în cadrul în­tâlnirii, cele două părţi au fă­cut şi o evaluare a activităţilor comune.

 

Potrivit lui Mihail Hîncu, vice­preşedinte al CNSM, colabora­rea dintre sindicate şi ANOFM este una benefică pentru ambele părţi, pentru că sunt interesate să atragă în câmpul muncii tot mai multe persoane, să creeze condi­ţii normale la locul de muncă şi salarii decente.

„Tot timpul am pus în capul mesei crearea locurilor noi de muncă cu salarii şi condiţii decen­te. Aceasta este una dintre cele mai mari probleme pe care dorim să le rezolvăm. O altă problemă este că nu avem muncitori califi­caţi, deoarece majoritatea dintre ei au plecat peste hotare. Scopul nostru este să colaborăm cu par­tenerii sociali, cu patronatele, în acest sens, pentru ca oamenii să fie motivaţi să rămână în ţară, iar cei plecaţi să se întoarcă acasă”, a spus Mihail Hîncu.

 

Susţinuţi de sindicate

 

La rândul său, Raisa Dogaru, directoarea ANOFM, a apreciat rolul sindicatelor în realizarea politicilor de pe piaţa muncii. „Atunci când un partener este activ şi te susţine, toate lucrurile sunt soluționate mult mai uşor. Noi salutăm acordul pe care îl avem şi ne bucurăm că am sem­nat Planul de acţiuni”, a relevat Raisa Dogaru.

Cât priveşte problemele, cele mai frecvente, potrivit Raisei Do­garu, ar fi munca informală, şo­majul, dezechilibrul între cerere şi ofertă, migraţia forţei de muncă şi deficitul acesteia în unele do­menii de activitate.

La rândul său, Petru Chiri­ac, vicepreședinte al CNSM, a menționat 

numărul redus al lo­curilor noi de muncă, neatracti­vitatea locurilor de lucru vacante, lipsa perspectivelor de creștere a veniturilor salariale și de dezvol­tare profesională.

,,Este în descreştere nivelul de ocupare a forţei de muncă, se menţine o rată înaltă a şomajului în rândul tinerilor, sporeşte numă­rul persoanelor angajate informal şi creşte numărul celora care mi­grează la muncă peste hotare. De asemenea, este o neconcordanţă între studii şi cerinţele de pe piaţa muncii. Este foarte redus numărul locurilor noi de muncă şi nu func­ţionează mecanismele de stimu­lare a agenţilor economici de a le crea. Locurile de muncă vacante sunt neatractive, cu salarii mici şi condiţii de muncă nefavorabi­le etc. Toate aceste probleme se perpetuează de mai mult timp şi rămân în agenda de lucru a sin­dicatelor şi a ANOFM”, susţine Petru Chiriac.

Referindu-se la reforma admi­nistraţiei publice centrale, vice­preşedintele CNSM a menționat intenţia autorităţilor de a acorda un alt statut ANOFM, şi anume cel de a trece instituţia la auto­gestiune. ,,Schimbarea statutului ANOFM nu va duce la îmbună­tăţirea situaţiei instituției, ba din contra, o va înrăutăţi. Vom insista ca statutul actual să fie păstrat”, a conchis Petru Chiriac.

În final, CNSM şi ANOFM şi-au propus să intensifice colaborarea şi anume să continue activităţile de contracarare a fenomenului „munca la negru” şi „achitarea salariului în plic”, să sporească ca­pacităţile structurilor statale şi ale sindicatelor, să protejeze dreptu­rile cetăţenilor moldoveni peste hotare. De asemenea, să îmbu­nătăţească legislația în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi a atragerii investiţiilor în economia ţării etc.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com