21 septembrie 2018
Chisinau
Fără categorie

Peste 300 mln. lei, datoria plătitorilor de contribuții față de BASS

Loading
Fără categorie Peste 300 mln. lei, datoria plătitorilor de contribuții față de BASS
Peste 300 mln. lei, datoria plătitorilor de contribuții față de BASS

radiochisinau.md

radiochisinau.md

 

Pe parcursul primelor opt luni ale anului curent, în Bu­getul asigurărilor sociale de stat (BASS) au fost acumu­late venituri în valoare de 11 mlrd. 806,3 mln. lei, ceea ce reprezintă  67,4% din suma anuală aprobată, de 17 mlrd. 513,8 mln. lei.

 

Potrivit ultimelor date ale Ca­sei Naționale de Asigurări Socia­le, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în valoare  de 7 mlrd. 533,6 mln. lei sau 66,1% din suma anuală aprobată, de 11 mlrd. 403,7 mln. lei. Faţă de indicatorul respec­tiv, realizat în perioada similară a anului 2016, valoarea contri­buţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în anul curent a înregistrat o creştere cu 1 mlrd. 153,3 mln. lei sau cu 18,1%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în valoare de 4 mlrd. 263,3 mln. lei, în cores­pundere cu cererile de finanţare, dintre care 3 mlrd. 364,8 mln. lei au fost destinate plăţii prestaţi­ilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care, conform legislaţiei, sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 64,6% din suma anuală aprobată pe anul 2017 de 5206,6 mln. lei şi sunt cu 886,8 mln. lei (35,8%) mai mari faţă de aceeaşi perioa­dă a anului precedent.

Cheltuielile totale ale buge­tului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în valoare de 11 mlrd. 656,1 mln. lei sau 66,6% din suma anuală aprobată de 17 mlrd. 513,8 mln. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2016, valoarea cheltuieli­lor bugetului asigurărilor socia­le de stat în perioada analizată a anului curent a fost mai mare cu 1 mlrd. 737,4 mln. lei sau cu 17,5%.

CNAS şi-a onorat integral obli­gaţiile financiare faţă de benefi­ciari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. În perioada raportată, veniturile totale au de­păşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 150,2 mln. lei.

Soldul mijloacelor băneşti în conturile CNAS la 1 septembrie 2017 a constituit 

276,5 mln. lei.

Potrivit datelor CNAS, la 15 august 2017, datoria plătitorilor de contribuţii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat con­stituia  317 mln. lei.

Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incom­pletă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, pen­tru toate temeiurile şi tipurile de plăţi la care, conform legislaţiei, se calculează contribuţiile men­ţionate, potrivit articolului 2941 al Codului contravenţional, se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Totodată, CNAS informează că, în conformitate cu prevederi­le articolului 10 din Legea buge­tului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, neplata în termen a contribuţiei de asigurări socia­le de stat obligatorii atrage după sine calcularea unei majorări de întârziere de 0,1% din valoarea datoriei pentru fiecare zi de în­târziere, inclusiv ziua de transfer al sumei datorate.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Telegram
Comentarii
0
Comentează
Te-ar putea interesa și