Pensia trebuie să fie de cel puţin 2000 de lei pentru a supravieţui

vocea.md
Vocea Poporului, 21.03.2018

   

adevarulfinanciar.ro

adevarulfinanciar.ro

 

Pensiile și prestaţiile de asigurări sociale vor fi indexate cu 6,6 la sută, de la 1 aprilie anul curent. Potrivit unui proiect de hotărâre, elaborat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, indexarea se va efectua pornind de la creşterea pro­gnozată anuală a indicelui preţuri­lor de consum pentru anul prece­dent. Ca urmare a indexării cu 6,6 la sută, cuantumul pensiei minime va constitui 1025 de lei. Indexării va fi supusă doar partea pensiei achitate din mijloacele bugetului asigurări­lor sociale de stat.

 

Conform datelor ministerului de resort, după indexare, mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă va constitui 1556,37 lei, a pensiei de dizabilitate – 1224,64 lei, de urmaş – 815,44 lei, pentru vechime în muncă – 841,97 lei.

Totodată, mărimea medie a pensiei unor angajaţi din aviaţia civilă va consti­tui 8057,28 lei, a deputaţilor – 4991,99 lei, a membrilor Guvernului – 6727,29 lei, iar mărimea medie a pensiei aleşilor locali va fi de 2715,88 lei.

„Chiar şi după indexarea pensiilor cu 6,6%, pensia minimă şi cea medie nu vor atinge nivelul minimului de existenţă, care în prezent este în jur de 2000 de lei. Pensia minimă trebuie să fie de cel puţin 2000 de lei ca să poată supravieţui aceşti oameni. O bună parte a pensionarilor tră­iesc în sărăcie şi aşteaptă o susţinere mai mare din partea Guvernului”, afirmă Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM.

Liderul sindical este de părerea că e ne­cesară 

implementarea unui alt mecanism de indexare a pensiilor, şi anume: „Cu 6,6 la sută să fie indexate pensiile care ajung la 5000-6000 de lei, iar în cazul în care sunt mai mici, inclusiv cele sub minimul de exis­tenţă, să se aplice un procent mai mare. Astfel va fi echitate socială. Un educator sau un profesor munceşte la fel de mult ca un procuror sau un judecător. Unii oameni ajung în funcţia de judecător sau de pro­curor datorită muncii depuse de salariaţii din învăţământ, de ce dar pensia acestora să fie mai mică decât a judecătorilor?”.

Petru Chiriac a criticat reforma pensiilor, pe care o consideră doar una pe hârtie şi de care o bună parte a cetățenilor sunt ne­mulţumiţi.

În acelaşi timp, Sergiu Sainciuc, vicepre­şedinte al CNSM, a opinat că, odată cu in­dexarea pensiilor, e necesară şi reexamina­rea salariului minim pe ţară. „Ultima dată, cuantumul acestui salariu a fost reexaminat la 1 octombrie 2014, deşi legea prevede că acesta trebuie recalculat anual”, a menţio­nat Sergiu Sainciuc.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.