23 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Pensia din Republica Moldova poate să fie recalculată

Loading
Fără categorie Pensia din Republica Moldova poate să fie recalculată
Pensia din Republica Moldova poate să fie recalculată

pensionari

 

Au dreptul la recalcularea pensiei persoanele care luc-rează după ce au atins vârsta de pensionare? Întrebarea a ajuns pe masa magistraților Curţii Constituţionale a Repu­blicii Moldova, care dau răs­punsul definitiv.

 

Ghenadie Babaian din capitală este pensionar cu acte în regulă. După ce a împlinit vârsta de pen­sionare, bărbatul a continuat să lucreze şi să achite contribuţiile la Fondul Social. Însă, conform Legii privind sistemul public de pensii, nu a putut beneficia de recalcu­larea pensiei şi a acţionat statul în judecată. Pensionarul a conside­rat că statul i-a încălcat dreptul la asistenţă şi protecţie socială.

În instanţă, drepturile i-au fost reprezentate de avocat. „Pentru că pensia stabilită pentru limita de vârstă este destul de modes­tă, bărbatul a continuat să lu­creze. Muncește și achită aceste contribuții, dar nu i se recalcu­lează pensia, nu i se măreşte sta­giul de cotizare”, a spus, în cadrul ședinței CC, Marian Darașian, avocatul reclamantului.

De cealaltă parte, reprezen­tanţii Parlamentului şi Guvernului consideră cererea pensionarului drept lipsită de temei.

„Să nu uităm de faptul că el beneficiază în cazul dat şi de sa­lariul integral, şi de această pen­sie”, a spus Viorica Dumbrăveanu, viceministru al Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

„O considerăm absolut irele­vantă, în special, în condiţiile în care în anul 2016 a fost modifi­cată legislaţia”, a adăugat repre­zentantul Parlamentului, Valeriu Kuciuk.

 

Proces sistat

 

Astfel, în a doua ședință, joi, Curtea Constituțională  a anunțat că a sistat procesul de verificare a prevederilor legale re­feritoare la dreptul de recalculare a pensiei persoanelor care conti­nuă să muncească după pensio­nare, deoarece omisiunea legisla­tivă invocată de autorul excepţiei a fost soluţionată între timp de Parlament.

Curtea a reținut că, după ri­dicarea prezentei excepții de neconstituționalitate, la 16 de­cembrie 2016 Parlamentul a adoptat Legea nr. 290, prin care articolul 33 alin. (1) din Legea pri­vind sistemul public de pensii a fost completat cu o nouă literă c), care permite 

recalcularea pensiei persoanelor care continuă să ac­tiveze după realizarea dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

În acest context, excepţia ri­dicată a rămas fără obiect, fiind reglementată de o altă prevedere decât cea contestată.

Prezenta decizie este definiti­vă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monito­rul Oficial al Republicii Moldova.

Precizăm că sesizarea a fost depusă la 15 decembrie 2016 de către avocatul unui bărbat care continuă să muncească și după ieșirea la pensie și căruia i se re­fuza recalcularea pensiei.

 

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
3
Comentează
 • VAsile
  22.02.2017

  Eu un pic nu inteleg, in tara in care pensiile sunt mici iar locuri de munca un deficit, sunt din acei care si au pensii dar si loc de munca?! aici chiar e o problema

 • Ina
  22.02.2017

  Nu ca poate dar trebuie. Statul de la vama asigura bugetul cu aproximativ 1 mlrd lei anual, care este problema ? Sau banii se duc ca granturi peste hotare ?

 • Onoje
  22.02.2017

  Nimeni nu are nimic împotriva ca muncesc… Numai sa muncească la privat..si nicidecum la stat… Ce sunt atit de neinlocuibili… Cadrele tinere pleacă fiindcă acești zișii pensionari care beneficiază de pensie si salarii din aceiași instituție de unde a fost petrecut la pensie activează BINE MERCI … Primind si pensii grase si salarii ..La prelucrat pămînt nu se prea dau in Gît…

Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com