Oportunitățile comerțului liber cu UE: Informații și asistență pentru mediul de afaceri

Galina Munteanu
Vocea Poporului, 13.11.2017

   

proiect-UE-MD

 

Un nou proiect al Uniunii Europene, pentru asigurarea vizibilității și co­municării acțiunilor de implementare a Acordului de Asociere/Zona de Li­ber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (AA/DCFTA) a fost lansat la Chișinău. Acesta va dura doi ani și are un buget de 1,9 milioane de euro.

 

Comisarul European pentru Comerț, Cecilia Malmstrӧm, prezentă la lansa­rea proiectului, a menționat că acesta se adresează în primul rând mediului de afaceri, pentru a face cunoscut mai bine cum pot beneficia de zonele economice de liber schimb și va încuraja exporturile moldovenești pe piața europeană.

„UE a devenit cea mai importantă piață de desfacere pentru Moldova. Co­munitatea oamenilor de afaceri cunoaște oportunitățile, dar nu întotdeauna le poate accesa, pentru că unele cerințe tehnice nu sunt atât de clare. Ceea ce am înțeles noi este că oamenii au nevoie de mai multă informație. Acest proiect are drept scop asigurarea unei comunicări mai bune cu mediul de afaceri din Repu­blica Moldova. Antreprenorii vor putea afla mai multe despre cum pot ei utiliza beneficiile Zonei de Liber Schimb”, a spe­cificat Cecilia Malmström.

„În ultima perioadă, Republica Moldo­va a făcut un efort considerabil în direcția 

recuperării restanțelor la implementarea Acordului de Asociere. De exemplu, în domeniul economic, am reușit să reali­zăm circa 75% din obiectivele asumate, dar avem restanțe mai pronunțate la im­plementarea acestora la nivel sectorial”, a declarat vicepremierul Octavian Calmîc, ministrul Economiei și Infrastructurii, în cadrul evenimentului de lansare a proiec­tului. Potrivit acestuia, proiectul are drept scop completarea vidului informațional, în special la nivel sectorial, privind bene­ficiile și avantajele oferite de AA/DCFTA.

Ministerul Economiei și Infrastructurii este instituția cheie beneficiară al acestui proiect de asistență tehnică. Activitățile se vor desfășura pe întreg teritoriul Re­publicii Moldova, inclusiv Găgăuzia și Transnistria. În cadrul acestui proiect vor fi furnizate informații practice și spe­cifice privind modul de valorificare a oportunităților oferite de DCFTA și cum pot fi depășite provocările în acest sens.

Urmează a fi organizate 40 de eveni­mente pe întreg teritoriul țării, inclusiv sesiuni de instruire practice pentru me­diul de business din diferite sectoare ale economiei despre pașii necesari pentru a profita de avantajele pe care le oferă DCF­TA: noi oportunități de investiții, locuri de muncă, o calitate mai bună a vieții, a pro­duselor și serviciilor pentru toți cetățenii.

Pe parcursul a trei ani de implemen­tare a DCFTA, exporturile în UE au înre­gistrat o dinamică pozitivă. Comerțul cu UE a contribuit cu 7,2% la creșterea ex­porturilor Republicii Moldova, iar 1360 de companii autohtone (60% din numă­rul total de companii exportatoare) ex­portă în UE. Exporturile moldovenești pe piața europeană au atins cota de 64%. În același timp, importurile din UE în Republica Moldova constituie 50% din total.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.