Oportunităţi pentru tineri în anul contractului colectiv de muncă

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 15.05.2018

   

tineri-sindicons

 

Tinerii angajaţi din construcţii sunt îndemnaţi să promove­ze mai activ idei, propuneri şi chiar proiecte, ce le-ar permite să obţină mai multe drepturi şi garanţii la locul de muncă, in­clusiv prin intermediul dialo­gului social la nivel de unitate. Mai mulţi tineri activişti sindi­cali de la unităţile economice din construcţii au efectuat, recent, un schimb de impresii şi experienţe acumulate în ca­drul activităţilor desfăşurate în ultima perioadă de Consiliul de Tineret al Federaţiei „Sindi­cons”.

Tinerii au subliniat în context că sunt interesaţi mai mult să par­ticipe la diferite concursuri, ac­tivităţi distractive, dar şi instruiri, toate orientate spre dezvoltarea multilaterală personală şi profe­sională, precum şi spre susţinerea şi încurajarea lor.

„Atunci când angajaţii tineri vin cu iniţiative şi acestea se axează pe valorile organizaţionale şi cele sindicale, liderii cu mai multă ex­perienţă sunt deschişi să contri­buie fără nici un fel de rezerve la materializarea solicitărilor”, a sub­liniat Victor Talmaci, preşedintele Federaţiei „Sindicons”.

Unul din aspectele discutate pe larg s-a referit la 

posibilitatea de efectuare a unei evaluări a contractelor colective de muncă încheiate la nivel de unitate şi de înaintare a unor propuneri care să fie negociate şi incluse în aceste documente. În acest fel, tinerii vor veni în ajutorul liderilor sindicali, iar aceştia vor cunoaşte mai bine nevoile şi aşteptările celor dintâi şi vor putea să obţină beneficii re­ale pentru toţi angajaţii.

Victor Talmaci le-a sugerat ti­nerilor să fie insistenţi, să studieze şi să se informeze pentru a putea să intervină, să participe activ şi să obţină ceea ce li se cuvine atunci când au loc schimbări importante în societate şi la întreprinderi.

În opinia preşedintelui „Sindi­cons”, tinerii trebuie să înveţe cum să promoveze valorile autentice şi să pună în prim-plan obţinerea unei meserii, a unei calificări cât mai înalte, inclusiv prin interme­diul tehnologiilor informaţionale şi a canalelor de comunicare cu semenii lor.

Sindicatele au declarat 2018 drept Anul contractului colectiv de muncă, iar pentru Federaţia „Sindicons”, în prezent, prioritatea principală la negocierile colecti­ve ţine de stabilirea împreună cu partenerii sociali a salariului mi­nim la nivel de ramură. În timp ce în sectorul real acest cuantum a fost majorat de la începutul lunii curente până la 2610 lei lunar, sindicaliştii propun ca în ramura construcţiilor salariul minim să constituie, în medie, 3400 de lei.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.