24 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Oleg BUDZA: Ne dorim ca mediul de afaceri să fie responsabil social

Loading
Fără categorie Oleg BUDZA: Ne dorim ca mediul de afaceri să fie responsabil social
Oleg BUDZA: Ne dorim ca mediul de afaceri să fie responsabil social
sindicate.md

sindicate.md

 

„Ne dorim ca mediul de afaceri să fie unul responsabil social. Având în vedere  faptul că această instituție importantă, Camera de Comerţ şi Industrie (CCI), este un promotor activ al business-ului, iar sindicate­le reprezintă salariații, considerăm oportun să încheiem un Acord de colaborare între Confederaţia Na­ţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM)  și CCI pentru a implementa diverse proiecte comune, bazate pe principiile responsabilității sociale”. Declaraţia îi aparţine preşedintelui CNSM, Oleg Budza, şi a fost făcută la Congresul IV al CCI, care a avut loc recent la Chişinău.

 

Învăţământul dual, necesar

 

Potrivit lui Oleg Budza, în acest sens, în luna septembrie vor avea o întrevede­re cu conducerea nou aleasă a CCI pentru a discuta detaliile Acordului. Preşedintele CNSM a mai spus că astfel de acorduri sunt încheiate în mai multe state europe­ne, prin care se urmărește respectarea nor­melor de securitate și sănătate în muncă, îmbunătățirea relațiilor de muncă, respec­tarea prevederilor contractelor de muncă şi pentru o mai bună protecție socială.

„Îmbucurător este și faptul că, în ca­drul Congresului, conducerea organizației a menționat importanța promovării învă-țământului dual, deoarece este necesar de acordat mai multă atenție pregătirii ti­nerilor specialiști, dacă ne dorim să avem o economie competitivă”, a mai adăugat președintele CNSM.

De asemenea, în cadrul congresului, în calitate de preşedinte al CCI pentru urmă­torii cinci ani a fost reales Sergiu Harea, care are o vastă experiență în domeniul economic.

Sergiu Harea le-a mulțumit membrilor CCI pentru 

încredere, menționând: „Doar prin eforturi comune putem să contribuim la redresarea economiei naționale și asi­gurarea unei creșteri durabile, de calitate a țării în ansamblu și a fiecărei companii în parte”, a spus președintele CCI.

 

Mediul de afaceri, fundamentul de dezvoltare a unei ţări

 

Prezent la eveniment, premierul Pavel Filip a pus accentul pe parteneriatul dintre Guvern şi agenții economici care vizează creşterea economiei ţării cu aportul inves­tiţiilor, astfel stimulând crearea de noi lo­curi de muncă bine plătite.

„Republica Moldova trebuie să evolu­eze pe trei piloni importanţi: supremaţia legii, educaţia şi o infrastructură dezvolta­tă. Atunci când nu ai posibilitatea să inves­teşti, nu poţi avea o educaţie de calitate sau o infrastructură modernă. Mediul de afaceri este fundamentul de dezvoltare a unei ţări”, a declarat Pavel Filip.

În această ordine de idei, premierul a enumerat paşii întreprinşi de Executiv pentru reducerea presiunii administrative asupra antreprenorilor, precum: moratoriul pe controale timp de șase luni, anularea a 250 de acte permisive, promovarea amen­damentelor la legislația referitoare la con­troalele de stat, de la 58 – la 13, plus încă cinci regulatori naţionali.

CCI  promovează comerţul şi industria pe plan intern şi extern şi sprijină agenţii economici din Republica Moldova în relaţi­ile  lor cu autorităţile  administraţiei publice din ţară şi cu organizaţiile specializate din străinătate. De asemenea, acordă asistenţă în dezvoltarea diferitelor genuri de activi­tate de întreprinzător şi organizează învă­ţământul profesional şi ridică calificarea de întreprinzător a membrilor săi etc.

CCI reunește peste 1100 de membri, reprezentanți ai mediului de afaceri din toate ramurile economiei naționale.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com