27 septembrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Oleg Budza: ”Este în interesul tuturor ca ţările Parteneriatului Estic să prospere”

Loading
Fără categorie Oleg Budza: ”Este în interesul tuturor ca ţările Parteneriatului Estic să prospere”
Oleg Budza: ”Este în interesul tuturor ca ţările Parteneriatului Estic să prospere”
budza-vilnius

Foto: CNSM

”După parafarea Acor­dului de Asociere la Uni­unea Europeană, Repu­blica Moldova a devenit și mai cunoscută”. Cu această impresie a reve­nit la Chișinău Oleg Bud­za, președintele CNSM, care s-a aflat la marele eveniment de la Vilnius, unde țara noastră a para­fat Acordul de Asociere, inclusiv Acordul de Liber Schimb cu Uniunea Eu­ropeană.

 

“CNSM pledează pen­tru vectorul european și nu pentru uniunea va­mală. Această poziție a fost adoptată de sindica­te încă la Congresul II din 7 iunie 2012, decizie sti­pulată clar și în Strate­gia CNSM 2012-2017”, a menționat Oleg Budza.

Întrucât unul dintre evenimentele înscrise în agenda Summitului a fost cel de-al doilea Forum de Afaceri al țărilor membre ale Parteneriatului Estic, l-am întrebat pe liderul sindical ce s-a discutat acolo și la ce perspective ne putem aştepta?

 

g_cnsm

Acordul de Asociere oferă speranţa că succesele economice şi nivelul de trai din Uniunea Europeană pot fi şi ale țărilor pretendente

 

“S-au discutat posibili-tățile și noile perspective de dezvoltare a afacerilor, precum și acțiunile co­mune pentru redresarea economică a pieței eu­ropene. Acest parteneri­at trebuie să fie orientat spre îmbunătățirea nive­lului de trai în Republica Moldova, să avem sala­rii decente și condiții de muncă bune”, a precizat Oleg Budza. Potrivit sur­sei, la Forum s-a vorbit și despre necesitatea im­plementării tehnologiilor moderne, dezvoltarea infrastructurii, transportu­lui și energeticii, acţiuni care pot să scoată țara noastră din impas și s-o facă mai competitivă în regiune: ”O infrastructură bine dezvoltată mai mult atrage partenerii, face mai sigură integrarea economică, sporește fluxul de mărfuri și pasageri, garantează creșterea eco­nomică”.

Președintele CNSM a menționat, că Partene­riatul Estic este nu doar un concept, ci un angaja-ment al UE faţă de ve­cinii estici: ”Acordul de Asociere oferă speranţa că prosperitatea econo­mică şi nivelul de trai din Uniunea Europeană pot fi şi ale țărilor pretendente. Este în interesul tuturor ca ţările Parteneriatului Estic să devină mai pros­pere şi stabile”, a conchis Oleg Budza.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com