6 aprilie 2020
Chisinau
Fără categorie

Оameni remarcabili. Maria Creminscaia la frumoasa și onorabila vârstă octogenară

Loading
Fără categorie Оameni remarcabili. Maria Creminscaia la frumoasa și onorabila vârstă octogenară
Оameni remarcabili. Maria Creminscaia la frumoasa și onorabila vârstă octogenară

creminscaia

 

Născută într-o familie de mun­citori simpli la calea ferată în satul Cobasna pe frumoasele me­leaguri transnistrene, de mică a în­drăgit cartea. A cunoscut universul câmpului alb și al semnelor negre neștiind încă literele, rugându-i me­reu pe părinți să-i citească din cărți. Această dragoste de carte a făcut-o să învețe buchile și la cinci ani să le citească părinților și rudelor apropi­ate povești pentru copii.

 

După absolvirea scolii medii din sa­tul natal, susține cu succes examenele de admitere la Colegiul Finanțe și Credit din Chișinău.

După ce a absolvit cu mențiune instituția respectivă, este repartizată la muncă în calitate de inspector la Secția finanțe din raionul Cimișlia. Datorită capacităților pro-fesionale, devotamentului manifestat față de muncă și atitudinii corespunzătoa­re specialității, în scurt timp este numită ca șefă a Secției finanțe din acest raion. Îmbinând munca cu învățătura, a absolvit Facultatea Economie a Universității de Stat din Chișinău.

Manifestând o responsabilitate extraor­dinară față de muncă și un potențial vast de cunoștințe practice, autoritățile locale, pentru a întări un alt domeniu important în raion, o numesc șefa Secției economico-financiare în Direcția agricultură. În această postură, și-a onorat obligațiile de muncă la cel mai înalt nivel, câștigând astfel și res­pectul celor din jur.

După această activitate intensă, revine la Chișinău, unde își continuă cariera în cali­tate de economist principal la Întreprinde­rea de Stat în domeniul agriculturii. Pentru munca în cadrul acestei organizații, a fost decorată cu Medalia de Bronz a Expoziției URSS. Ulterior, Colegiul Ministerului de Finanțe o numește șef al Secției finanțe din sectorul Centru al capitalei, unde a muncit timp de 12 ani, iar mai apoi devine șef-adjunct al Direcției finanțe a Primăriei Chișinău.

În anul 1987, la 18 mai, Maria Cremins­caia intră în familia sindicală, unde con­tinuă să muncească până în prezent cu aceeași dedicație.

Activând în calitate de șefă a Direcției contabilitate și finanțe a Asociației spor­tive benevole a Consiliului Republican al Sindicatelor, șef-adjunct al Departamen­tului economico-financiar al Consiliului Federației Generale a Sindicatelor din Republica Moldova, șef al Departamen­tului economico-financiar al CSLRM „So­lidaritate”, șef al Departamentului finanțe, contabilitate și asigurări sociale al CNSM, consultant principal-expert pe probleme financiare și social-economice al CNSM și consultant principal al CNSM, dna Cre­minscaia pune în practică tot arsenalul de cunoștințe și experiență  acumulate de-a lungul anilor în beneficiul salariatului.

 

creminscaia-2

 

Datorită insistenței sindicatelor, note­lor argumentate pregătite de către Maria Creminscaia, au fost modificate multe acte legislative în favoarea salariatului. Astfel, în anii 2003-2004, a fost stopată prin lege majorarea vârstei de pensionare pentru bărbați și femei, pentru mamele care au născut și educat cinci copii și mai mulți până la vârsta de 8 ani și pentru persoane­le care au activat în condiții foarte nocive și foarte grele.

În anul 2007, în stagiul de cotizare în ser­viciul public au fost incluse perioadele de activitate a persoanelor aparatului în orga­nele sindicale interramurale și ramurale de nivel republican până la 30 mai 1993. Cur­tea Constituțională a declarat în anul 2011 ca fiind neconstituțională stabilirea prin lege a majorării stagiului de cotizare pen­tru femei de la 30 de ani la 35 de  ani, iar în anul 2012 a declarat neconstituțională sta­bilirea prin lege a plății îndemnizației pen­tru prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă din contul persoanei asigurate.

Prin Legea nr. 1389 din 30.11.2000, a fost completat art. 20 din Codul fiscal, con­form căruia ajutorul material acordat din sursele bugetului sindical nu se impozitea­ză. Din sumele ajutorului material acordate de sindicate nu se calculează contribuții la bugetul asigurărilor sociale  de stat  și pri­mele de asigurare obligatorii de asistență medicală, norme stabilite ulterior prin legi la propunerea sindicatelor. În Codul fiscal, la propunerea sindicatelor, au fost stabilite deduceri din veniturile salariaților din care se reține impozitul pe venit: prin Legea nr. 1294 din 25.07.2002, sunt deductibile su­mele primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, iar prin Legea nr. 224 din 01.07.2004 se deduc și sumele calcu­late la salariul pentru contribuții obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat.

Activând în organele administrației lo­cale din Cimișlia și Chișinău, Maria Cre­minscaia a desfășurat o amplă activitate obștească pentru cetățeni, fiind consili­er local,  membru al executivului raional, membru al Comitetului de Control al RM, președinte al Comisiei de formare a prețurilor a Comitetului de Prețuri al RM.

Doamna Creminscaia este cea care per­manent apără interesele membrilor de sin­dicat în procesul de elaborare a cadrului bugetar pe termen mediu și a legilor bu­getului de stat, asigurărilor sociale de stat și a fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală.

Este o persoană care se bucură de mare stimă și autoritate în colectiv și în mișcarea sindicală în ansamblu, dar și din partea partenerilor sociali.

Munca sa a fost apreciată cu medalia „Meritul civic”, cu multiple diplome și scri­sori de mențiune, Semnul de Aur al CSLRM și Insigna de Onoare a CNSM.

În zilele acestea, când Maria Cremins­caia își sărbătorește frumoasa vârstă, noi, colegii sindicaliști, ne bucurăm să o avem alături plină de entuziasm și energie, o doamnă puternică și cu inspirație. A trecut prin multe greutăți în viață, dar le-a înfrun­tat demn și onorabil. Cu drag își amintește de soț și de cei doi copii care au plecat deja spre ceruri, iar bucurii îi aduc nepoatele și cei trei strănepoți.

Doamnă Maria Creminscaia, tot res­pectul și mulțumiri din partea noastră. Vă iubim foarte mult și să păstrați acea încăpățânare în sensul bun al cuvântului, de a fi mereu prima și a face față tuturor lucrurilor și obligațiilor de serviciu, provo­cărilor zilnice.

 

La mulți ani, stimată doamnă!

Colegii sindicaliști

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com