20 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

O problemă comună și pentru țările avansate și cele sărace: șomajul

Loading
Fără categorie O problemă comună și pentru țările avansate și cele sărace: șomajul
O problemă comună și pentru țările avansate și cele sărace: șomajul
marian-serbia

Foto: sindicate.md

 

Tatiana Marian, președintele Co­misiei de Tineret CNSM, care este și președintele Comitetului de Tineret PERC, a fost invitată la 1 aprilie, de Confederația Autono­mă a Sindicatelor din Serbia, în calitate de speaker la Conferința „Tinerii și piața muncii”. Aceasta s-a desfășurat la Belgrad, unde au participat 25 tineri din Serbia.

 

Conferința a creat un spațiu adecvat învățării, dezbaterii și discuțiilor privind situația tinerilor pe piața muncii din Ser­bia, ocuparea și șomajul tinerilor, fac­torii de influență a migrației forței de muncă, tendințele pieței muncii și perspec­tivele economice în Serbia, cadrul legislativ și instituțional, egalitatea de șanse și piața incluzivă a muncii pentru tineri, precum și contribuția sindicatelor sârbe privind pro­blemele tinerilor.

Președintele organizației de tineret din cadrul Confederației Autonome a Sindica­telor din Serbia, Bojana Bijelović Bosanac, a subliniat dificultățile generate de rata înal­tă a șomajului tinerilor din Serbia (43,3%), rata înaltă de inactivitate (71%) și șomajul pe termen lung, aspect care afectează calita­tea locurilor de muncă, condițiile de muncă, rata de sindicalizare și participarea tinerilor în viața socială. Astfel, tinerii au identificat măsuri active de ocupare a semenilor lor și, pornind de la ideea că aceștia părăsesc țara în căutarea locurilor de muncă, a fost suge­rată ideea ca tinerii sindicaliști să se impli­ce mai mult la nivel local prin informarea și sprijinirea integrării tinerilor pe piața muncii.

Președintele Comitetului de Tineret PERC, Tatiana Marian, a explicat că șomajul și ocuparea tineretului este o prioritate pentru UE și Comitetul de Tineret din ca­drul Consiliului Regional Pan–European. În prezent, în UE, tinerii șomeri sunt mai mult de 4,5 milioane (vârsta fiind între 15 și 24 de ani). Rata șomajului în rândul tine­rilor din UE este mai mult decât dublu față de rata generală a șomajului (20%, compa-rativ cu 9%) și există un decalaj mai mare de 40% între statele membre cu cea mai mică rată a șomajului în rândul tinerilor (Germania, 7%) și statele membre cu cele mai înalte rate, Grecia (50%) și Spania (49%).

De asemenea, Tatiana Marian a prezen­tat o serie de inițiative importante și instru­mente de combatere a șomajului tinerilor la nivel european, cum ar fi: 

Inițiativa pri­vind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI), „Garanția pentru tineret”, „Oportunități pentru tineret” și inițiativa „Tineretul în mișcare”.

În context, Tatiana Marian a recomandat „consolidarea practicilor privind ocuparea tinerilor, consolidarea capacității actorilor pieței muncii de a se implica activ în pro­movarea incluziunii sociale prin implemen­tarea politicilor ce vizează ocuparea tineri­lor, precum și dezvoltarea unui parteneriat transnațional”.

 

Exodul brațelor

de muncă îi vizează

îndeosebi pe tineri

 

Reprezentantul Consiliului Național al Tineretului din Serbia a făcut o trecere în revistă a activităților privind rezolvarea problemei șomajului în rândul tinerilor. El a prezentat, de asemenea, un program național pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor până în 2020 și a subliniat unele dintre cele mai bune practici la nivel de țară.

Tinerii sindicaliști au fost de acord că creșterea ratei de ocupare poate fi făcută prin implementarea unor stimulente finan­ciare pentru angajarea tinerilor, prin adap­tarea formării profesionale la nevoile pieței, prin promovarea organizării de stagii de practică, internship–uri în vederea angajă­rii ulterioare a tinerilor stagiari, precum și alte măsuri.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com