O întreprindere la care dialogul social are loc de la egal la egal

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 12.09.2017

   

cahul-gaz-fscre

 

Sunt o echipă de 259 de salariaţi, dintre care 256 sunt membri de sin­dicat. Unii dintre ei muncesc 24 de ore din 24, dar beneficiază de sala­rii motivante, premii, precum şi de condiţii de muncă de invidiat.

 

În ajunul Zilei profesionale a lucrăto­rului din sistemul gaze, sărbătorită anual în Republica Moldova în prima duminică a lunii septembrie, Margareta Strestian, președinta Federației Sindicatelor Lucră­torilor din Industria Chimică și Resurse Energetice, a efectuat o vizită la Societatea cu Răspundere Limitată „Cahul-gaz”, unul dintre cei mai mari contribuabili din raion.

„Acum nouă ani, când am venit la în­treprindere, situația privind condițiile de muncă era deplorabilă. Aproape toate acoperișurile erau găurite, calculatoarele se defectau permanent. Dar actualul director împreună cu sindicatul au investit mult la acest capitol, spunând: dacă îmbunătățim serviciile prestate populației, logic ar fi să creăm și condiții de muncă mai bune pen­tru salariații noștri. În prezent, toate birou­rile SRL „Cahul-gaz” sunt reparate, acestea fiind dotate și cu climatizoare. În fiecare clădire sunt recipiente cu apă potabilă. Pentru anul viitor planificăm să construim garaje, care se vor încălzi pe timp de iarnă, astfel ca și șoferii să beneficieze de condiții mai bune de muncă”, ne-a relatat Mihai Cujbă, specialist în serviciul gospodăresc din cadrul SRL „Cahul-gaz”.

Fiind întrebat dacă este mulțumit de salariu, Mihai Cujbă a spus: „În comparație cu alte întreprinderi din raionul Cahul, lea­fa este una bună și se achită la timp. Avem toate premisele să creştem în plan profesi­onal şi financiar”.

Ștefan Bratu este director al SRL „Ca­hul- gaz” de 10 ani. „Suntem singura între­prindere din raionul Cahul care desfășoară, în fiecare vineri, activități de salubrizare și amenajare a teritoriului întreprinderii, iar în aceste activități sunt antrenați toți salariații, de la director până la muncitorii de rând. Pe parcursul a zece ani, am investit mult atât în utilaj, în rețelele de exploatare, cât și în ameliorarea condițiilor de muncă. Până a fi numit în funcția de director, într-un birou activau 25 de persoane. În prezent, fiecare maistru din sectoare are propriul cabinet”, a relevat Ştefan Bratu.

Fluctuația cadrelor este singura pro­blemă cu care se confruntă administrația întreprinderii, iar acest fenomen are loc în special în rândurile tinerilor specialiști. Sa­lariul tarifar al unui lăcătuș de categoria III este de circa 

4100 de lei, iar cu toate ada­osurile se ridică până la 5500 de lei. Tinerii sunt promovați și în funcții de răspundere, contabilul-șef adjunct de la întreprindere are doar 26 de ani. SRL „Cahul-gaz” con­lucrează cu instituția „Flacăra Albastră”, unde are loc perfecționarea cadrelor. Între­prinderea deservește peste 28.500 de con­sumatori de gaze, iar numărul  lor crește anual cu peste 300.

 

Dialogul este permanent

 

„Suntem o echipă și comunicăm de la egal la egal, iar dialogul dintre administrație și comitetul sindical este unul permanent”, a apreciat Ștefan Bratu colaborarea dintre administrație și sindicat.

„Toate evenimentele care au loc la între­prindere sunt organizate de administrație, în comun cu liderul sindical. De aseme­nea, problemele privind disciplina sunt soluționate după consultarea directorului cu reprezentanții comitetului sindical de la unitate. Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate a fost prelungit până la sfârșitul anului 2017, respectăm toate clauzele acestui document. Totodată, res­pectăm și prevederile Convenției colective la nivel de ramură. Muncitorii de la între­prindere sunt instruiți în ceea ce privește regulile de securitate în ramura gazificării o dată pe an”.

Ion Ciobanu, președintele comitetu­lui sindical al SRL „Cahul- gaz”, a ținut să menționeze că, potrivit contractului co­lectiv de muncă, salariații care activează în condiții dăunătoare beneficiază de șase zile suplimentare la concediu, iar persoa­nele care lucrează la calculatoare – de șapte zile suplimentare. Pe vreme canicu­lară, muncitorilor li se distribuie apă  plată. Aceștia primesc echipament individual de protecție, conform prevederilor Convenției colective la nivel de ramură. Totodată, o dată în an, li se distribuie tricouri și chipiuri pentru perioada de vară, iar încălțăminte – o dată la doi ani. Conform prevederilor contractului colectiv de muncă, cu prilejul Zilei lucrătorului din sistemul de gaze, toții angajații SRL „Cahul – gaz” vor beneficia de un premiu egal cu un salariu tarifar.

„Lucrez de 15 ani la SRL „Cahul gaz”, sunt mulțumit că am un serviciu bine plătit aici și nu trebuie să plec peste hotare. În caz de necesitate, la cerere, ni se reparti­zează bilete de tratament balneosanatori­al, ajutoare materiale. E mai bine decât să munceşti la negru în străinătate”, ne-a po­vestit Stepan Tuzlucov, lăcătuș în serviciul intervenție și avariere gaze. Pe parcursul a 24 de ore din 24, salariații din serviciul re­spectiv sunt nevoiți să intervină în cel puțin 10 situații de urgență. Conform normelor, ei au la dispoziție cel mult 20 de minute ca să ajungă la locul incidentului.

 

La „Cahul-gaz ” nu vor avea loc reduceri de cadre

 

Margareta Strestian a ţinut să menţio­neze: „Am desfășurat activități  de instruire în cadrul SRL „Cahul- gaz”, unde am con­statat un dialog social constructiv dintre administrația întreprinderii și comitetul sindical al unității. Directorul este deschis spre colaborare cu sindicatele, ca să creeze condiții optime de muncă pentru salariați, ca aceștia să-și ridice în permanență gra­dul de calificare. Conducerea  întreprinde­rii are o atitudine respectuoasă față de toți salariații de la unitate, indiferent de funcția pe care aceștia o dețin. În urma dialogului pe care l-am avut cu Ştefan Bratu, el a dat asigurări că la întreprinderea „Cahul-gaz ” nu vor avea loc reduceri de cadre”.

Administrația şi organizaţia sindicală de la SRL „Cahul-gaz” îşi propun să asigu­re cu gaze naturale toate cele 57 de sate din raionul Cantemir. În prezent s-a tras gaz în doar opt localități dintre ele. Pentru gazificarea unei gospodării, întreprinderea investește până la 15 mii de lei, iar circa 2970 de lei le achită proprietarul gospodă­riei ca „tarif de acces”.

„Fiecare salariat de la întreprindere este pentru mine o valoare, de aceea, voi continua să investesc şi în îmbunătățirea condițiilor de muncă, în speranţa că vom avea în colectiv mai mulţi tineri. Dacă vor avea condiții de muncă la standarde eu­ropene, va spori și calitatea serviciilor de furnizare și distribuție a gazelor în zonă”, a conchis, la finalul discuţiei, directorul în­treprinderii.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.