24 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

O inițiativă nocivă: Proiectul de Lege a zilierilor

Loading
Fără categorie O inițiativă nocivă: Proiectul de Lege a zilierilor
O inițiativă nocivă: Proiectul de Lege a zilierilor
zilieri

Foto: dejulmeu.ro

 

Ministerul Muncii, Protecției Socia­le și Familiei (MMPSF) vrea să pună punct muncii informale și eschivă­rii de la plățile la buget. Astfel, a elaborat un proiect de lege ce are drept scop atragerea zilierilor într-un mecanism simplificat de înregis­trare a serviciilor prestate și a sume­lor achitate drept remunerare.

 

Inițiativa, binevenită, pe de o parte, dacă e să luăm în calcul numărul angajă­rilor neoficiale, însă, pe de altă parte, este de natură să mărească și mai mult gaura din bugetul public și să afecteze drepturile angajaților în raport cu patronii.

Proiectul prevede ca relația dintre zilie­rul din agricultură și beneficiar să fie baza­tă nu pe un contract individual de muncă semnat de părți, ci pe o înscriere în așa-zisul Registru de evidență.

 

Opinia sindicatelor

 

„Proiectul, în redacția actuală, nu cred că va avea acel efect pe care mizează autoritățile. În opinia sindicatelor, acest proiect poate să ducă doar la faptul că va exista o anumită evidență a persoanelor care vor munci cu ziua, compeltându-se un registru de evidență a acestor zilieri. Bene­ficiarul va plăti zilierului salariul respectiv și va plăti impozitul pe venit”, a spus pentru ziarul „Vocea poporului” Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM.

Potrivit lui Sergiu Sainciuc, pe lângă aceste aspecte pozitive, proiectul implică și niște riscuri care, pe moment, trebuie re­văzute și eliminate.

„Trecând la activitatea simplificată în baza evidenței registrului, va exista pe­ricolul că mulți angajatori care au astăzi încheiate cu lucrătorii lor contracte indivi­duale de muncă pe o perioadă nedetermi­nată, sau pe o anumită perioadă de timp, de tip sezonier, vor renunța la asemenea practici, deoarece această lege îi va absol­vi de responsabilitățile care le revin con­form legislației muncii (achitarea salarii­lor, a contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și la fondurile de asigurare obligatorie pentru asistența medicală, pla­ta indemnizațiilor pentru concediu etc.), iar lucrătorii nu vor dispune de garanții soci­ale.

În cazul dat, proiectul prevede că zi­lierii vor fi obligați să 

se asigure de sine stătător, dar noi înțelegem că acest lucru nu se va întâmpla, iar majoritatea dintre ei nu vor încheia contracte de asigurări și nu vor achita contribuțiile respective. Un alt pericol este acela că dacă acești lucrători vor ieși din sistemul formal de activitate, în baza contractelor individuale de muncă, plătind contribuții, se vor diminua venitu­rile, atât la bugetul de asigurări sociale de stat, cât și la fondurile de asigurări medica­le”, a explicat vicepreședintele CNSM.

Dânsul mai susține că, în acest caz, s-ar impune niște modificări în legislația mun­cii, iar adoptarea proiectului nu va duce la diminuarea fenomenului ocupării informa­le, ci dimpotrică, va conduce la încălcarea drepturilor și a intereselor de muncă ale lucrătorilor.

 

Proiect coruptibil

 

Cele menționate de sindicate o confir­mă și Raportul de expertiză anticorupție al Centrului Național Anticorupție (CNA).

Mai mult, CNA alertează autorii că unele norme din acest proiect pot genera riscuri de evaziune fiscală și spălare de bani și consideră inoportun de a-l promova, dacă nu exclud unele riscuri. Proiectul, de ase­menea, este în contradicție cu Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției, adoptată la New York în octombrie 2003, și ratificată de R. Moldova în anul 2007.

 

Inițiativa ministerului

de resort de a combate fenomenul muncii informale ar putea cauza daune

 

Zilele trecute, la solicitarea mai multor organizații sindicale, membrii Comisiei protecție socială, sănătate și familie au or­ganizat audieri parlamentare pe marginea acestui proiect de lege.

Deși membrii comisiei parlamentare au susținut intenția autorului proiectului de a reduce munca informală în sectorul agrar, pe parcursul discuțiilor, la care au partici­pat reprezentanți ai autorităților publice locale, sindicatelor și ai societății civile, au fost recunoscute o serie de lacune concep­tuale ale proiectului.

Astfel, în opinia deputaților, există un mare risc ca inițiativa în forma prezentată să genereze efecte de natură absolut in­versă decât cele pe care mizează autorii, adică să sporească gaura din bugetul pu­blic și să afecteze drepturile angajaților în raport cu patronii.

Drept urmare a dezbaterilor, membrii comisiei au recomandat autorilor să reva­dă esențial conținutul proiectului, pornind de la îngrijorările și obiecțiile enunțate de către participanți și experiența statelor care au reușit să implementeze reglementări ale muncii necalificate cu caracter ocazional.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
3
Comentează
 • Vadim
  28.02.2017

  Dar voi ati vrut ca proiectul sa fie perfect deodata? Si normal ca are si minusuri, dar poate fi imbunatatit. Ce era mai bine cind guvernarea nu facea nimic cu tot felul de pretexte ca nu sunt bani si nu se poata.

  • Realist
   28.02.2017

   Vadim, proiectul e foarte bun! Dupa implementarea lui, chiar si cei care muncesc cu ziua vor putea beneficia de pensie, iar sindicatele se revolta pentru ca nu le convine cind guvernul Filip face vreo realizare.

 • Arina
  28.02.2017

  Din moment ce se incearca chiar nu vad de ce cineva sa numesca initiativa nociva. Fie el si registru doar, la moment, si asta reiesind din specificul prin care activeaza un zilier nu credeti ca in fiecare zi s-ar semna contracte individuale cu peste 100 de oameni in cazul unei asociatii mai mari?!

Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com