O cooperativă de consum de la Cahul, exemplu de dialog social

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 14.11.2017

   

Moldsindcoopcomert

 

Activitatea organizatorică, educaţi­onală şi informaţională a organiza­ţiei sindicale din cadrul Cooperativei de Consum „Universalcoop Cahul” a fost discutată, recent, la ultima şedinţă a Biroului Executiv al Fe­deraţiei Sindicatelor din Domeniile Cooperaţiei de Consum, Comerţului şi Antreprenoriatului „Moldsindco­opcomerţ”. 

Natalia Chirilova, specialist principal al federaţiei, a comunicat că efectivul sindical al cooperativei se cifrează la 84 de membri de sindicat, ceea ce constituie 100% din numărul de salariați, dintre care 75 de fe­mei şi nouă bărbaţi.

Drept urmare a unui dialog social eficient dintre organizaţia sindicală şi administraţia Cooperativei de Consum „Universalcoop Cahul”, a fost semnat Contractul colec­tiv de muncă pentru anii 2016–2020. Conform prevederilor contractului, salari­aţii cooperativei beneficiază de ajutoare materiale, concediu de odihnă anual supli­mentar plătit, de 2-8 zile, pentru intensita­tea muncii și program flexibil al timpului de muncă. Totodată, mamele cu doi și mai mulți copii, în vârstă de până la 14 ani, au concediu suplimentar de două zile.

În primul semestru al anului curent, sa­lariul mediu pe întreprindere a constituit 3364 de lei, faţă de 2551 de lei în primele şase luni ale anului trecut. Salariile se plă­tesc lunar, până la data prevăzută în Con­tractul colectiv de muncă.

La întreprindere activează 

Comitetul pentru securitatea şi sănătatea în muncă, alcătuit din şase persoane, dintre care trei din partea administraţiei şi alţi trei – din partea organizaţiei sindicale.

 

Condițiile de muncă nu sunt foarte bune, dar acceptabile     

Comitetul sindical, în comun cu Biroul Executiv al „Universalcoop Cahul”, pregă­tesc unităţile comerciale pentru activitate în perioada caldă şi cea rece a anului. Din­tre cele 33 de unități care activează la ora actuală în componenţa „Universalcoop Ca­hul”, patru magazine se încălzesc cu reşo­uri, opt – cu gaze naturale, iar celelalte – cu sobe pe lemne și cărbune. Pentru reparație și îmbunătățirea condiţiilor de muncă, în anul 2017, la întreprindere au fost cheltuiți 28.741de lei, pentru lemne și cărbune – 27.285 de lei, pentru securitatea și sănă­tatea în muncă – 10.800 de lei, iar pentru procurarea încălțămintei şi îmbrăcămintei speciale – 7.600 de lei.

Comitetul sindical al întreprinderii, în colaborare cu administraţia „Universalcoop Cahul”, a desfăşurat, în iulie anul curent, un seminar cu lucrătorii unităţilor de co­merţ. La eveniment, care a avut loc în satul Andruşul de Jos, au fost abordate aspecte privind desfăşurarea comerţului în unităţi, îndeplinirea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă, respectarea cerinţelor minime în acest domeniu la locurile de muncă etc. În octombrie anul curent, Fe­deraţia „Moldsindcoopcomerţ” a organizat un seminar în teritoriu, la tema „Relațiile de muncă ale salariaților, în atenția sindicate­lor”, la care au participat activul și membrii de sindicat ai „Universalcoop Cahul”, re­prezentanţi ai salariaţilor, activişti sindicali ai Pieţei Centrale din oraşul Cahul şi ai or­ganizaţiilor sindicale din raionul Cantemir.

 

Nu vor să lucreze,

pentru că primesc de la stat indemnizaţii de şomaj

sau ajutoare sociale

 

„Activitatea comitetului sindical din cadrul „Universalcoop Cahul” poate ser­vi drept model pentru alte organizaţii sindicale din componenţa „Moldsindco­opcomerţ”. Lidiei Maldur, preşedintă a organizaţiei sindicale din cadrul „Univer­salcoop Cahul”, i s-a decernat recent Insig­na CNSM”, a menţionat la şedinţă Valeria Tricolici, preşedinta federaţiei.

Liderul sindical de la „Moldsindcoopco­merţ” a accentuat că munca Lidiei Maldur este una cu dăruire de sine. „Din lipsă de vânzător, o unitate comercială din raionul Cahul riscă să fie închisă. Pentru a salva si­tuaţia, Lidia Maldur a mers din casă în casă, în satul respectiv. Dar există o problemă la mijloc – unii oameni preferă să trăiască din indemnizaţii de şomaj sau din ajutoare so­ciale, care uneori sunt mai mari decât sala­riul unui vânzător”, a menţionat preşedinta „Moldsindcoopcomerţ”.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.