21 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

O colaborare interdepartamentală și transfrontalieră demnă de urmat

Loading
Fără categorie O colaborare interdepartamentală și transfrontalieră demnă de urmat
O colaborare interdepartamentală și transfrontalieră demnă de urmat

sindlex

 

Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a organizat, în perioada 9-11 iunie curent, „Forumul liderilor sindicali”. La eveniment au participat circa 350 de lideri sindicali din cadrul sindicatelor „Viitorul”, „Demnitate”, „Frontiera”, „Sal­vatorul”, „SindMAI”, „Gardianul”, din alte asociaţii şi  uniuni sindicale, organizaţii membre ale federaţiei. 

 

Forumul s-a desfăşurat la Casa de odihnă „Perlele Nistrului” din Vadul lui Vodă. Pe întreaga peri­oadă, colegii noștri au fost ono-rați cu prezenţa de o delegaţie a Federaţiei Sindicatelor Naţio­nale a Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România. Pe lân­gă faptul că le-au dezvăluit as­pecte ale sindicalismului român, colegii de peste Prut au participat la toate activităţile cultural-spor­tive.

Prima zi a Forumului a fost concentrată pe întrevederea cu partenerii sociali, fapt ce a dat o importanţă discuţiilor şi dez­baterilor constructive. La ședinţă au participat Alexandru Jizdan,

ministrul de Interne, Sergiu Sain­ciuc, vicepreşedinte al CNSM,  Oleg Babin, viceministru de in­terne, Fredolin Lecari, şeful De­partamentului Poliției de Fron­tieră, care au relevat etapele premergătoare implementării  Legii nr. 288 din 16 decembrie 2016, privind funcţionarul pu­blic cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, ei au vorbit des­pre implicarea conducerii MAI în majorarea nivelului de  salarizare a funcţionarului cu statut speci­al, asigurarea cu spaţiu locativ şi asistenţă medicală garantată de stat, identificarea posibilităţilor de asigurare a pachetului social prevăzut de legislaţia în vigoare.

Mihail Laşcu, preşedintele Fe­deraţiei „Sindlex”, a remarcat încă o dată necesitatea dialogului social focalizat pe transparenţă şi corectitudinea necesară soluţionării problemelor ce țin de con­diţiile de muncă şi drepturile so­cial-economice şi de muncă ale angajaţilor din sistem.

Ministrul Alexandru Jizdan a subliniat existenţa unui 

dialog so­cial constructiv, a unei colaborări strânse şi a comunicării eficiente cu conducerea Federaţiei „SIND-LEX”. „Împreună urmărim acelaşi scop, cel de a crea condiţii fa­vorabile şi bunăstare angajaţilor MAI”, a adăugat Jizdan.

La rândul său, Sergiu Sainciuc a relevat necesitatea consolidării forţelor sindicaliste prin unifica­rea lor, promovându-se spiritul de echipă. Totodată, domnia sa a vorbit despre metodele soluţio­nării multiplelor probleme social-economice, inclusiv despre noul concept de salarizare în sectorul bugetar.

Nicolae Isache, secretar ge­neral al Federaţiei Sindicatelor Naţionale a Poliţiştilor şi a Per­sonalului Contractual, i-a felicitat pe colegii din Republica Moldova pentru bunul parteneriat stabilit între MAI şi Federaţia „SINDLEX”, apreciind   deschiderea părţilor pentru colaborare în beneficiul angajaţilor.

Continuarea întrevederii s-a materializat prin şedinţele Consili­ilor Sindicatelor   sus-menționate, care  au discutat despre proble­mele cu care se confruntă, so­luţiile de care au nevoie pentru a debloca anumite situaţii, pre­rogativele comitetelor sindicale  primare, precum şi realizarea ac­tivităţilor planificate pentru anul acesta.

Întrucât majoritatea angajați-lor din structurile de forță prac-tică sportul zilnic, pentru a fi într-o bună formă fizică, finalul acestui eveniment nu se putea încheia mai frumos și elegant decât cu desfășurarea competiţi­ilor sportive la minifotbal, volei şi darts. De asemenea, reprezentan­tele sexului frumos au fost admi­rate la concursul „Regina sindica­listă”. A mai avut loc etapa finală a festivalului „Cântec, joc şi voie bună” şi premiera concursului Te­VeCist, iar toate împreună au în­frumuseţat atmosfera şi au creat buna dispoziţie a participanţilor la forum.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com