„O activitate care ne ajută să ne conjugăm eforturile zi de zi”

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 11.09.2017

   

spartachiada-fscre

 

Aproximativ 500 de salariaţi de la 17 întreprinderi s-au întrunit recent la tabăra de odihnă „Camping” din Vadul lui Vodă, în cadrul celei de-a XXV-a Spartachiade a Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Indus­tria Chimică și Resurse Energetice (FSCRE) și a XV-a Spartachiade a SA „Moldova-gaz”.

 

Într-o atmosferă amicală, salariaţii din ramură şi-au încercat puterile la minifotbal, volei (femei şi bărbaţi), tenis de masă, ştafe­ta olimpică, sărituri în lungime, şah, joc de dame, darts, tragerea odgonului, ridicarea greutăţilor.

„Spartachiada este un rezultat al dia­logului social eficient dintre sindicate şi angajatori. Evenimentul se desfăşoară, în mod tradiţional, în prima săptămână a lu­nii septembrie, în ajunul  Zilei lucrătorului din sistemul gaze. Sportul ne face mai pu­ternici şi mai uniţi. E îmbucurător faptul că la spartachiadă participă mulţi tineri. Sun­tem mândri de faptul că la întreprinderile unde activați există condiții optime pentru practicarea sportului – unele întreprinderi dispun de terenuri sportive bine amenaja­te, altele arendează săli sportive. Ne dorim ca la spartachiadă să învingă prietenia, căci sportul este o activitate care ne ajută să ne conjugăm eforturile zi de zi”, a menţionat Margareta Strestian, preşedinta FSCRE, la inaugurarea spartachiadei.

Liderul sindical a adăugat că, potrivit Re­gulamentului de desfăşurare a spartachia­dei, competiţii sportive au avut loc mai întâi în organizaţiile sindicale primare. Cei mai puternici au fost aleşi pentru a participa la spartachiada la nivel de ramură.

Cu un mesaj prilejuit Zilei lucrătorului din sistemul gaze, care se sărbătoreşte anual în prima duminică a lunii septembrie, a venit Vasile Botnari, președintele Consiliului de Administrație al SA „Moldova-gaz”. La eve­niment au participat şi      conducătorii uni­tăţilor economice din cadrul întreprinderii respective.

„Competițiile sportive au devenit deja o tradiție pentru sindicaliștii din toate ramuri­le și reprezintă un bun prilej de comunicare. Astfel de manifestări contribuie la dezvol­tarea relațiilor interumane și la promova­rea unui mod de viață sănătos”, a subliniat la inaugurarea competițiilor Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova.

Totodată, Mihail Hîncu, vicepreședinte al CNSM, a transmis un mesaj de felicitare din partea 

lui Nicolae Juravschi, președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv, în­curajând participanții să continue practica­rea sportului pe parcursul întregii vieți.

Un mesaj de salut a adus şi Victor Tal­maci, președintele Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS”. Festivitatea de in­augurare a spartachiadei a culminat cu un dans sportiv, prezentat de un ansamblu de copii.

Margareta Strestian a înmânat diplome de excelență pentru aportul în promovarea activităților sportive în cadrul parteneria­tului social conducătorilor entităților eco­nomice, președinților comitetelor sindicale din cadrul FSCRE, activiștilor sportivi care au participat la ediţiile anterioare ale spar­tachiadei.

Un colegiu de arbitri, alcătuit din 16 per­soane, în frunte cu Veaceslav Prozorov, arbi­tru de categorie internaţională, a desemnat echipele învingătoare.

La categoria „Cupa preşedintelui FSCRE”, locul I a revenit echipei de la SRL „Bălți-gaz”. Pe locul II s-au plasat sportivii de la SRL „Moldovatransgaz”, iar pe locul III – echipa de la SRL „Edineț-gaz”.

La „Cupa preşedintelui SA „Moldova–gaz”, câştigători au devenit sportivii de la SRL „Chişinău-gaz” (locul I), cei de la SA „Moldova-gaz” (locul II) şi echipa de la SRL „Moldovatransgaz” (locul III).

În premieră la spartachiadă, toate echi­pele participante au primit în dar „Cupa Pri­eteniei”. Totodată, echipele plasate pe pri­mele trei locuri au fost distinse cu diplome, cupe şi premii băneşti, oferite de FSCRE. Arbitrilor Veaceslav Prozorov, Nona Bonda­renco și Eugeniu Cucer li s-au înmânat di­plome de excelență și cupe sportive.

În cadrul Spartachiadei FSCRE, al doilea an consecutiv a fost inaugurată o expozi­ţie-concurs de desen, la care au partici­pat copiii membrilor de sindicat din toate organizațiile sindicale primare. „Ce vreau să devin?” a fost genericul actualei ediţii a concursului.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.