29 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Noul lider al Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Rîşcani

Loading
Fără categorie Noul lider al Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Rîşcani
Noul lider al Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Rîşcani
semeniuc

Foto: vocea.md

Rîşcani este unul din raioanele de nord ale Moldovei, cu o salbă de sate frumoase situate pe malul Prutului. Redacţia ziarului „Vocea poporului” a reuşit să parcurgă aproape întreg teritoriul raionului, vizitând mai multe localităţi şi întreprinderi, inclusiv de însemnătate strategică, cum ar fi, de exemplu, hidrocentrala Costeşti–Stânca de pe râul Prut.

 

Funcţia de ghid principal pentru ziarişti şi-a asumat-o Tudor Seme­niuc, preşedinte al Consiliului in­terramural al sindicatelor Rîşcani, preşedinte al Sindicatului Educaţi­ei şi Ştiinţei din acest raion. Cores­pondenţii ziarului au fost însoţiți şi de Ion Vartic, expert al Inspec­toratului Muncii al Sindicatelor, care ne-a oferit analize detaliate privind respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă la o întreprindere sau alta.

Tudor Semeniuc se află pe post de lider sindical al raionului de foarte puţin timp, nu are nici  şase luni de când a fost ales în aceas­tă funcţie importantă. Nu este de baştină din Rîşcani, dar munceşte aici de peste 35 ani.

„Sunt din Donduşeni, din satul Horodişte, relatează Tudor Seme­niuc. În Rîşcani muncesc din 1976, înainte de asta am activat în calita­te de pedagog, învăţam copiii ma­tematică, apoi am fost promovat la Secţia raională de învăţământ. Până în 1987, am fost metodist, apoi inspector şcolar, până în 12 noiembrie 2014, când am fost ales preşedinte al Sindicatului Educa­ţiei şi Ştiinţei din raion. În a doua jumătate a lui decembrie, am fost înaintat la funcţia de preşedinte al Consiliului interramural al sindi­catelor din raionul Rîşcani”.

Tudor Semeniuc spune că în prezent convenţia colectivă nu este încă aprobată. Aceasta a fost elaborată până la venirea lui în funcţia respectivă şi este aproape gata, însă, înainte de a fi aprobată şi coordonată la toate nivelurile, el vrea să pătrundă în toate detaliile. Lucru de care se ocupă intens în prezent.

„Menţin relaţii strânse cu toţi preşedinţii din componenţa Consi­liului interramural”, spune preșe-dintele.

Totodată, Tudor Semeniuc nu se jenează să spună că mai are nevoie de multă experienţă pentru a-şi în­deplini în mod eficient atribuţiile. În curând, va avea loc un seminar pentru  liderii sindicali din diverse organizaţii, la care intenţionează să participe. Evenimentul este or­ganizat de Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova.

 

P.S. Chiar dacă în prezent de­ţine funcţii înalte, cea de preşe­dinte raional al unuia din cele mai mari sindicate de ramură şi preşedinte al Consiliului in­terramural Rîşcani, Tudor Se­meniuc nu renunţă la activita­tea profesională, el continuă să lucreze, ce-i drept, prin cumul şi cu o normă redusă, în calita­te de profesor metodist pentru disciplina matematică.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com