Noul Cod al transportului feroviar nu rezolvă problemele vechi

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 15.05.2018

   

feroviari

 

Salariații Căii Ferate din Moldova își primesc lefurile cu întârziere de trei luni, iar angajații Direcției deser­virea călătorilor din cadrul întreprin­derii – cu întârziere de cinci-șapte luni. În prezent, restanțele salariale la această întreprindere se cifrează la aproximativ 115 mln. de lei, po­trivit lui Ion Zaporojan, președintele Federației Sindicale a Feroviarilor.

„Deși ne-am adresat de nenumă­rate ori președintelui țării, spicheru­lui, ministrului Economiei și Infras­tructurii, premierului să se implice în soluționarea problemei, până în prezent, nu avem nici o susținere din partea statului. Federația Sindicală a Feroviarilor a organizat și acțiuni de protest în acest sens, fiind sprijinită de conducerea CNSM, precum și de federații sindicale din alte ramuri. Chiar dacă ni s-a promis marea cu sarea, astea s-au dovedit a fi doar vorbe goale. Oamenii care muncesc la Calea Ferată nu-și primesc leafa la timp”, a constatat cu regret Ion Zaporojan.

Liderul sindical susține că în fie­care zi este telefonat de salariați ai Căii Ferate, pentru că aceștia nu mai au mijloace de existență, iar cheltu­ielile de întreținere a familiilor sunt în creștere.

 

Deși guvernanții ne-au promis marea cu sarea, toate s-au dovedit a fi doar vorbe goale

 

Ministerul Economiei și Infras­tructurii a prezentat recent spre dezbateri publice un proiect al Co­dului transportului feroviar. Potrivit autorilor documentului, proiectul a fost elaborat în scopul executării Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asoci­ere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, a Acordului de împrumut dintre RM şi Banca Europeană pentru Re­construcţie şi Dezvoltare, în vederea realizării Proiectului de achiziţie a locomotivelor şi de restructurare a infrastructurii feroviare.

De asemenea, este vorba despre reali­zarea 

Contractului de finanţare dintre Re­publica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii în cadrul Proiectului de construc­ţie şi reabilitare a infrastructurii feroviare şi achiziţie a materialului rulant.

În context, un obiectiv important con­stituie implementarea Concepției pentru restructurarea sectorului feroviar și a ÎS „Calea Ferată din Moldova”, pentru anii 2018-2021.

 

Companii private de transport feroviar

 

Autorii proiectului susțin că noul cod va ușura povara ÎS „Calea Ferată din Moldo­va” privind menținerea infrastructurii fero­viare, care până în prezent era finanțată de întreprinderea în cauză, pe când mijloacele financiare pentru aceasta urmau să fie alo­cate din bugetul de stat. Implementarea noului Cod al transportului feroviar va eli­mina monopolul ÎS „Calea Ferată din Mol­dova” pe piața serviciilor feroviare. Astfel, infrastructura va aparține statului, iar ser­viciile de tracțiune, transport pasageri și marfă vor putea fi prestate de operatori privați.

În același timp, se vor stabili reguli concrete privind contribuția statului în privința dezvoltării infrastructurii ferovia­re, iar aceasta va permite crearea unui cli­mat investițional în ramură și dezvoltarea completivității pe piața internațională a serviciilor de transport de mărfuri. Oda­tă cu restructurarea ÎS „Calea Ferată din Moldova” și cu intrarea în vigoare a noului Cod al transportului feroviar, Guvernul va fi obligat să finanțeze parțial menținerea și reconstrucția infrastructurii feroviare, pre­cum și să acorde subvenții pentru opera­torii de transport feroviar de pasageri.

Potrivit autorilor proiectului, după apro­barea documentului, Guvernul va fi obli-gat să aloce sectorului feroviar circa 250 de milioane de lei. Aceste mijloace sunt preconizate pentru menținerea infrastruc­turii feroviare, care în ultimii 20 de ani nu a mai fost modernizată. În același timp, o parte din mijloacele financiare respective se vor aloca operatorilor de transport de pasageri, conform bunelor practici euro­pene.

Proiectul Codului prevede crearea a două instituții – Biroul de investigații, res­ponsabil de examinarea incidentelor și a accidentelor în transportul feroviar, iar Agenția Feroviară va fi responsabilă de au­torizarea operatorilor de transport ferovi­ar și a  administratorului de infrastructură, certificarea personalului implicat în dirija­rea transportului feroviar.

Ion Zaporojan este de părerea că ope­ratorii privați ar trebui să-și înceapă acti­vitatea după rambursarea creditelor con­tractate de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și de la Banca Europeană pentru Investiții. Potrivit lideru­lui sindical, este vorba de câteva zeci sau chiar sute de milioane de lei.

„Deși tarifele la transportul feroviar ar putea scădea odată ce pe piață vor apă­rea transportatori privați, nu este exclus că restructurarea respectivă ar putea să se termine cu reduceri de cadre”, a conchis Ion Zaporojan.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.