Noul an ar putea aduce alocații mai mari pentru persoanele cu dizabilități

vocea.md
Vocea Poporului, 04.01.2018

   

economist.com

economist.com

 

Persoanele cu dizabilități se­vere din copilărie și copiii in­valizi ar putea primi alocații mai mari. Mărimea acestora ar putea fi majorată de la 616 lei  la aproape 770 de lei înce­pând cu 1 ianuarie 2018.

 

Un proiect de lege în acest sens este propus pentru consul­tări publice de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției So­ciale. Dacă majorările vor fi pro­movate, în urma indexării de la 1 aprilie 2018, indemnizația pen­tru categoriile respective de be­neficiari va ajunge la aproape 820 de lei.

 

Majorări și pentru invalizii din copilărie

 

Potrivit aceluiași proiect de lege, în cazul invalizilor din co­pilărie cu dizabilitate accentuată, pensia se propune a fi majorată cu 144 de lei și va ajunge la puțin sub 719 lei. După indexarea din aprilie, aceasta va fi de 765 de lei.

Plățile sociale pentru invalizii cu grad mediu de dizabilitate se propune 

a fi majorate cu 102 lei, până la 513 lei, iar după indexa­re suma va crește până la 546 de lei.

De aceste majorări vor putea beneficia puțin peste 27 de mii de oameni, iar cheltuielile supli­mentare vor fi de 68,5 milioane de lei, bani prevăzuți în proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2018.

Alocațiile sociale de stat re­prezintă o sumă de bani achita­tă lunar sau o singură dată din bugetul de stat persoanelor care nu îndeplinesc condițiile pentru obținerea dreptului la pensie, conform Legii nr. 156 – XIV din 14.10.1998 privind sistemul de pensii.

 

Sindicatele: Aceste sporuri lasă de dorit

 

Potrivit Anei Moldovanu, con­sultant superior în Departamentul protecție social-economică, aces­te majorări lasă de dorit, deoarece cerințele, necesitățile per­soanelor cu dizabilităţi sunt şi mai mari.

„Chiar şi după majorare, ele vor fi sub nivelul venitului lunar minim garantat al familiei, care stabileşte că pentru fiecare mem­bru al familiei venitul lunar minim garantat trebuie să fie de 961 de lei în anul 2017”, a spus Ana Mol­dovanu.

Întrebată ce alte măsuri ar trebui să ia autoritățile ca aceste persoane să nu se simtă izola­te, specialista Departamentului protecție social-economică a spus că: „Pentru a-şi asigura nişte venituri suplimentare, persoanele cu dizabilităţi care sunt apte de a munci ar putea să fie atrase în câmpul muncii. Pentru ca persoa­nele respective să fie angajate, ar trebui realizate politici de cointe­resare, atât a angajatorilor, cât şi, nemijlocit, a persoanelor cu diza­bilităţi. Ar urma ca astfel de lo­curi să fie subvenţionate de către stat, să fi stabilite diferite facilităţi pentru încadrarea lor”, a relevat Ana Moldovanu.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.