26 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Noi priorităţi de promovare a sindicalismului la nivel de teritoriu

Loading
Fără categorie Noi priorităţi de promovare a sindicalismului la nivel de teritoriu
Noi priorităţi de promovare a sindicalismului la nivel de teritoriu

comitet-confederal

 

În timp ce între sindicatele de ra­mură şi consiliile interramurale te­ritoriale ale sindicatelor mai există unele subiecte de controversă, ma­joritatea sindicaliştilor sunt convinși că aceste consilii joacă un rol esen­ţial în impulsionarea dialogului so­cial la nivel de raioane.

 

Activitatea desfăşurată de con­siliile interramurale în 2016 şi obiectivele pentru anul curent au fost dezbătute, joi, la o întrunire a preşedinţilor acestor structuri, a conducerii Confederaţiei Naţiona­le a Sindicatelor din Moldova şi a membrilor Comitetului Confederal al CNSM.

Sindicatele trebuie să fie mai agresive, să ajungă la urechile oa­menilor şi să-i convingă că pot schimba situaţia acestora în bine, a subliniat Oleg Budza, preşedintele CNSM. Totodată, o atenţie primor­dială trebuie acordată tinerilor, care vor şi încearcă să rămână în Mol­dova şi, de aceea, manifestă interes faţă de potenţialul sindicatelor.

Potrivit conducerii CNSM, în prim-plan trebuie pusă recrutarea de noi membri, negocierea con­venţiilor şi a contractelor colective de muncă, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor pentru activitatea lucră­torilor.

În luările de cuvânt, participanţii la întrunire au pledat pentru con­centrarea eforturilor asupra dezvol­tării social-economice a raioanelor ţării, combaterii muncii nedeclarate, eliminării elementelor discrimina­torii din noul sistem de pensii etc. Totodată, reprezentanţii consiliilor interramurale au fost îndemnaţi să  intensifice şi diversifice activitatea acestor structuri.

Problemele abordate în acest context vor fi reflectate mai detaliat în următoarele numere ale ziarului.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com