Noi măsuri de combatere a muncii nedeclarate şi de creştere a salariilor

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 13.06.2018

   

munca-nedeclarata

 

Sindicatele insistă asupra elaboră­rii unor noi măsuri de combatere a muncii nedeclarate şi de creştere a veniturilor salariaţilor. Asta după ce, în ultima vreme, ţara noastră a înregistrat unele succese în comba­terea economiei informale. Măsuri­le propuse sunt salutate şi de cei­lalţi parteneri sociali.

Unele modificări în legislație operate anul trecut şi axate pe introducerea unor coeficienţi de diferenţiere a nivelului de remunerare a muncii au dus la creşterea fondului de salarizare la nivel de ţară. Du­mitru Stăvilă, directorul Inspectoratului de Stat al Muncii, a precizat, la cea mai recentă şedinţă a Comisiei tripartite, că mulţi angajatori continuă totuşi să achi­te, conform documentelor contabile, doar salariul minim, iar aceasta nu este altceva decât o altă formă de plată a salariilor „în plic”.

Preocupate de problema muncii nede­clarate, sindicatele conlucrează cu toate părţile interesate pentru a contribui la di­minuarea economiei informale. Oleg Bud­za, preşedintele CNSM, a menţionat că la unităţile care dispun de organizaţii sindi­cale nu prea există muncă nedeclarată.

Cât despre tendinţele de ameliorare a situaţiei, Oleg Budza a afirmat că 

mulţi sa­lariaţi nu mai sunt de acord să lucreze „la negru” după ce a avut loc reforma siste­mului de pensii şi au văzut că cei care nu achită contribuiţii nu vor avea nici pensie. De asemenea, implementarea sistemului legat de tichetele de masă, dar şi a Pro­gramului „Prima casă”, contribuie la dimi­nuarea muncii nedeclarate și determină beneficiarii să-şi declare salariile.

 

Sindicatele cred că mai

e mult de făcut pentru

diminuarea acestui flagel

 

De vreme ce fenomenul salariilor „în plic” capătă în prezent noi forme, materia­lizate în special prin angajările pe fracţiune de normă, sindicaliştii cer ca agenţii eco­nomici care nu achită nivelul minim ga-rantat al salariului să fie verificaţi şi pedep­siţi.

Totodată, sindicatele continuă să insiste ca Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător să fie modifica­tă, pentru ca inspectorii de muncă să poată efectua controale inopinate. De asemenea, este solicitată majorarea salariului minim până la valoarea minimului de existenţă şi indexarea acestuia în corespundere cu rata inflaţiei, precum şi amendarea Codului fis­cal în vederea creşterii scutirii personale la nivelul minimului de existenţă.

În acelaşi timp, în prezent sunt discu­tate propuneri legate de stabilirea res­ponsabilităţii penale pentru patronii care practică angajările neformale şi stimularea practicii de achitare a plăţilor salariale prin virament. Pe lângă acestea, mai sunt încă unele recomandări ale experţilor străini le­gate de combaterea economiei informale, care încă nu au fost realizate de Guvern.

 

Viziunile partenerilor

 

La rândul său, Leonid Cerescu, preşe­dintele Confederaţiei Naţionale a Patrona­tului din Moldova, a optat pentru aceea ca toţi agenţii economici să activeze legal şi pentru o concurenţă loială între ei.

În acest scop, reprezentanţii patronatu­lui solicită să fie micşorată povara fiscală asociată fondului de salarizare. În condiţi­ile în care impozitele salariale achitate de angajatori se ridică la 55-58 la sută, ei sus­ţin că această măsură le-ar permite antre­prenorilor să renunţe la activitatea ilicită.

Şi reprezentanţii Ministerului Finanţelor susţin că vor să modifice politicile fiscale, astfel încât şi angajatorii, şi salariaţii să ob­ţină stimulente suplimentare pentru a se conforma legislaţiei. În acest sens, ar exis­ta deja o viziune bine conturată, axată pe diminuarea poverii fiscale prin micşorarea atât a contribuţiilor sociale, cât şi a impo­zitului pe venitul persoanelor fizice. Speci­aliştii acestei instituţii spun că se gândesc şi la măsuri de reducere a operaţiunilor în numerar, dar şi la înăsprirea sancţiunilor pentru cei care nu reflectă pe deplin plăţi­le salariale în documentele contabile.

 

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.