Noi majorări de pensii, solicitate de CNSM

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 08.11.2017

   

pensionar

 

Mai multe categorii de pensi­onari beneficiază, de la 1 noi-embrie, de pensii majorate cu anticipare. Această creşte­re urma să se producă de la 1 aprilie 2018. Reprezentanţii sindicatelor vor insista însă ca şi majorările preconizate pen­tru această dată să fie onorate de Guvern şi să-i vizeze pe cei care le aşteptau să se producă abia la 1 aprilie 2019. 

 

Astfel, de la 1 noiembrie 2017, aproximativ 65 de mii de pensi­onari, care s-au pensionat în anii 2009, 2010 și 2011, beneficiază de valorizarea pensiei pentru limita de vârstă și a pensiei de dizabilitate.

În consecinţă, pentru 58.479 de beneficiari de pensie pentru limita de vârstă, prestația va spo­ri în medie cu 255 de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 17,6 la sută peste nivelul pensiei medii curente. Totodată, pentru 6.399 de beneficiari de pensii de diza­bilitate, majorarea va constitui în medie 274 de lei, în creștere cu 28,6 la sută față de pensia medie a acestora.

Cheltuielile necesare pentru realizarea proiectului se estimea­ză la 33,6 milioane de lei, resurse identificate în urma creșterii ve­niturilor proprii la bugetul asigu­rărilor sociale de stat pentru anul 2017.

Potrivit premierului Pavel Filip, acestea sunt primele roade ale reformei sistemului de pensii. Or, conform spuselor sale, Guvernul face planificări reale şi nu vine cu promisiuni care nu au acoperire financiară. Atunci când lucrurile merg mai bine decât s-a planifi­cat, devin posibile astfel de ma­jorări înainte de termen. Premie­rul s-a arătat încrezător că, dacă ritmul ascendent al încasărilor la buget se va menține, vor fi ope­rate și alte majorări înainte de termen.

Majorarea pensiilor, ca urmare a valorizării, va fi 

diferențiată în funcție de anul stabilirii acesteia și de venitul realizat de contribu­abil.

Valorizarea etapizată a pen­siilor este prevăzută de reforma sistemului de pensii, adoptată la sfârșitul anului 2016. În cadrul primei etape, implementată de la 1 aprilie anul curent, au fost valorizate pensiile stabilite în anii 2001-2008 pentru 68.014 bene­ficiari de pensii pentru limită de vârstă şi 15.570 de beneficiari de pensii de dizabilitate. Drept urmare, mărimea medie a pen­siei pentru limită de vârstă s-a majorat în medie cu 132 de lei, iar mărimea medie a pensiei de dizabilitate – cu 226 de lei.

În avizul lor la un proiect de modificare a Legii bugetului asi­gurărilor sociale de stat pe anul 2017, reprezentanţii Confedera­ţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova au salutat intenţia Gu­vernului de a reexamina struc­tura veniturilor şi a cheltuielilor incluse în acest buget. Această revizuire a avut la bază modi­ficarea prognozei indicatorilor macroeconomici, inclusiv creş­terea fondului de remunerare a muncii.

Totodată, sindicatele au con­statat că s-a format un excedent bugetar şi o creștere a soldului bugetului asigurărilor sociale de stat. În legătură cu aceasta, repre­zentanţii salariaţilor au propus ca sursele financiare acumulate să fie utilizate în scopul realizării va­lorizării pensiilor stabilite inclusiv în anul 2009.

 

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.