28 februarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Nemulţumiţi de soluţiile propuse de Guvern, pedagogii reiau protestele

Loading
Fără categorie Nemulţumiţi de soluţiile propuse de Guvern, pedagogii reiau protestele
Nemulţumiţi de soluţiile propuse de Guvern, pedagogii reiau protestele

pedagogi-protest

 

Angajaţii din învăţământ au re­luat, joi, 23 martie, acţiunile de protest. Con­form unei decizii recente a Consi­liului General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, manifestaţiile vor avea loc în perioada 23 martie – 5 aprilie. 

 

Protestele au fost declanşate pe 17 ianuarie 2017 şi, în aceeaşi zi, au fost suspendate pe o perioadă de două luni, în legătură cu formarea unei comisii de negocieri din repre­zentanţi ai FSEŞ şi ai Guvernului.

Astfel, pe parcurs au avut loc pa­tru şedinţe ale Comisiei de negoci­eri şi la ele au fost acceptate unele soluţii propuse de Guvern ca reac­ţie la revendicările sindicaliştilor.

Printre acestea se numără ma­jorarea indemnizaţiei unice pentru tinerii specialişti plasaţi în câm­pul muncii în mediul rural. Suma acestei indemnizaţii a crescut de la 30 de mii până la 45 de mii de lei în cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior şi de la 24 de mii până la 36 de mii de lei – în al celui post-secundar pedago­gic. De această majorare vor benefi-cia aproape 1300 de tineri specia-lişti.

Totodată, a fost redusă la 75 la sută norma didactică pentru un sa­lariu de funcţie în primii trei ani de activitate pedagogică a cadrelor di­dactice-tineri specialişti, în confor­mitate cu prevederile Codului edu­caţiei. Pentru anul curent, în acest scop urmează a fi alocate 18,3 mln. de lei.

În acelaşi timp, bursele studenţilor au fost majorate cu 10 la sută, începând cu 1 septembrie 2016, şi cu alte 10 la sută, începând cu 1 ianuarie 2017.

Nemulţumirea şi revolta reprezentanţi­lor FSEŞ, dar şi decizia ulterioară de a relua acţiunile de protest, au fost provocate de 

răspunsul dat de partea guvernamentală pe 10 martie, atunci când a expirat ter­menul convenit anterior pentru aceasta. Soluția propusă de Guvern se referă la majorarea cu 100 de lei, începând cu 1 mai 2017, a salariilor de funcţie ale tutu­ror cadrelor nondidactice din sistemul de învăţământ care sunt remunerate în baza Reţelei tarifare unice.

Majorarea în cauză se referă la anga­jaţii instituţiilor finanţate de la buget din învăţământul preuniversitar, inclusiv şcoli­le sportive, precum şi din cel superior şi postuniversitar.

În acelaşi timp, sindicaliştii au reven­dicat majorarea, începând din 1 ianuarie 2017, a salariului pentru prima categorie din Reţeaua tarifară unică până la nivelul minimului de existenţă.

Cât despre cealaltă revendicare majoră – privind majorarea cu 50 la sută a salariu­lui de funcţie al personalului didactic şi şti­inţifico-didactic, reprezentanţii Guvernului au propus ca ea să fie negociată în conti­nuare. La o întrunire recentă, reprezentan­ţii Guvernului au lăsat să se înţeleagă că, până în luna iunie a acestui an, ar putea să anunţe cu cât ar fi posibilă majorarea respectivă, pentru ca aceasta să fie pusă în aplicare din septembrie 2017.

De menţionat că, ieri, lucrătorii din în­văţământ au pichetat sediul Parlamentu­lui, iar pentru vineri au decis să utilizeze aceeaşi formă de protest, numai că deja în faţa clădirii Guvernului. Sindicaliştii au convenit ca, în primele două zile, mani­festaţiile să se desfăşoare cu începere de la ora 14:00.

Reprezentanţii FSEŞ nu au dorit să specifice cum se vor desfăşura acţiuni­le de protest preconizate pentru urmă­toarele zile. Ei au dat de înţeles că totul va depinde de modul în care va reacţiona Guvernul la manifestaţiile de joi şi vineri.

Actualele proteste ale angajaţilor din sistemul de învăţământ au fost iniţiate ca urmare a faptului că Guvernul nu a solu­ţionat cele mai importante două dintr-un set de şase revendicări, înaintate în oc­tombrie 2016.

Membrii Comitetului Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi-au reiterat, în cadrul unei consfătuiri recente, disponibilitatea de a susţine acţiunile de protest desfăşurate de angajaţii din învăţământ.

La acțiunea de pichetare a sediului Par­lamentului care a avut loc, ieri, în a doua jumătate a zilei, au participat, conform estimărilor făcute de organizatori, de cel puțin trei ori mai mulți protestatari decât se aștepta sau peste 1500.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com