13 noiembrie 2018
Chisinau
Dialoguri

Nadejda Lavric: „Noul an școlar cu probleme vechi”

Loading
Dialoguri Nadejda Lavric: „Noul an școlar cu probleme vechi”
Nadejda Lavric: „Noul an școlar cu probleme vechi”

lavric

 

Îi așteaptă nu doar provocările unui nou început, dar și multe probleme care rămân nerezolvate. An de an, aceștia își spun necazurile în cadrul tradiționalelor conferințe organiza­te în ajunul anului școlar sau al ate­lierelor de lucru, unde sunt prezenți președinții comitetelor sindicale. Nadejda Lavric, vicepreședintă a Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ) din Republica Mol­dova, a participat la aceste ateliere și ne dă mai multe detalii despre problemele de care se plâng profe­sorii și ce măsuri se iau pentru a fi soluționate.

 

– Lipsa acută de angajați în sistemul educațional. Care este situația la acest capitol în acest an?

 

– O problemă dureroasă este motiva­rea slabă a cadrelor didactice de a veni și a se menține  în sistem din cauza salariilor mici. 42 la sută din cadrele didactice sunt de vârstă pensionară. Oare este salariul de 3289 de lei unul motivant pentru a-i atra­ge în sistem pe tineri? Se atestă în prezent o scădere a numărului de cadre didactice cauzată de micșorarea numărului de co­pii, de reducerea volumului de muncă și scăderea atractivității profesiei. Avem un sistem îmbătrânit. 57% din numărul ca­drelor didactice au vechimea în muncă de peste 20 de ani. Dar care este grija statului în privința pregătirii viitorilor pedagogi? Pentru anul școlar 2017-2018, conform ofertei trimise la Ministerul Educației de direcțiile de învățământ din raioane și municipii, sistemul are nevoie de 1826 de cadre didactice. În 2017, au absolvit instituțiile universitare cu profil pedagogic doar 1001 persoane. Din start nu sunt aco­perite în jur de 80% din locurile vacante în instituțiile educaționale.  Anul trecut, din 1250 de absolvenți care au fost repartizați la muncă de Ministerul Educației, către 1 octombrie au rămas în scoli doar 284 de cadre didactice tinere.  Atâta timp, cât va exista un salariu derizoriu, riscăm să nu avem profesori.

 

– Sunt probleme la acest capitol doar în teritoriu sau și în municipiul Chișinău?

 

– Lipsa cadrelor se resimte și în muni­cipiul Chișinău. Instituțiile preșcolare din capitală duc lipsă de circa 600 de angajați la ora actuală. Dintre aceștia, 400 ar tre­bui să fie ajutori de educatori și o sută de bucătari. Există grădinițe care sunt în șomaj tehnic din cauza lipsei bucătarului. Un bucătar în prezent primește un sa­lariu de la 

1000 până la 1500 de lei. Dar fără el, evident că nu poate funcționa o instituție preșcolară. Au fost cazuri când în locul bucătarului lucrau directorii. Nu sunt suficienți ajutori de educatori. Părinții de multe ori sunt antrenați la diferite lucrări de menaj, ceea ce nu face față sistemului educațional. Ne confruntăm cu situația respectivă deoarece omul nu poate mun­ci pentru un salariu care nu îi asigură nici minimul de subzistență.

În șirul problemelor de care se plâng profesorii pensionari este aplicarea în ra­port cu aceștia a art. 301 lit. c) din Codul muncii. Este vorba de stabilirea pensiei pentru limita de vârstă. Mulți angajatori reziliază contractul individual de muncă pe termen nedeterminat și  încheie con­tract individual de muncă cu salariații, cu cadrele didactice pensionare pe un termen de nouă luni, de la 1 septembrie până la 31 mai. Încheierea unui contract individual de muncă pe o perioadă de numai nouă luni îl lipsește pe cadrul didactic de foar­te multe facilități. Noi, sindicaliștii, la toate întrunirile din teritoriu propunem angaja­torilor următoarele: Dacă nu este o stric­tă necesitate, daca nu vă bat la ușă tinerii specialiști, atunci nu stresați cadrele didac­tice și permiteți-le  să activeze în continua­re. Sau, în cel mai rău caz, acceptați înche­ierea unui contract individual de muncă cu cadrele didactice pensionare pe perioada de la 1 septembrie până la 31 august.

 

 – O altă problemă este reducerea nu­mărului de copii în școli. Cum resimt acest fenomen profesorii?

 

– Din anul 2010 până în prezent, numă­rul copiilor de vârstă școlară s-a redus cu 70 de mii. Scade numărul copiilor și, evi­dent, se reduce și numărul de ore la clasă. Mulți profesori din gimnaziu nu au 18 ore, norma didactică, din motivul că sunt puține clase. Și atunci sunt nevoiți să meargă la ore în alte localități, să facă naveta.  Banii cheltuiți pentru transport sunt din buzu­narul pedagogului. Este foarte costisitor. Și la acest subiect ar trebui găsite urgent soluții. FSEȘ va insista pe continuarea ne­gocierilor cu reprezentanții Guvernului pentru soluționarea revendicărilor salaria­le, pentru o schimbare benefică în sistemul educațional.

 

– Vă mulțumim pentru interviu!

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și