16 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Munca pădurarului ar trebui inclusă în categoria de risc sporit

Loading
Fără categorie Munca pădurarului ar trebui inclusă în categoria de risc sporit
Munca pădurarului ar trebui inclusă în categoria de risc sporit

sindsilva

 

Federația Sindicatelor din Silvicultură „Sindsilva” a organizat, recent, un seminar pentru liderii și activul sindical. Ei au fost antrenați la eveniment două zile, la Institutul Muncii, timp în care au fost protagoniștii dezbateri­lor și dialogurilor interactive. În componenţa Federaţiei „Sindsilva” sunt 26 de organizaţii sindicale primare, care au 3892 de membri de sindicat.

 

Anatolie Ciobanu, președintele  Sindica­tului „Sindsilva”, le-a vorbit celor prezenți despre importanța și rolul organizației sin­dicale mai ales într-o ramură unde angajații au printre cele mai mici salarii din economia națională, având un salariu mediu pe ramu­ră de 4476 de lei. Avansarea proceselor în ţară, inclusiv în silvicultură, atrag după sine schimbări în caracterul raporturilor de muncă din cadrul întreprinderilor silvice pe vectorul economiei de piaţă şi al refor­melor tehnologice. „Iată acest fapt necesită un nou tip de activitate sindicală, modificări în permanenţă a formelor şi metodelor de protejare a drepturilor şi intereselor econo­mico-sociale ale angajaţilor din ramură”, a menționat Anatol Ciobanu.

Sergiu Iurcu, șef adjunct al Departamen­tului protecție social-economică, a abordat temele „Acțiunile în vederea protecției so­ciale a salariaților. Contractul colectiv de muncă. Bugetul de asigurări sociale. Salari­zarea”. Elena Carchilan, șefa Inspectoratu­lui Muncii al Sindicatelor, a vorbit, la rân­dul său, despre „Cadrul legal în domeniul securității și sănătății în muncă. Instruirea lucrătorilor în acest domeniu”, „Comitete­le pentru securitate și sănătate în muncă”. Participanții au ascultat cu mare interes și discursul șefei Inspectoratului Muncii despre „Securitatea și sănătatea la locul de muncă. Prevenirea bolilor profesionale și a accidentelor de muncă”.

 

g_cnsm

Sindicatul reprezintă unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru asigurarea justiţiei sociale

 

Juristul Oleg Mîrleanu, vicepreședinte al Federației „Sindicons”, le-a vorbit celor prezenți despre drepturile sindicale în re­glementarea relațiilor de muncă. „În orice societate există conflict de interese între angajator și angajat. Tendința angajatoru­lui este de a obține profit maxim, plătind un salariu minim. Tendința salariatului este de a obține un salariu maxim cu eforturi mini­me. Din păcate, legea nu întotdeauna regle­mentează clar şi strict drepturile şi obligaţii­le părţilor. Salariaţi nu-şi cunosc drepturile, iar angajatorii nu-şi onorează obligaţiile. Fiecare salariat în parte nu-şi poate apăra drepturile sale dacă acestea sunt încălcate. În concluzie: sindicatele bine dezvoltate nu sunt preocupate doar de interesele imedia­te ale angajaţilor (salarii, condiţii de muncă etc.), ci și de condiţiile socioeconomice care depăşesc cadrul strict al companiei/între­prinderii, dar care afectează in mod direct calitatea vieţii angajaţilor (politici sociale, politici publice etc. – ex.: pensii, asigurări sociale, sănătate, educaţie etc.)”, a explicat Oleg Mîrleanu. Juristul a vorbit, de aseme­nea, despre asigurarea justiției sociale, stan­darde sindicale naționale și internaționale ale muncii, drepturile organizațiilor sindi­cale etc.

Lilia Aramă, președintele organizației sindicale primare întreprinderea silvocine­getică Răzeni, Ialoveni, participantă la se­minar, a ținut să menționeze că instruirea sindicală e foarte importantă pentru liderii sindicali care au menirea de a transmite mai departe ce au învățat.

„Orice informație dusă în teritoriu e bi­nevenită. Protecția muncii și securitatea în muncă e o temă foarte interesantă. E o temă care ne doare mult. Odihna în ramură e pro­blematică. Am avut cazuri de atacuri asupra pădurarilor la locul de muncă, la ocolul sil­vic unde locuiește. Au fost și cazuri mortale. Pădurarul e protejat de stat doar opt ore, cât e considerat la serviciu, în realitate, însă, un pădurar e la lucru nonstop.  Salariul de funcție e până la 3500 de lei. El trăiește în pădure. Soția practic nu lucrează. E greu să întreții familia cu așa venituri. Acum se lu­crează la modificarea Codului silvic. Am în­aintat propuneri ca pădurarii să fi incluși în lista angajaților cu risc sporit”, a menționat Lilia Aramă.

Participanții la seminar au plecat de la se­minar mulțumiți de schimbul de opinii făcut și plini de energie și speranțe că lucrurile se pot schimba în bine dacă ai în spate un sin­dicat puternic și ești bine informat.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com