Muncă decentă pentru tineri, în favoarea progresului economic şi social

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 28.12.2017

   

comisia-tineret

 

Probleme cu care se confruntă tinerii salariaţi au fost abordate în cadrul ce­lui de-al şaselea Forum al tinerilor sin­dicalişti „Muncă decentă pentru tineri – în favoarea progresului economic şi social”. Reuniunea a avut loc recent la Chişinău, fiind organizată de CNSM şi de Comisia de Tineret din cadrul confe­deraţiei.

 

Tatiana Marian, preşedinta Comisiei de Tineret, a spus că asigurarea unei munci de­cente pentru tineri este prioritară în activita­tea organizaţiei pe care o conduce.

„Anul 2018 va fi cel al negocierii contrac­telor colective la nivel de unitate şi a con­venţiilor colective la nivel de ramură. De aceea, tinerii trebuie să fie cât mai activi, astfel ca să obţină în aceste documente cât mai multe facilităţi şi garanţii sociale pentru ei. Tinerii sindicalişti susţin implementarea învăţământului dual. În Austria, rata şoma­jului în rândurile tinerilor este de 8%, în Germania acest indice este de 9%, ambele state au aplicat învăţământul dual. În acelaşi timp, rata şomajului în rândurile tinerilor din Spania este de 49%, în Portugalia – de 50%”, a relevat Tatiana Marian.

Ea a adăugat că, pe parcursul anilor 2016-2017, Comisia de Tineret a desfăşurat 

o campanie de informare cu genericul „Ora sindicală”, la mai multe centre de excelenţă din ţară. În cadrul acestor activităţi, tinerilor li s-au adus argumente de ce trebuie să îm­bine munca cu studiile.

Şi Oleg Budza, preşedintele CNSM, s-a pronunţat pentru aplicarea pe larg a învăţă­mântului dual în țară, cu atât mai mult cu cât 40 la sută dintre patroni au pretenţii faţă de pregătirea cadrelor.

Oleg Budza a accentuat că tinerii trebuie să fie membri ai comitetelor sindicale. „60 la sută dintre tinerii din ţară vor să plece peste hotare. În acelaşi timp, în Republica Moldo­va sunt înregistraţi aproximativ 700 de mii de pensionari. Cine va rămâne să muncească acasă?” – s-a întrebat președintele CNSM.

Mircea Sulă, responsabil pentru liderii sindicali din cadrul caselor de cultură şi a muzeelor din raionul Ialoveni, l-a întrebat pe Andrei Chistol, secretar de stat al Minste­rului Educaţiei, Culturii şi Cercetării: „O bună parte a salariaţilor din cultură activează cu un salariu mizerabil. Directorul unei case de cultură, cu o vechime în muncă de 30 de ani, ridică o leafă de doar 1200 de lei. Domnule Chistol, dvs. aţi putea trăi cu aşa retribuţie? Guvernul a decis să majoreze salariile anga­jaţilor din cultură cu 10 la sută, de la 1 ianu­arie. E o majorare mizerabilă. La un salariu de 1200 de lei, se vor adăuga încă 120 de lei. În acelaşi timp, minimul de existenţă se estimează la 1900 de lei. Multe case de cul­tură nu se încălzesc, instituţiile nu dispun de echipament. Taxa pentru studii la unele spe­cialităţi de la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice este între 14 mii și 18 mii de lei, ba chiar mai mult. În acelaşi timp, un actor ridică o leafă de numai două mii de lei. Câţi ani trebuie să muncească acest actor ca să acumuleze 14-18 mii de lei?”.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.