Moldovenii din diasporă, atrași în domeniul antreprenoriatului social în propria țară

Natalia Hadârcă
Vocea Poporului, 15.05.2018

   

diaspora

 

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova nu este interesată doar de apărarea drepturilor salariaţilor din țară, ci şi a migranţilor moldoveni care şi-au găsit un loc de muncă peste hotare. Şi, deoarece problemele migranţilor nu sunt doar ale ţărilor de origine, ci şi ale statelor de destinaţie, organismele internaţionale şi sindicatele din Moldova caută împreună soluţii pentru acestea.

„Republica Moldova are mulți muncitori migranți, Italia fiind una din cele mai impor­tante țări de destinație. Cu toate acestea, o parte dintre lucrătorii migranți sunt supuși unor riscuri cauzate de condițiile periculoase de muncă și de trai din țările de destinație. Rolul sindicatelor este esențial în promova­rea eficientă a respectării drepturilor omului și a celor ce țin de muncă”, a menționat Oleg Budza, președintele CNSM. Totodată, din cauza plecării masive a cetățenilor apți de muncă, în Republica Moldova este mare cri­ză de specialiști calificați în diverse domenii. Anume din acest motiv, guvernul elaborează politici pentru a-i convinge pe conaționalii noștri plecați peste hotare să revină acasă și să investească în economia națională.

Recent, conducerea sindicatelor din Mol­dova a fost vizitată de reprezentanţi ai Bi­roului Relații cu Diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat și ai Ministerului Muncii și Politicilor Sociale din Republica Italiană și ai Agenției Veneto Lavoro din Italia. Agenda delegației din Italia a mai inclus întrevederi cu reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, ai Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Mun­că, Camerei de Comerț și Industrie a Repu­blicii Moldova, Organizației Internaționale pentru Migrație etc. Oaspeții au discutat cu toți factorii de decizie despre colaborarea în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova” (DOMDE).

Obiectivul principal al proiectului este 

maximizarea contribuției migranților mol­doveni la dezvoltarea economică și socială a țării lor de origine, în special, în sectorul an­treprenoriatului social, și vizează transferul de cunoștințe despre gestionarea scheme­lor de migrație circulară și a oportunităților de afaceri pentru diaspora și migranții care doresc să se întoarcă acasă.

„E îmbucurător faptul că prin interme­diul acestui program se reușește de a des­chide noi oportunități privind antrepreno­riatul social și consolidarea capacităților instituționale ale beneficiarilor proiectului DOMDE, cu precădere pe consolidarea cunoștințelor și abilităților de afaceri ale diasporei prin intermediul cursurilor de for­mare privind economia socială”, a menționat liderul sindical.

Dar să vă explicăm mai amănunțit în ce constă proiectul dat. Proiectul presupune instruirea a 15 membri ai diasporei și a 15 persoane din Republica Moldova în do­meniul antreprenoriatului social, precum și instruirea a 20 de funcționari publici din administrațiile publice centrale și locale în gestionarea fluxurilor migratoare, care vi­zează transferul de cunoștințe despre gesti­onarea schemelor de migrație circulară și a oportunităților de afaceri pentru diaspora și migranții care doresc să revină acasă.

Pe durata desfășurării proiectului vor fi realizate activități precum cursul de formare privind modelele antreprenoriale și de afa­ceri sociale în Italia și Moldova, destinate cetățenilor moldoveni cu reședința în Ita­lia și migranților moldoveni care se întorc în țară; vizită de studiu și atelier de lucru în Italia privind modelele de antreprenori­at social etc. Termenul limită de selectare a candidaților este 22 iunie.

Cursurile vor fi susținute în limba engle­ză și italiană și vor avea loc atât în Moldova – Chișinău, cât și în Italia – Veneția. Proiectul se va încheia în luna octombrie 2018, cu o conferință finală care va avea loc în Moldo­va, având drept scop diseminarea rezultate­lor din cadrul acestui proiect.

Reprezentanții diasporei și migranții reîntorși cu cele mai avansate idei an­treprenoriale vor fi invitați să-și prezinte experiențele proprii. Bugetul proiectu­lui este de peste 421 de mii de euro, este finanțat de către Comisia Europeană prin intermediul programului Mobility Partner­ship Facility (MPF) și co-finanțat de Ministe­rul Muncii și Politicilor Sociale al Republicii Italiene, Direcția Generală pentru Politici de Imigrare și Integrare.

O întâlnire de suflet între reprezentanți ai diasporei și lideri de sindicat

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.