Moldovenii cheltuiesc mai mult decât câștigă în realitate

Galina Munteanu
Vocea Poporului, 25.04.2018

   

piata-chisinau

 

Moldovenii ar cheltui mai mult de­cât câștigă. Cel puțin așa arată da­tele Biroului Național de Statistică (BNS) pentru anul 2017. Venitul mediu per persoană în anul trecut a fost de 2245 de lei, iar cheltuielile – de 2250 de lei, în creștere cu 6,3 la sută față de anul 2016.

 

Pe ce cheltuiesc mai mult

 

Salariul, pensia și transferurile din stră­inătate sunt principalele surse de venit ale moldovenilor. Oamenii spun că, pe an ce trece o duc tot mai greu, iar banii abia de le ajung pentru hrană şi servicii comu­nale.

„Nu lucrez la noi nicăieri pentru că plec peste hotare din când în când și îmi fac un venit anual ca să pot supraviețui, nu zic ca să poți să mai faci și alte chestii mai im­portante. Să lucrez cu 2000 de lei, plătesc numai drumul și atât, mai mult pentru ni­mic, doar pentru pâine, dar la pâine mai trebuie ceva?”, ne spune Maria Sârbu din Chișinău.

Și dacă tinerii pleacă peste hotare, bă­trânii sunt condamnați la sărăcie. Aceștia spun că pensia pe care le-o oferă statul 

nu le ajunge nici pentru strictul necesar și sunt nevoiți să ceară bani de la copii. „De unde să-ți ajungă? Dacă nu ai un co­pil care să te ajute  mori de foame. Dar și lor le trebuie. Punem deoparte niște bani, luăm din cealaltă parte, mai puțin mân­căm. Acum, la Paște, am cumpărat mai bunișor, dar așa mâncăm și noi doar ca să ne ajungă să achităm serviciile comunale. Da haine nici nu țin minte când am cum­părat”, ni se plânge pensionara Eleonora Lisnic.

Mulți dintre bătrâni ne spun că, deși au ajuns la vârsta când ar trebui să se odih­nească, sunt nevoiți să lucreze, pentru că altfel nu ar putea supraviețui.

 

Bani din economii sau de la copii

 

Experții spun că cetățenii sunt săraci, iar cheltuielile, care depășesc veniturile, provin din economii sau de la copii. Pot-rivit lui Adrian Lupușor, director executiv la „Expert-Grup”, populația încearcă acum să analizeze consumul, având în vedere și un anumit nivel de incertitudine prin per­spectivele economice, dar și pentru a alinia nivelul veniturilor la nivelul consumului.

„În medie, totuși, moldovenii consu­mă mai mult decât acumulează venituri. Diferențele sunt acoperite fie din eco­nomisiri, fie din anumite transferuri între gospodării care nu sunt contabilizate de statistică și în așa mod se acoperă anumi­te goluri. Însă, pe termen lung, faptul că consumul depășește veniturile denotă ex­punerea populației la sărăcie și relevă așa-numitul deficit al ciclului de viață, ceea ce înseamnă că, pe parcursul vieții, în medie, moldoveanul tinde să consume mai mult decât acumulează venituri. Acest lucru are legătură și cu fenomenul de îmbătrâ­nire a populației, veniturile acestei catego­rii de populație tinde să scadă, însă con­sumul nu se micșorează la fel cum scad veniturile și se acumulează acest deficit”, ne spune Adrian Lupușor.

Deficitul ciclului de viață, potrivit ex­pertului, estimat la circa 34-35 de miliarde de lei anual, denotă un model nesustena­bil de consum al populației, deoarece nu există o suficientă bază de venituri pentru a finanța acel consum.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.