Modificările legislative au împiedicat efectuarea controalelor şi au pus în pericol vieţile oamenilor

Galina Munteanu
Vocea Poporului, 12.06.2018

   

trainingindustry.com

trainingindustry.com

 

Peste 4000 de reprezentanți ai guver­nelor, patronatelor şi sindicatelor din cele 185 de state membre ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) au participat, zilele trecute, la cea de-a 107-a Sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii.

 

Din delegaţia tripartită a Republicii Moldova au participat președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Oleg Budza, secretarul de stat al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS), Anastasia Oceretnîi, di­rectorul Inspectoratului de Stat al Muncii, Dumitru Stavilă, președintele Confederației Naționale a Patronatului, Leonid Cerescu, reprezentantul permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU din Geneva, Marin Cebotari.

În cadrul evenimentului, participanții au discutat despre dezvoltarea eficientă a co­operării OIM în sprijinul realizării Obiecti­velor Dezvoltării Durabile, asigurarea ocupării și protecției sociale a populației în domeniul relațiilor de muncă, punerea în aplicare a convențiilor și recomandărilor OIM și a altor standarde internaționale.

În cadrul Comitetului de norme, Re­publica Moldova a prezentat 

raportul de țară privind concordanţa reformei cadru­lui instituţional de control în domeniul siguranţei ocupaţionale, în conformitate cu convenţiile OIM ratificate de Republica Moldova.

În cadrul discuţiilor, preşedintele CNSM, Oleg Budza, a vorbit despre consecinţele adoptării Legii nr.131 din iunie 2012 pri­vind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, modificări care au vizat ,,în­gheţarea” controalelor la întreprinderi de către Inspectoratul de Stat al Muncii.

„Pe mine mă deranjează o singura pro­blemă: să nu sufere salariații din cauza că s-au introdus unele modificări și contro­lul nu este cel care ar trebui să fie. Aceste modificări au împiedicat efectuarea con­troalelor şi au pus în pericol şi vieţile oa­menilor, acolo unde nu au fost verificate condiţiile de muncă”, ne-a spus Oleg Bud­za, care și-a exprimat speranța că aborda­rea acestei probleme la nivel internațional va conduce la soluționarea acesteia la nivel național prin dialog social și nu va afecta grav oamenii.

„În cadrul conferinței a răsunat și între­barea: dar ce măsuri ia țara care a semnat Acordul de Asociere cu UE? Au vorbim mai multe persoane la acest subiect, inclusiv eu. Am accentuat mai multe nuanțe impor­tante: Inspectoratul Muncii trebuie să fie menținut în varianta care este, cu atribu-țiile care sunt prevăzute în Convenție, controalele trebuie să fie efectuate inopi­nat, funcțiile și specialiștii să fie păstrați și convențiile care au fost ratificate de Repu­blica Moldova trebuie să fie îndeplinite in­discutabil”, a subliniat Oleg Budza.

Secretarul de stat Anastasia Oceretnîi a menționat că Republica Moldova este în­tr-un proces complex de reforme, menite să aducă legislația națională, inclusiv în domeniul muncii, în conformitate cu ac­tele UE și cu instrumentele internaționale menționate în Acordul de Asociere semnat între Republica Moldova și Uniunea Euro­peană în 2014.

Cea de-a 107-a sesiune s-a desfășurat în ajunul aniversării a 100 de ani a Orga-nizației Internaționale a Muncii, care va fi sărbătorită în 2019.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.